post id: 26226
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=26226
  
Skeptisk måndag

Harry Houdini

Harry Houdini 1899
Harry Houdini 1899

Den ungersk­födde Erik Weisz (senare Ehrich Weiss) anlände till USA som fyraåring 1878. Familjen Weiss hade det tufft i det nya landet och den unge Ehrich fick tidigt bidra till försörj­ningen. Efter flera olika jobb debuterade han redan som nioåring som scenartist, först som trapetsartist under namnet “Ehrich, the Prince of the Air”.

Magiker och utbrytarkung

Under artistnamnet Harry Houdini påbörjade Ehrich sin karriär som magiker 1891. Det tog flera år för honom att få något erkännande som artist. Ett trick som involverade handklovar ledde så småningom till det stora genombrottet som utbrytarkung 1899. Efter det turnerade han inför fulla hus både i USA och i Europa.

Sin tids stora skeptiker

Ett signum för Houdini är att han, i motsats till många konkurrenter, konsekvent vägrade påstå att han hade några magiska krafter. Tvärtom delade han med sig av vissa av sina trick i flera böcker, bland annat i Handcuff Secrets (1907) och Magical Rope Ties and Escapes (1920). I The Unmasking of Robert-Houdin (1908) debunkade han sin tidigare idols (vars namn han tagit som inspiration till sitt artistnamn) påståenden om att ha mystiska krafter. Han ägnade mycket tid åt att avslöja spiritister och psykiska medium som de bedragare han ansåg att de var.

Vänskap med Sir Arthur Conan Doyle

James Randi, Harry Houdinis inofficelle arvtagare
James Randi, Harry Houdinis inofficelle arvtagare

Välkänd är Houdinis vänskap med Sir Arthur Conan Doyle. Conan Doyle, som ju skapade kanske världens mest rationella litterära karaktär Sherlock Holmes, var paradoxalt nog en stor anhängare av seanser, medium och liknande. Han var även övertygad om att Cottingley-älvorna var äkta. Conan Doyles intresse för det över­naturliga ledde till flera försök från Houdinis sida att övertyga Conan Doyle om att det hela var bluff, dock utan att lyckas.

Betydelse för James Randi och skeptikerrörelsen

Det har skrivits mycket om Houdinis karriär och olyckliga död 1926. Men för skeptikerrörelsen har han främst haft stor betydelse genom James “the Amazing” Randi. Randi inspirerades inte bara av Houdinis karriär som utbrytarkung, utan anammade helhjärtat kampen mot charlataner som Uri Geller och Peter Popoff. Randi (och genom honom Houdini) var en stor inspiration för flera av de skeptiska organisationer som växte fram från 1970-talet och framåt, inklusive Vetenskap och Folkbildning.

Länkar:
Wikipedia: Harry Houdini

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning