post id: 35168
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=35168
  
Skeptisk måndag

Emily Rosa – världens yngsta publicerade forskare

Emily Rosa
Emily Rosa (Wikimedia Commons)

Att bedriva seriös forskning är ingen barnlek, men det stoppade inte Emily Rosa. Vid blott nio års ålder blev hon nyfiken på om terapeutisk beröring (therapeutic touch) verkligen kunde fungera. Det är en alternativ­medicinsk behandling där utövaren håller sin hand ovanför en plats på en patient kropp för utöva healing. Rosa var inte övertygad och började fundera på hur man skulle kunna testa det.

Enkelt och genialt

Utövarna säger sig kunna känna och påverka patientens “energi” utan beröring. Rosa resonerade att om sådan energi verkligen finns och kan kännas så borde utövarna kunna känna den även om de inte såg patienten. Hon insåg att detta är något man kan testa i ett enkelt experiment. Hon lät ett antal utövare sitta bakom ett skydd och sträcka händerna igenom det. Med en tärning avgjorde hon slumpmässigt ifall hon skulle hålla fram sin egen hand strax över utövarens. Utövaren skulle sedan avgöra om handen var där eller inte. Fjorton utövare testades tio gånger på detta viset och ytterligare sju stycken testades tjugo gånger.

Emily Rosas test
Emily Rosas test

Resultatet blev negativt

Bara i 44% av fallen kunde utövarna ge rätt svar, vilket till och med något sämre än slumpen. Rosa presenterade sitt resultat på en vetenskaps­utställning för fjärdeklassare. När hon var elva år (1998) fick hon sin studie publicerad i den ansedda tidskriften JAMA (the Journal of the American Medical Association). Emily Rosa blev därmed världens yngsta person någonsin att få en vetenskaplig artikel antagen i en peer-reviewed tidskrift. Hennes rekord står sig än idag.

Terapeutisk beröring

Den “energi” som anhängarna till terapeutisk beröring hänvisar till har aldrig kunnat förklaras vetenskapligt eller mätas med något instrument. Det är okänt vilken typ av energi det skulle kunna röra sig om. Dessutom har Emily Rosa visat att även erfarna utövare inte lyckas känna den med sina händer, trots att de tror sig (eller säger sig) kunna göra det. Slutsatsen måste bli att det hela endast kan förklaras av fenomen som kon­firmerings­bias och liknande, eller (i vissa fall) av rent bedrägeri. Terepeutisk beröring är alltså en pseudo­vetenskaplig alternativ­behandling som inte bör anses ha någon fysisk effekt.

Inlägget tidigare publicerat 18 oktober 2021


Länkar:

JAMA: A Close Look at Therapeutic Touch (Den ursprungliga studien)
Wikiwand: Emily Rosa
The Big Smoke: How a 9-year-old sceptic brought down alternative medicine

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning