post id: 13827
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13827
  
Aktuellt, Skeptisk måndag

EU direktiv 2001/83/CE

En gräddfil för kvacksalveri

EUs direktiv 2001/83/CE (antaget den 6 november 2001) upprättades för att sammanställa och samla regelverket för hantering av läkemedel inom unionen. I det gjordes ett speciellt förbehåll för homeopatika och antroposofiska medel “som bereds enligt en homeopatisk metod”. Det hela motiveras med preparatens “mycket låga innehåll av verksamma beståndsdelar och svårigheten att tillämpa konventionella statistiska metoder på dem i samband med kliniska prövningar”.

I praktiken innebär direktivet att medlemsländerna kan tillämpa ett förenklat registreringssystem för den här typen av medel och godkänna dem utan de strikta krav som gäller för läkemedel.

Vad är det för fel på sockerpiller?

Motiveringarna ovan för undantaget bygger på direkta felaktigheter som ofta upprepas av anhängare till homeopati:

Det första är att overksam “medicin” är oskadlig. Den som hävdar det ignorerar risken att sjuka personer försenar eller helt väljer bort evidensbaserade behandlingar vilket naturligtvis är skadligt och i många fall livsfarligt. Man ger också carte blanche för rent bedrägeri och legitimerar en miljardindustri som tjänar pengar på att sälja bluffmedicin. Overksamma behandlingar innebär alltså både en hälsofara och en ekonomisk skada.

Den andra felaktigheten är att homeopatiska produkter är svåra eller omöjliga att testa kliniskt. Förespråkare hävdar att det beror på att varje person är en unik individ och att homeopater därför kan behandla samma åkomma olika, beroende på person och situation.

Vid lite eftertanke så är detta andra argument rent nonsens. Låt säga att det vore så att varje person kräver en unik behandling. I så fall måste varje erfaren homeopat ändå basera sin behandling på någonting. Om detta “någonting” inte kan beskrivas eller kvantifieras så innebär det att homeopater godtyckligt ordinerar behandlingar (anhängare hänvisar till deras “erfarenhet”). Om de däremot KAN beskriva vilka bedömningar som ligger bakom så kan man ju kontrollera för detta i de test man vill göra. Slutsatsen är antingen att homeopater inte vet vad de gör eller att man visst kan utföra kliniska tester.

En stor del av homeopatika säljs dessutom receptfritt i butik direkt till konsument. Hur rimmar det med att varje person kräver en unik bedömning och behandling?

EUs direktiv 2001/83/CE är ologiskt och irrationellt och borde ändras omgående.

Manifest mot kvacksalveri

Ovanstående utgör bara en del av bakgrunden till det internationella manifest som VoF anslutit sig till och som kommer att publiceras idag, den 19 oktober kl. 8:15. Se separat inlägg.

Länkar:
Europarådets direktiv 2001/83/CE
Homepati (VoF)

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter eller konspirationsteorier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning