post id: 26547
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=26547
 
Skeptisk måndag

Biodynamiskt jordbruk

Rudolf Steiner
Rudolf Steiner, antroposofins grundare

Baserat i magi och vidskepelse

Biodynamiskt jordbruk är en alternativ och esoterisk jord­bruks­metodik framtagen av Rudolf Steiner som en del av antroposofi (se även Antroposofiska behandlingar). Den fokuserar på skapa ett kretslopp i liten skala med mängder av med pseudo­vetenskapliga och mystiska inslag, bland annat från astrologi. Den enskilda gården beskrivs ofta som en “organism”, där både djurhållning och växtodling måste ingå. Jordbruks­produkterna var för sig får inte klassas som “biodynamiska” om inte hela gården är certifierad1).

“De åtta preparaten”

De medel som får användas prepareras ofta i kohorn som grävs ner och får förmultna under flera månader under rituella former (se nedan). Resultaten av denna procedur blandas i ytterst minimala doser med det gödsel som används på fälten. De åtta tillåtna preparaten är:

Fältpreparaten:

 • 500: Humuspreparatet är gjort av kogödsel som fylls i kohorn och grävs ner i marken och förmultnas under vintern
 • 501: Kisel finmales och prepareras i kohorn

Kompostpreparaten:

 • 502: Röllekablommor pressas in i urinblåsor från kronhjort, placeras i solen under sommaren, i marken under vintern och grävs upp på våren.
 • 503: Kamomillblommor fylls in i tunntarmar från nötkreatur, läggs ned i humusrik mark på hösten och tas upp på våren.
 • 504: Hela växten av brännässla omges av torv och placeras i marken under ett helt år.
 • 505: Småhackade barkbitar av ek läggs i en skalle från något husdjur, omges av torv och grävs ned i marken på hösten på ett ställe där mycket regnvatten rinner förbi.
 • 506: Maskrosblommor pressas ihop, fylls in i bukhinna från nötkreatur, läggs ned i marken på vintern och tas upp på våren.
 • 507: Blommor från vänderot extraheras i vatten och får jäsa.

Fullmåne och ritualer

Fullmåne
Viktigt för gröda?

När de godkända preparaten ska användas så gör man det med hänsyn till månens cykel och under speciella ritualer. Nedanstående exempel är taget från Biodynamiska Föreningen2):

När de ska användas löses mycket små mängder av dessa preparerade substanser upp i vatten under noggrann omrörning i en hel timme. Detta görs genom att man rör åt ett håll så att vattnet bildar en djup virvel i kärlets mitt. Sedan rör man åt andra hållet, vattnet ändrar rörelseriktning och sakta bildas en ny virvel. Varje gång en välformad, djup virvel uppnås ändras riktningen tills en hel timme gått. På detta sätt frigörs den koncentrerade dynamiserande(sic) effekten hos humus- respektive kiselpreparaten till det rytmiskt arbetade vattnet och blir effektivt för jord och växter.

Det hänvisas inte till några vetenskaplig studier som styrker varför blandningen måste gå till på detta specifika sätt, eller vad en “dynamiserande effekt” är, eller hur den kan mätas.

Saltå Kvarn i Järna

Biodynamiskt jordbruk i Sverige

Biodynamiskt jordbruk klassas som ekologiskt, även om ekologisk produktion är ett vidare begrepp som inte är knuten till antroposofi. Precis som antroposofisk medicin och Waldorfpedagogik så är biodynamiskt jordbruk speciellt populärt i området kring Järna. Saltå Kvarn, som har starka band med tidigare Vidarkliniken, har sina grunder i ett biodynamiskt bageri. Dock verkar Saltå Kvarn nu ha distanserat sig från beteckningen “biodynamisk” och det ordet förekommer numera sparsamt på deras hemsida, om än i positiva ordalag.

Länkar:

Wikipedia: Biodynamiskt jordbruk
Wikipedia: Saltå Kvarn
1) Svenska Demeterförbundet: Certifiering
2) Antroposofi.info: Biodynamiska preparat
Biodynamiska Föreningen: https://www.biodynamisk.se/
VoF: Rudof Steiner (samlingssida)

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning