post id: 4787
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4787
 
Aktuellt, Årets folkbildare, Årets förvillare

Årets folkbildare och Årets förvillare 2010

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utser varje år sedan 1987 Årets folkbildare och Årets förvillare.

Till Årets folkbildare 2010 utses läkaren Åsa Vilbäck för hennes förtjänstfulla folkbildning om medicin. Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 25000 kronor.

Hedersomnämnande går till ytterligare tre personer för deras mångåriga, skickliga och hängivna folkbildningsarbete: Mats Reimer, Björn Fjæstad och Hans Furuhagen.

Till Årets förvillare 2010 utses lobbygruppen Stockholmsinitiativet. Stockholmsinitiativet ägnar sig huvudsakligen åt att förneka det vetenskapliga kunskapsläget inom klimatforskningen, presentera hemmasnickrade och ofta självmotsägande teorier om hur klimatet ”egentligen” fungerar, sprida konspirationsteorier, samt förmedla obekräftade rykten och ogrundade anklagelser mot klimatforskare.

[Uppdatering 2022-08-21: Sedan hösten 2019 går Stockholmsinitiativet under namnet Klimatrealisterna.]

Utförligare motiveringar

Årets folkbildare

Åsa Vilbäck har i sitt TV-program Dr. Åsa i Sveriges Television på ett sakligt och informativt sätt beskrivit sjukdomar och behandlingar. Genom att hålla en god populärvetenskaplig standard i sina program har Åsa Vilbäck tydligt markerat vikten av evidensbaserad medicin. Åsa Vilbäck har även varnat för farliga alternativmedicinska metoder.

Åsa Vilbäck är läkare och har sedan hösten 2008 varit programledare för hälsoprogrammet “Dr. Åsa” i Sveriges Television. Hon har även varit krönikör i Expressen.

Hedersomnämnanden

Mats Reimer är barndistriktsläkare i Mölnlycke och driver sedan 2008 en blogg på Dagens Medicins webbplats. Dagens Medicin är en nyhetstidning för sjukvården som kommer ut varje vecka. Mats Reimer har där noggrant granskat olika företeelser inom vården i vid bemärkelse och särskilt uppmärksammat bristen på belägg för många alternativmedicinska behandlingar. Han har avslöjat att ett stort antal politiker vurmar för sådana pseudovetenskapliga verksamheter.

Björn Fjæstad som är docent i företagsekonomi och ekonomisk psykologi var under åren 1979-2010 chefredaktör för tidskriften Forskning och Framsteg och bidrog därigenom aktivt till att öka folkbildningen om vetenskap i Sverige. VoF vill särskilt framhålla att Björn Fjæstad ofta valde att framföra skeptiska ståndpunkter gentemot pseudovetenskap, något som tyvärr inte är alltför vanligt i den gängse vetenskapsjournalistiken.

Hans Furuhagen är filosofie licentiat i klassisk fornkunskap. För sina betydelsefulla folkbildande insatser och omfattande skriftställning avseende de antika kulturerna fick Hans Furuhagen professors namn av regeringen 2009. Under 2010 har han ytterligare stärkt sina aktier inom folkbildningen genom att publicera boken Bibeln och arkeologerna, en uppgörelse med mycket av den pseudovetenskap som förekommer inom detta område.

Årets förvillare

Till Årets förvillare 2010 utses lobbyorganisationen Stockholmsinitiativet, som driver uppfattningen att mänskliga utsläpp av växthusgaser inte nämnvärt påverkar klimatet. De anser därför att alla politiska försök att mildra den pågående globala uppvärmningen är meningslösa eller skadliga.

“Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet.” – Stockholmsinitiativet
Växthuseffekten innebär att gaser i atmosfären håller kvar värme som annars skulle strålat ut från jorden. Utan den skulle Jorden vara i genomsnitt cirka 33 grader kallare än idag. När halten av växthusgaser ökar i atmosfären, ökar också den värmande effekten. Genom praktiska experiment, satellitdata och bokföring över förbrukningen av fossila bränslen är det visat bortom rimligt tvivel att mänskliga utsläpp av bland annat koldioxid förhöjer växthuseffekten och ger ett varmare klimat.

“Politiska klimatmål är meningslösa” – Stockholmsinitiativet
Stockholmsinitiativet hävdar att klimatpolitiken leder till miljöförstöring, svält och fattigdom. Det som står klart är att stigande globala temperaturer hotar tillgången på färskvatten och medför allvarligare och mer regelbunden torka. Dessutom riskerar stigande havsnivåer att översvämma låglänt bebyggelse och odlingsbar mark som försörjer en väsentlig del av Jordens befolkning. Att inte agera för att begränsa utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen vore oansvarigt.

“Föreningen ska (…) verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap.” – Stockholmsinitiativet
Stockholmsinitiativets medlemmar har synts i dagspress, medverkat i TV och radio samt varit mycket aktiva på internet. De väljer att istället för vetenskap sprida konspirationsteorier och återberätta lösa anklagelser mot seriösa forskare inom klimatområdet. Om ny forskning visar att dagens klimatförändringar inte beror på mänsklig aktivitet vore det en sensation som förtjänar att granskas från alla vinklar. Stockholmsinitiativets ensidiga och ofta felaktiga rapportering av endast sådant som kritiserar klimatvetenskap, motiverar en förvillarutmärkelse.

[Uppdatering 2022-08-21: Sedan hösten 2019 går Stockholmsinitiativet under namnet Klimatrealisterna.]

224 responses to “Årets folkbildare och Årets förvillare 2010

 1. Mycket glad att se Åsa Vilbäck få priset, tycker verkligen att hon förtjänar det. Även utnämningen av Årets Förvillare är väl motiverat.

 2. Hej!
  Med tanke på utförandet av “undersökningarna” i spåren av Climatgate anser jag att utnämningen av Stockholmsinitiativet till Årets Förvillare är i klass med när Hans Holmer utsågs till Årets Svensk, alltså något som i efterhand kommer att visa sig som mindre lyckat.

 3. Har Bengt läst nått av utredningsmaterialet runt climategate eller bara av rapporteringen kring detta? -För att jämföra de oegentligheter som genomförts i ett stort forskarkollektiv utan egentlig organisation med de rena osanningar som si förmedlar känns som att jämföra äpplen och, ehhh vattenmeloner.

 4. Folkvett, föreningen Vetenskap och Folkbildnings tidning, har inte informerat sina läsare om (de stora) osäkerheterna i klimatforskningen.

  För den som gör sig mödan att läsa Climategatemailen, står det klart att klimatforskningen vid CRU, Climatic Research Unit, är korrumperad. Korrumperad forskning i en världsvitt omskriven vetenskaplig fråga?

  DET borde intressera skribenterna hos folkvett, men icke sa Nicke.

  Folkvett har tagit politisk ställning i en fråga som borde fått förbli vetenskaplig.

  Folkvett har felaktigt förklarat att det råder konsensus i klimatfrågan och har samtidigt framhållit att om någon eller några påstått att det råder konsensus i en vetenskaplig fråga, så är den frågan definitivt avgjord. Att ifrågasätta under sådana förhållande är liktydigt med att häda och hädare ska enligt gammal tradition bannlysas.

  Katastrofidén som FN basunerat ut som ett hot mot världen, hypotesen om att stigande halt av vattenånga skulle ge en katastrofal uppvärmning, är i högsta grad ifrågasatt. Hypotesen är således inte bevisad, snarare avvisad.

  Folkvett har blivit en enögd propagandamaskin för det Politiskt Korrekta. Statens, EU:s och FN:s ödmjuka tjänare. Vetenskap och Folkbildning “bockande sig så ryggkotorna krasar”.

  Folkvett, som jag tidigare hade stor glädje av, har till min stora besvikelse blivit en av megafonerna i den närmast religiösa kampanjen om Armageddon i form av skenande temperaturer och havsnivåer. Mycket ovetenskapligt!

  Men inga dementier på den galenskapen i Folkvett inte!

  Jag har sagt upp mitt medlemskap och mina gamla (så som jag ser dem nu) folkvettsblaskor har jag kastat i containern för pappersåtervinning. Bara de inte förstör kvalitén på den nya pappersmassan.

  Börje S.

  PS
  • 2-gradersmålet, numera 1,5-gradersmålet, dvs att världstemperaturen genom politiska åtgärder (dyrt för alla Svenssöner i västvärlden!) ska hållas på en bestämd nivå, som om hade klimatet en termostatknapp, är ett utslag av kollektivt vanvett.
  Den termostatknappen ska bli åtkomlig när beslutsfattarna höjt skatterna så mycket de anser situationen kräver och när bankirer, klimathotskapitalister och maffiorna fått deala med tillräckligt många utsläppsrättsbillioner. Tvättäkta dårskap! Och rena ruinen för privatpersoner och företag i västländerna.
  • Kurvorna för koldioxidhalten resp världstemperaturerna följdes åt under de sista decennierna på 1900-talet. För resterande 75 år under förra seklet samt för 2000-talets första decennium är korrelationen usel/obefintlig.
  DS

  1. Bravo Börje S.
   Kunde inte sagt det bättre själv!
   Denna utnämning av Stockholmsinitiativet till Årets Förvillare är synnerligen korkad.
   Ser inte VoF att kejsaren är naken??!
   Verkligen beklämmande att så inte är fallet.
   Gamla ärevördiga VoF har tyvärr blivit en politisk megafon som dessvärre själv förtjänar priset som Årets Förvillare.

 5. VoF s “Årets förvillare”!

  Jag älskar detta gigantiska självmål och jag jag har sparat namnen på alla de som var delaktiga i utnämnandet.Jag är mycket intresserad av idèhistoria ett ämne som VoF inte måste hoppat över. Alla och jag menar ALLA indiikatorer visar illrött och ALLA pusselbitar finns på plats för att inse att “klimathotet” är en i raden och exakt kopia på de domedagsprofetior om pseudoveenskapliga orsaker till kommande helveten skam skuld och myter som existerar i världshistorien. VoF är mer som en samling biskopar i katolska kyrkan på 1500 talet och det ska bli jätte kul att om några år fråga er alla… “Hur fan tänkte ni egentligen?”

  “Wheather cooking” renäsannsens era kommer bli föremål för forskning.Å då menar jag RIKTIG forskning. Jag tycker verkligen detta är skitkul att VoF som anser sig veta bäst begriper minst. Faktiskt skitkul! Tack VoF!

  1. Klockren kommentar, VoF har lyckats placera sig själv på förstaplats genom att okritiskt svälja all propaganda från FNs klimatpanel. Grattis till uppmaningen att lita på auktoritet och uppmaningen att blunda för all vetenskaplig diskussion.

 6. Varför är Börje S och Jörgen Berg så arga? Antingen finns starka evidens eller inte. Presentera de motbevis ni påstår finns istället för vag kritik. Om motbevis verkligen finns så är det så klart högintressant. Om de inte finns kan man stilla undra vad som är ert motiv.

  Climategate var ingen gate. De utpekade har rentvåtts i minst tre oberoende utredningar. Några mail var slarvigt formulerade, men forskningen var korrekt och där fanns ingen dold agenda eller konspiration. Varsågoda och kom med något nytt istället.

  Eftersom tillräcklig konsensus råder baserat på det underlag som finns, nämligen att människan är delvist ansvarig för uppvärmningen, är det vettigt att idag tillämpa försiktighetsprincipen samtidigt som man forskar vidare. Om det visar sig att forskarna hade rätt så har vi förhoppningsvis räddat planeten. Om det skulle visa sig att forskarna hade fel så har är konsekvensen att forskarna hade fel.

  Vad som driver “deniers” är en gåta.

 7. Jag tar avstånd från föreningena Vetenskap och fortbildning agerande. Detta agerande motarbetar en öppen vetenskaplig diskussion av klimatfrågan till förmån för ett synsätt som bestäms av en klimatpolitisk ideologi.

   1. Det var inte det Pehr sa, utan att han ansåg att VoFs agerande motarbetar en öppen vetenskaplig diskussion. Ditt sätt att argumentera, Hampus, säger mest om dig själv.

    1. Ja, han ansåg att VoF:s agerande i kampen för att forskning ska bedrivas vetenskapligt “motarbetade en öppen diskussion”. Tvärtom är det de som ser till att den kan hållas vetenskaplig istället för baserad på flummerier och pseudovetenskap.

     1. Hampus,
      du kanske kunde lära dig läsa innan du kommenterar.
      Tullat för mycket på nyårsspriten?
      Vad sägs om att skaffa alkolås till datorn!?

 8. mti

  Det finns ingen ‘stark evidens’ för något klimathot. Enbart skakiga hypoteser om stora återkopplingar, och datormodeller som bygger på samma tro, och vilka inte klarar av att vara sig förklara variationer historiskt eller prediktera framtiden.

  De ‘utredningar’ du tror har granskat ClimateGate har vare sig granskat forskningen, de allvarliga anklagelser som riktats mot vissa av de utpekade, eller de brister som påpekats. Det du skriver ovan är direkt felaktigt på samtliga punkter faktiskt.

  Konsensus är inget kunskaps- eller vetenskapligt argument öht, och den ‘konsensus’ du omtalar existerar inte, och det fåtal som ändå sluter upp kring uppfattningen du åsyftar baserat på egen forskning och egna meriter är i stor utsträckning politiskt motiverade/komprometterade, vilket just ClimateGate visade.

  Ungefär som ett flertal av dem som på VoF drivit just frågan att peka ut ‘förnekare’ trots att de själva knappt besitter förmåga att förstå frågan.

 9. mti

  “räddat planeten”?

  Med etanol från sockerrörsodlingar som leder till stigande urskogsavverkning?
  Eller från majs, där det åtgår mer energi vid tillverkningen än slutprodukten ger?
  Malmö-Stockholm t o r ≈1000kg, ett ton majs

  Genom att under rådande kvicksilverförbud tvinga befolkningen att dra in kvicksilverhaltiga lampor i hemmen?

  Genom att bygga kostnadskrävande, subventionerade vindkraftverk med 20% verkningsgrad och som till råga på allt står helt stilla när energi behövs som mest?
  För att inte tala om dryga kostnader och extra CO2-utsläpp från de anläggningar som måste byggas för att kompensera vindkraftens opålitliga leveransförmåga.

  Det finns inga bevis som stöder hypotesen om koldioxidens förmenta förmåga att med hjälp av ökad halt av vattenånga katastrofalt värma atmosfären. Inga.
  Det finns granskade undersökningar som motsäger den.

  Jag har läst ett par hundra mail från CRU. De är verkligen förskräckliga med sina hysteriska manipulationer: tidsskriftsbanlysande, vägran att låna ut sina (manipulerade) data (“visar trädringskurvan för låga temperaturer? Jamen, fan klipp av kurvan vid år 1960 och sätt dit en annan som visar högre! Kunde Mann, så kan väl vi också”) sin goda vilja att fixa till skrämmande klimatrapporter för “miljö”sekter som WWF och Greenpeace… det stinker!

  Du undrar varför vi “är så arga”. Jag är inte alls arg. Jag är topp tunnor rasande på alla dessa fejkade klimathotsskrämmerier. Och tonen har hårdnat, det märks ju på FoV:s förolämpande utfall mot de som avviker från det spår som föreningen påstår är det enda rätta. Det stod något om auktoritetstro i “motiveringen”. Jag tycker det är FoV som ser sig som Den Enda auktoriteten i en fråga som avsiktligt har skapats till religion. FoV i sin tur dansar tydligen efter EU och FN-etablissemangets pipa.

  Och det verkar ha blivit bråttom. Det är väl dags att casha in och få utdelning på satsat kapital. USA har plöjt ner 90 milliarder$. Och som sagt, bankinstitut som längtar att få göra luftaffärer med luftpapper (utsläppsrätter), och diverse maffior som ser chansen att göra stora pengar utan att behöva avlossa ett enda skott gnuggar händerna av förväntan. Ja de sistnämnda har ju redan slagit till i Italien och Spanien.

  Miljöorganisationerna, Greenpeace med sina skumma affärer med inköp av sydamerikansk regnskog, WWF med sina isbjörnsbedrägerier, miljöfascistorganisationen 10:10 med alla sina avrättade barn tycker väl också att det vore på tiden att få ta del av pengaregnandet som klimathotandet förväntas resultera i.

  Börje S.

 10. Det som ligger bakom många “klimatförnekares” stora engagemang i frågan är som jag ser det inte någon osäkerhet i forskningen. Det är en politisk reaktion. Det märks för att politik och påstådda vänster-konspirationer tas upp i debatten om huruvida den globala uppvärmningen är människoskapad eller inte. Men det är ingen politisk fråga, det är en vetenskaplig fråga! Vad vi ska göra åt saken – det är det politiken ska handla om.

  Gillar man inte de förslag som förts fram för att motverka problemen som uppstår vid global uppvärmning, säg det då och kom med bättre förslag! Att hålla på och låtsas att världen ser ut på ett visst sätt bara för att det är politiskt bekvämt är ett så intellektuellt oärligt att jag nästan börjar spotta gnistor. Jag befinner mig själv till höger i politiken, men vad vetenskapen säger kan jag inte strunta i bara för att det är bekvämt och jag skäms för sådana personer som på grund av sin politiska övertygelse förkastar den kunskap som vi vunnit i vår strävan att förstå vår omvärld.

  Gillar ni inte de förslag som finns för att kontra uppvärmningens effekter – kom med bättre då. Ljug för fan inte för de som inte är insatta bara för att “vinna” debatten.

  1. Jag kunde inte ha sagt det bättre själv. Förnekarnas argumentation påminner i mångt och mycket och kreationisternas, och det är även intressant att se att förnekare och kreationister framför allt i USA ofta är samma personer.

   1. MrArboc,
    genom att kalla sund skepticism för “förnekelse”, ger du dumheten ett ansikte.

 11. Klimatet är inte människoskapat. Klimatet varierar som det ALLTID har gjort.

  Det är klimathotspropagandan som är människoskapad. En företeelse som förekommit i alla tider att genom mer eller mindre avlägsna hot från alla slags överhet tvinga av folkflertalet deras blygsamma överskott.

  Gammal god (inte) tradition som tidigare mest frodats inom religionerna, men även när en stat vill tvinga ut sina medborgare som kanonmat i krig.

  Havsnivåerna skulle enligt propagandisten Al Gore vara en och en halv meter högre i dag jämfört med situationen för 18 år sedan. James Hansen en av de ivrigaste propagandisterna för en snar apokalyps i en mardröm av hetta, översvämningar och tyfoner förutspådde på 90-talet att New York idag skulle stå under vatten under ständiga stormar. Denna Hansen är en av de som utformar världstemperaturöversikterna vid GISS, NASA:s meteorologiska underavdelning.

  Havsnivåerna har i verkligheten höjts i samma takt som de har gjort de senasta seklerna, mellan 1 till 3 mm/år.

  Koldioxidhalten har stigit i oförminskad takt under 2000-talet. Temperaturhöjningen har uteblivit.

  Met Office i East Anglia har tre gånger i rad stick i stäv mot verkligheten förutspått varma somrar och varma vintrar. Met Office matar in samma uppgifter om klimatet och koldioxiden som modellerarna IPCC anlitar för sina projektioner om det framtida klimatet. Både IPCC:s projektioner och Met Offices väderprognoser har visat sig grovt felaktiga.

  Vid Cerninstitutet i Schweiz har man nu upptäckt att det förmodligen ligger något i dansken Svensmarks forskning om att den kosmiska strålningens påverkan på jordens molnbildning. Solfläcksår hindras enligt denna hypotes en del av den kosmiska strålningen vilket gör att molnbildningen blir sparsammare = högre medeltemperatur i världen. Inget människan kan påverka.

  Haven utgör 71% av jordklotets yta. I haven dväljs 150 x mer koldioxid än i atmosfären. Haven pustar ut koldioxid när det varit varmt och tar tillbaka den när det blivit kallt igen. Inget du kan göra något åt.
  Att tanka etanol = mat i fordonen är verkligen som en piss i Mississippi! Vårt bidrag är 2-3%/år till halten koldioxid i atmosfären, 0,039%. En droppe i havet.

  Köldperioder = kulturell nedgång, svält, epedemier och hungersnöd.
  Värmeperioder= kulturell uppgång, välstånd och mätta magar, mindre svält.

  Det står i historieböckerna!

  Därför anser jag att resurserna ska riktas mot verkliga problem. Klimathotarna har blåst upp en ballong till bristningsgränsen och snart spricker den.

 12. Till Calle555

  Layouten på diskussionsforumet är så embarmlig att jag vägrar ta del av innehållet. Helt oläsligt för en latmask som jag. Här är lagom breda spalter, stora bokstäver och inte nedsmetat med rutor där citat från tidigare inlägg är insmetat.

  Medan jag ändå är igång så måsta jag ta tillfället i akt att påpeka något som börjar synas i pressen abroad: Innehavaren av en egen väderstuga har utrustad med en laptop, diagram över tidigare väderhändelser (icke “interpolerade” data förstås) och lutande sig mot data om inkommande solstrålning och kosmisk dito slagit den milliardslukande jätten Met Office på fingrarna gång efter gång i sina prognoser. Bookmakers vägrar att vadslå om kommande väder med honom Piers Carbyn.

  I artikeln jag har framför mig står också att 25.000 dog p g a kylan i England och Wales förra vintern, den värsta sedan 1978. DET har jag inte sett i någon svensk blaska. Däremot har det varit ett herrans liv när pensionärer i Frankrike avlidit på grund av hetta. Ingenting om köldkatastroferna i Kina som blivit slutet för mångdubbelt fler.

  För 20 år sedan använde sig de institutioner som anlitas för att ange världsmedeltemperaturen över 6000 mätstationer världen runt. Idag anlitas lite drygt 1000. Canada har fortfarande ett 100-tal kvar i den arktiska regionen, men bara en av dem, i Ellsmore Land, används av t ex NASAs GISS. Istället “interpolerar” man temperaturerna, dvs man hittar på en temperaturangivelse för hela Arktis inkluderande Nordpolen.

  En del meteorologiska institut har verkliga data från sådana arktiska stationer. Det visar sig att de “interpolerade” temperaturangivelserna vid jämförelse alltid är överdrivna åt det varma hållet. Ett annat exempel: Bolivia har ingen temperaturstation. Temperaturdata från det bergiga och förhållandevis kalla Bolivia är sedan 90-talet uteslutet från det som kallas Global Histirical Climate Network.

  Ryssarna har gång på gång klagat på GISS därför att temperaturerna som angetts för Sibirien är för höga. Rekordet togs i oktober förra året, då GISS angav septembertemperaturer för oktober, just i Sibirien, vilket såg förskräckande alarmerande ut på väderkartorna som matades ut i hela världen. (“Sibirien, fan det är ju långt bort i tjolahejti där det väl ingen som kollar”.)

  Som sagt AGW-ballongen är sprickfärdih. Det pyser både här och både där, man lappar och klistrar och står i, men snart är ballongen en blöt trasa som ingen vill kännas vid. Vetsnskapligt alltså.

  Politiskt kanske det med hjälp av inskränkningar i tryckfriheten och det fria ordet går att upprätthålla skenet en halv generation till, men låt oss alla hoppas att den obekräftade hypotesen får dö en mera fridsam död.

 13. Och det vore förnämligt om VoF, som säger sig värna om den fria forskningen, kunde bidra till det jag skrev om den obekräftade hypotesens fridfulla död.

 14. Eftersom jag är medlem i föreningen VoF (i alla fall tills nu) måste jag omedelbart reservera mig mot utnämninegn av Stockholmsinitiativet till årets förvillare. Det menar jag är en rent politisk utnämning som strider mot den grundläggande skepsis man bör ha mot alla vetenskapliga sanningar – de är provisoriska tills forskningen har nått längre. 1) “Genom praktiska experiment, satellitdata och bokföring över förbrukningen av fossila bränslen är det visat bortom rimligt tvivel att mänskliga utsläpp av bland annat koldioxid förhöjer växthuseffekten och ger ett varmare klimat”. Frågan är om denna påverkan är betydelsefull i jämförelse med den påverkan som andra faktorer har på klimatförändringen. Här har forskningen inte lyckats mer än att presentera hypoteser. 2) “Det som står klart är att stigande globala temperaturer hotar tillgången på färskvatten och medför allvarligare och mer regelbunden torka. Dessutom riskerar stigande havsnivåer att översvämma låglänt bebyggelse och odlingsbar mark som försörjer en väsentlig del av Jordens befolkning.” Havsnivåerna stiger sedan istiden, för närvarande med ca 2 mm per år. Någon ökad takt har inte kunnat påvisas under efterkrigstiden, trots ökade CO2-utsläpp. Ytterligare en obevisad hypotes. 3) “De väljer att istället för vetenskap sprida konspirationsteorier och återberätta lösa anklagelser mot seriösa forskare inom klimatområdet.” Talet om spridandet av konspirationsteorier och klassningen av forskare som “seriösa”, där man antyder att forskning som ifrågasätter AGW skulle vara “oseriös” rycker undan grundvalen för hela VoF:s existens. Att pröva hållbarheten i vetenskapliga teorier är själva fundamentet för det vetenskapliga förhållningssättet. VoF intar här samma hållning som den kristna kyrkan gjorde när någon skeptiker ifrågasatte om jorden verkligen var centrum i universum. Utnämningen av Stockholmsinitiativet liknar utnämningen av Reefat el Sayeed till årets svensk.

  1. Hej igen Göran,

   Menar du för att Reefat inte var “Årets” eller för att han inte var “Svensk”? Eller menar du kanske att han inte borde ha utsetts till årets svensk för att man inte när man utsåg honom visste om att han skulle göra stora förluster i framtiden? Jag är rädd att jag inte kan hålla med på någon punkt.

   Om det skulle visa sig någon gång i framtiden att Stockholmsinitiativets hopkok av motsägelser visar sig vara sanningen kan de väl förtjäna ett Folkbildarpris det året, men det förändrar inte det som redan har skett.

   Den “provisoriska” vetenskapen är den enda vi har och det är den enda vetenskap som föreningen Vetenskap och Folkbildning kan försvara. Vi kan inte försvara påståendet att den bästa kända vetenskapen har fel för att någon ej ännu känd kunskap kan förändra vetenskapen i framtiden.

   Jag väljer för den här gången att inte bemöta dina påståenden om klimat.

   > “Frågan är om denna påverkan är betydelsefull i jämförelse med den påverkan som andra faktorer har på klimatförändringen. Här har forskningen inte lyckats mer än att presentera hypoteser.”

   Hypoteser, modeller, observationer, kända mekanismer, bokföring och analys av atmosfärens innehåll av växthusgaser över tid, iskärnedata, för att inte tala om att klimatets förändringar har studerats i detalj medan förändringarna pågår. Att påstå att det inte skulle finnas något annat än hypoteser är helt enkelt fel. Dessutom hänger du fortfarande upp påståendet på ordet “betydelsefull”, som är en obstämd storhet som du väljer att inte bestämma. Du kanske till och med tycker att 2 grader C är obetydligt, eller att smältvatten från glaciärer utgör en obetydlig färskvattenkälla. Om du inte specificerar det, kan du alltid vrida ditt påstående till något annat än det jag kan bemöta.

   Jag ser att du i punkt två har valt att inte kommentera just färskvattentillgången, utan bara stigande havsnivåer. Var det medvetet? Det är inte heller riktigt sant att havsnivån har stigit med 2 millimeter per år sedan istiden. Det ÄR sant att havsnivåerna steg, dramatiskt till och med, under de nästan 20 000 år som följde på den senaste istiden, men nivåerna stabiliserades för 2-3000 år sedan. I början av 1800-talet verkade haven börja stiga igen och under 1900-talet steg havet med med mellan 1 och 2 millimeter om året. Mellan 1950 och 2000 var hastigheten 1,8mm/år +/- 0,3mm, men på senare tid har vi kunnat använda satelliter för att utföra mätningar istället. Dessa mätningar visar en dramatiskt högre takt på havshöjning, 3,1mm per år, +/- 0,7mm. Vid kusterna är förändringen ännu större. En avgörande effekt är termisk expansion. Varmt vatten tar upp större plats än kallt vatten så när temperaturen stiger ökar havets volym, och havsnivån stiger. Om landburna ismassor dessutom driver ut till havs höjs givetvis nivån ytterligare.

   > “Talet om spridandet av konspirationsteorier och klassningen av forskare som ”seriösa”, där man antyder att forskning som ifrågasätter AGW skulle vara ”oseriös” rycker undan grundvalen för hela VoF:s existens.”

   Ingenstans gör vi påståendet att forskare som ifrågasätter antropogen global uppvärmning är oseriösa. Ovanstående är alltså fel. Vi håller tvärt om fullständigt med dig om att det är grundläggande för vetenskap att man konstant prövar hållbarheten i vetenskapliga teorier. Att använda sig av personangrepp, konspirationsteorier eller att ensidigt rapportera endast om forskning som visar på en annan än den förhärskande modellen för klimatförändring, är dock inte ett vetenskapligt förhållningssätt, även om det är en “konstant prövning”.

   1. Per
    Rapport gjorde tre felbedömningar på fyra år. Reefat byggde ett luftslott kring Fermenta bland annat genom att ljuga om en påstådd doktorsexamen. Jag har inte ens antytt att felet var att han inte var svensk. Insinuationen är faktiskt inte särskilt trevlig.
    Jag sa inte att havet stigit 2 mm per år sedan istiden bara att detta är takten nu, sedan ungefär 100 år. Detta var alltså sant, även om du försöker bevisa motsatsen. Detta ändras inte av att satellitmätningar anger 3 mm för den senaste perioden.
    Om andra faktorer betyder mer än den antropogena uppvärmningen är denna alltså mindre betydelsefull.
    Det är ju märkligt att man kan uppfatta formuleringar så olika. Du säger att ni ingenstans gör påståendet att forskare som ifrågasätter antropogen global uppvärmning är oseriösa. Tänk, hur kan det komma sig att jag uppfattade det så?

   2. Per Erdman,
    lär dig gärna läsa innan du kommenterar.
    En kurs i allmän läsförståelse vore kanske också på sin plats!

 15. Tror webplatsen just blivit huvudkandidat till sitt eget pris, årets förvillare. Bara att kalla skeptiker för förnekare säger allt.

 16. Bra utmärkelser.
  Man ser även här i kommentarerna oärligheten då t ex lokalt väder och globalt klimat blandas ihop.

  Om man var lite konspiratoriskt lagd så skulle man undra om stockholmsinitiativet var sponsrar av någon. Någon med stora fickor som gillar det svarta guldet.

 17. Årets förvillare. Det är onekligen att sticka ut hakan.
  Ni talar om vetenskap. Kommentatorer talar om hypoteser. Ingen talar om politik.

  Jag anser att klimatdebatten huvudsakligen handlar om politik och därmed ytterst makt och pengar. Intill förra året var frågan het såväl politiskt som medialt. Nu har den svalnat och därmed blivit en ickefråga i våra medier.

  Att utse Stockholmsinitiativet till årets förvillare känns mer förvillat hos VoF än de utsedda. Klimatet, om det nu är något vi kan påverka, är något av det mest komplexa vi har. Åtgärderna torde därför vara många och det enda vi vet är att vi inte vet vilken som skulle kunna vara den rätta/mest effektiva. Försiktighetsargumentet framförs för att det är bättre att göra något trots att vi inte vet om det är rätt. Försiktighetsargumentet är hållbart även för den som anser att inget skall göras.

  VoF tycks däremot veta och då är det bara att gratulera. Mitt tips är att ni kommer att få äta upp denna utnämning. Precis som Nobels fredspris till Al Gore, Obama, och som sagts ovan Reefats utnämning till årets svensk.

 18. Eftersom jag är medlem i föreningen VoF (i alla fall tills nu) måste jag omedelbart reservera mig mot utnämningen av Stockholmsinitiativet till årets förvillare. Det menar jag är en rent politisk utnämning som strider mot den grundläggande skepsis man bör ha mot alla vetenskapliga sanningar – de är provisoriska tills forskningen har nått längre.

  Ok, men vad anser du om Förvillar-utnämning till folk som sprider att relativitetsteorin inte är stämmer, eller att evolutionsteorin inte har med verkligheten att göra? Vore dessa hypotetiska utnämningar fel? Eller vore det exempelvis “ateistiskt färgad propaganda/agenda” att utnämna en kreationist till Förvillare? Borde man alltså ha en grundläggande skepsis mot evolutionsteorin, menar du?

 19. Det är tydligt av kommentarerna att döma att utnämningen av Årets Folkbildare har varit långt mindre kontroversiellt än utnämningen av Årets Förvillare, i alla fall i vissa kretsar. Båda utnämningarna är dock mycket välförtjänta. Åsa Vilbäck argumenterar välgrundat med utgångspunkt från fakta och evidens, medan Stockholmsinitiativet uppvisar alltmer vetenskapshaveristiska tendenser i sin argumentation som i bästa fall baseras på pseudovetenskap och i sämsta fall på villfarelser och ren desinformation. Att detta klientel gärna titulerar sig själva “skeptiker” är i sig missvisande, eftersom genuin skepticism baseras på all tillgänglig evidens och inte bara på sådan som passar ens egen förutbestämda position. Alla har rätt till sin egen åsikt, men inte till egna fakta.
  Utnämningarna har i alla fall lett till en till medlem i förbundet, och jag hoppas att fler som uppskattar ett sunt förhållande till vetenskapen följer mitt exempel. Jag hoppas på många intressanta tillfällen tillsammans med VoF!

 20. Om man påstår att Stockholmsinitiativet är årets förvillare måste man också kunna bevisa att dom har fel. Så mina frågor är;
  Fråga1. Var finns de vetenskapliga, allmänt godtagna, 100 %, i hela värden godtagna, bevisen för AGW?
  Om nu VoF anser att det finns bevis för AGW borde bevisen finnas i någon av IPCC,s rapporter.
  Fråga 2. I vilken av IPCC,s rapporter och på vilken sida finns ovan nämnda bevis?

  Jag kräver svar. VoF’s trovärdighet hänger på svaren !!!

  1. Jag tror inte ens du läst argumenten för tilldelandet av priset? Läs dem innan du fortsätter poängtera att du inte förstått ett uns av varför priset delats ut.

  2. Det finns inte en vetenskaplig teori i världen som har en fullständig bevisning; det gäller evolutionsteorin likväl som kontinentaldrift och teoribildningen inom klimatvetenskap. På samma sätt är det inte fullkomligt och hundra procent säkert att solen kommer gå upp, ovan eventuella moln, imorgon. Teorierna måste däremot, enligt Popperiansk vetenskapsteori, vara falsifierbara. Själv så kommer jag trots det att sova gott, vetandes att sannolikheten är på min sida och solen kommer gå upp imorgon. Det är värre med de förändringar som vi åsamkar klimatet, likväl som andra organismer tidigare under jordens historia påverkat klimatsystemet, som vid syresättningen av atmosfären eller förändringen av sedimentationstakten vid landväxternas expansion. Till Hasse Rising vill jag bara säga; googla på induktion(sbevis).

 21. Håller med Pehr Björnbom i hans tidigare kommentar. Det är olyckligt att VoF utser SI till årets förvillare, att VoF gör detta bidrar till att göra klimatforskningen till en ideologi istället för en vetenskap.

 22. Jeg syntes at VoF var en strålende idé, i disse dager av pseudovitenskap og overtro. Dessverre føler jeg at de er “gone native” i klimaspørsmålet. Med tanke på hvor politisert vitenskapen vedrørende klima er, er det meget uheldig at VoF har valgt å bidra til å motarbeide en sunn diskusjon. Det finnes nok av eksempler på at den vitenskapelige prosesessen kring klimaspørsmålet ikke har vært fulgt anerkjent praksis. Rådata er holdt tilbake, målinger er blitt manipulert, kritiske artikler er blitt avvist av fagtidsskrifter, selv når de har vært relevante og holdt høy kvalitet, forskere som har gjort funn som ikke støtter AGW er blitt diskreditert.
  Dette er meget alvorlig, og grunn nok til å være betydelig mer kritisk enn det VoF har vært. Det finnes nok av ukritiske gaphalser på begge sider, derfor er det uhyre viktig å fokusere på argumenter, ikke hvem som sier det. Det er tragisk at så mye av diskusjonen henfaller til ad hominem-argumentasjon. En forventer mer av en organsiasjon som sier seg å være for vitenskap og folkedannelse.

 23. Hej Mina,

  Oavsett hur mycket politisk som har blandats ner i en vetenskapligt avgörbar fråga, så måste vi stå på vetenskapens sida. Vi kan inte undvika ämnet för att vissa personer – som Stockholmsinitiativet – påstår att vetenskapen själv har blivit politisk. Det är fortfarande vetenskap. Frågan går fortfarande att avgöra vetenskapligt och bör därför avgöras vetenskapligt. Att frågan “politiseras” av somliga, är inte en anledning att undvika det vetenskapliga i den.

  Vill du diskutera de fall där rådata hållts tillbaka av nationella och privata vädertjänster, mätdata som “manipulerats”, kritiska artiklar som blivit avvisade (vilket finns inom alla ämnen, alla frågor) och forskare som känner sig miskrediterade, eller fanns det något annat syfte med din lista över saker som du tycker illa om?

  1. Per
   VoF:s motivering baseras bara till en del på vad som skulle kunna ha vetenskaplig grund nämligen att det är visat bortom rimligt tvivel att mänskliga utsläpp av bland annat koldioxid förhöjer växthuseffekten och ger ett varmare klimat. Men om detta råder inga delade meningar, däremot om hur stor denna effekt är. Resten av motiveringen handlar om hur man bör agera för att begränsa utsläpp av växthusgaser från fossila bränslen – en rent politisk fråga, som diskuteras av politiker världen över. Om detta borde inte VoF uttala sig eftersom det ligger utanför föreningens syfte. Dessutom talar VoF om hur Stockholmsinitiativets medlemmar för eller inte bör föra debatten i media. Här ger VoF intryck av att vilja beränsa debatten om vetenskapliga frågor, något som aldrig kan vara förenligt med VoF:s syfte. Därför är jag oerhört besviken på VoF, en förening som jag hittills varit glad åt att tillhöra. Det är jag inte längre.

 24. Robert,

  Om du vill diskutera ditt påstående får du gärna belägga det på något sätt, annars finns det inget i det att bemöta med annat än “Nej, det gör det inte. “

 25. Hej,

  Jag tillhör VoF, och jag är också medlem i Stockholmsinitiativet. Jag undrar när och var själva prisutdelningen skall ske? Det vore ju trevligt att få höra motiveringen från juryn direkt.

 26. Hans,

  Får jag kalla dig Hans? Din fråga är tyvärr lite svår att förstå. IPCC är en organisation som i tre avdelningar sammanställer flera tusen forskares material till tre samlade rapporter om kunskapsläget om klimatförändringar, dess resultat och vad som kan göras för att dämpa de negativa resultaten (“mitigation”).

  Men det du frågar efter är “vetenskapliga, allmänt godtagna, 100 %, i hela världen godtagna bevisen för AGW”. Där frågar du efter något som aldrig har hävdats. Dels används inte ordet “bevis” annat än matematiskt inom vetenskap, men det är ett väldigt vanligt misstag och du menade förmodligen evidens. Dels är det ett märkligt krav att ställa att något skall vara “i hela världen godtagna” när det finns flera hundratals miljoner människor – kanske flera miljarder, jag vet inte – som inte ens kan läsa, än mindre räkna och minst av allt ta till sig av till exempel IPCCs sammanställda rapporter. Varför du kastat in 100% förstår jag inte heller. Vill du att 100% av hela världens befolkning skall hålla med om det, innan man kan försanthålla ett vetenskapligt påstående, så kan de aldrig hållas för sanna. Eller sannolika.

  Sedan frågar du på vilken sida i vilken rapport som “beviset” står. Vet du vad begreppet “skogen för alla träd” syftar till? Om du hittar ett murket träd i skogen – till exempel ett som hävdar att alla glaciärer är borta om 25 år, hellre än 250 år – betyder det då att du i själva verket står på en åker? Eller i en skog? IPCC sammanställer forskningsläget. Det finns ingen enskild sida som innehåller hela den samlade evidensen för den förhärjande vetenskapliga teorin om antropogen global uppvärmning; det är den sammantagna kunskapen om hur växthusgaser påverkar atmosfärer, och vilka mänskliga utsläpp som skett sedan industrialiseringen, som leder till den ofrånkomliga slutsatsen att teorin med allra största sannolikhet stämmer.

  Om den skulle vara fel krävs inte bara en ny teori, utan två:
  1. Vad är det som orsakar uppvärmningen istället om mänskliga utsläpp saknar förklaringskraft?
  2. Varför saknar de mänskliga utsläppen av växthusgaser den effekt som samma gaser har när de kommer från andra källor?

  Jag hoppas att du ursäktar att jag gissar, Hans, men jag tror att du tror att du har svar på en av dessa två frågor, men inte den andra.

  1. Jag tror jag talar för många av de skeptiker som hamnat på “förnekare”-sidan.
   Det blir tydligare om man delar upp AGW-hypotesen i två delar.

   Del 1) Antropogen CO2 (och andra GHG) ökar temperaturen teoretisk vid en fördubbling med 1 K. Det allra flesta “förnekare” håller med.

   Del 2) Feedbacks i klimatsystemet ger en förstärkning av temperaturen genom vattenånga på 3 ggr. Här tar det stopp. Det finns inga observationer, inga förklaringsmekanismer utom parameterjusterade modeller som kan matcha in detta. Dessutom med en balansering mot aerosoler som senare forskning visat sig INTE ha en så stor nettokylande effekt som modellerna antar. Alla katastrofscenarior bygger på att förstärkningen är sann men ingen har sett den eller lyckats verifiera den med experiment eller genom t.ex en härledning som håller hela vägen.

   Sedan kan vi ha en lång diskussion om “evidens” och “bevis”. Inom naturvetenskapen finns inte begreppet “evidens”. Det verkar vara en slarvig översättning från “evidence”. Evidens finns inom medicinen och är en svagare form av bevis ofta bygggd på kliniska prövningar och ren erfarenhet utan full koll på mekanismerna bakom. “Proof” finns i matematiken, det är riktigt men att antyda att det inte är applicerbart på klimatvetenskap är missvisande. Matematiken är ett redskap inom naturvetenskapen så visst finns “proof”, bevis – inom alla dessa grenar. Jag vet inte hur många härledningar jag gjort inom fysiken t.ex.
   Ordet “bevis” definieras som en oemotsäglig sanning. Del 2 av AGW-hypotesen saknar bevis men har vissa indicier – det allmänna svenska ordet för evidence. Det är dock lika lätt att plocka fram indicier som talar emot AGW. Speciellt om man lämnar IPCC-rapporterna (som jag har läst) och läser “apokryfer” som inte explicit uttalar sig emot AGW-hypotesen men artiklar som drar helt andra slutsatser. Lägger man ihop alla dessa pusselbitar – inklusive de från IPCC-rapporterna, blir bilden inte alls lika klar. Speciellt inte på senare tid när allt fler naturliga mekanismer har förståtts mycket bättre. Min slutsats är att man inte kan dra någon slutsats. Det finns inget underlag för detta. Gör man det ändå, är det politik.
   Jag kan gärna ge referenser till peer-review artiklar. Det finns mängder.

   1. > “Det är dock lika lätt att plocka fram indicier som talar emot AGW.”

    Oh ja, flera stycken, men inte lika många som de som talar för. Om du väljer att utelämna sådan forskning som har omnämnts i IPCCs sammanställningar av forskningsläget kommer du dock inte att ha speciellt mycket klimatforskning kvar att läsa. Till exempel får du kasta ut Lindzen och McKitrick också, om du inte redan gjort det.

 27. Helge & Jörgen,

  Tack för era kommentarer. Ni visar hur viktigt det är att påpeka att man inte blir skeptiker genom att kalla sig skeptisk. Det vore inte förenligt med vetenskaplig skepticism att förklara sig skeptisk till “rund-jord-teorin” och mena att en platt jord är långt mer sannolik. Stockholmsinitiativet föredrar nog att kalla sig själva skeptiska. Det är jag skeptisk till. Jag kallar dem förnekare, lobbyister eller ännu hellre – förvillare.

  Detta gör jag för att de inte representerar vetenskap. De ifrågasätter vetenskap, vilket i sig är vetenskapligt, men de gör det inte på vetenskapliga grunder. Istället för att ifrågasätta teorin att solljus värmer upp koldioxid mer än vad det värmer upp syre eller kväve, anklagar de enskilda forskare för att “bluffa”. Istället för att diskutera molnbildningens inverkan på atmosfärens albedo, om den ökade mängden vattenånga i luften värmer upp mer än vad de reflekterande molnen svalkar, påstår de att data har förfalskats, men visar aldrig upp informationen ifråga. Istället för att läsa igenom tusentals sidor av IPCCs rapporter med kända fakta som stämmer så använder de en felaktig uppskattning i ett citat taget från Världsnaturfonden som en förevändning för att förkasta hela klimatvetenskapen eller IPCCs förmåga att sammanställa den. Och istället för att ta ställning till vilken av halvdussinet sannolika scenarion för framtiden (temperaturökningar; havsnivåhöjning till följd av islossning och termisk expansion; minskad färskvattentillgång om glaciärers vårfloder minskar) väljer de att fokusera på nyheten att några av de allra minst sannolika scenariona förmodligen inte kommer att inträffa, eller att nya fakta kommer fram som påvisar att det minst sannolika scenariot bygger på ett felaktigt antagande.

  Det är naturligt att vetenskap förnyas och förbättras hela tiden. Men det sker genom vetenskaplig granskning, testning och observation. Det sker inte genom att som lobbygrupp bedriva förvillarkampanjer där enskilda detaljer blåses helt ur proportion, eller där enskilda forskare anklagas för att vara brottslingar.

  Ett sådant förfarande utger sig för att handla om vetenskap och att bygga på vetenskap, när det är enkelsidig och sensationalistisk politisering och lobbyism. Därför sysslar Stockholmsinitiativet med pseudovetenskap.

 28. Jag bör kanske tillägga “helst”. Om Åsa Vilbäck inte har möjlighet att närvara kommer hon att få priset ändå, på någon annan väg.

 29. Cecilia, 29 decemper 2010 18.51
  Om du läser nedanstående länk ser du att dina länkar säger mindre än SI, Peter Stilbs, i samma fråga. Den inbjuder dessutom till eget tänkande och har referenser till vetenskapliga skrifter som framför oförenliga slutsatser.

  Jag kan förstå om du anser det förvillande, men ur ett vetensapsteoretiskt perspektiv är det faktiskt tvärt om. Att VoF inte inser detta tycker jag är så allvarligt att jag bestämt mig för att lämna föreningen.

  http://www.stockholminitiative.com/index.php/vetenskap/vaxthuseffekten-och-klimatmodellerna/

   1. Per Edman!
    Var snäll och läs den länk jag gav och jämför med den vi fick av Cecilia.
    Att heja på den som startar personangrepp kallas mobbing och är inte tillåtet i det här landet!

 30. “Årets folkbildare och Årets förvillare.”
  Blev först glad när jag läste om att Stockholminitiativet fick priset som årets folkbildare, vilket hade varit mycket välförtjänt med tanke på att de äntligen fört in vetenskap i den annars så genompolitiserade klimatdebatten.
  Känns mer som ett makabert skämt att få motsatt pris. Vetenskap och folbildning har nu förlorat all trovärdighet. Har V&F verkligen missat var climate gate handlade om på djupet? Jag skall spara dena sida och ta fram och skratta åt om 10 år.
  Tills vidare på vill jag be alla som har minsta kritiska tänkade kvar, och är intresserade av klimat-debatten, att titta noga på följande klipp (bara en massa rådata om temperaturer) och använda sitt eget huvud.
  http://www.youtube.com/watch?v=8mxmo9DskYE

  1. Ja, Climatgate handlade om att en massa haveristiska tokstollar stal andras privata post och försökte hitta smaskiga citat. Vilket de misslyckades med och sen konstaterade tre separata undersökningar att inga fel begåtts.

   Jahapp, nu blev hemmavideos på Youtube en källa också.

   1. Skickligt hur många fel man kan få in på bara tre meningar. Tonen känns väldigt desperat också. För det första, det var inte “massa haveristiska tokskallar (!!)” som stal privat post, utan det var en insider på east anglia, en som jobbande med i gruppen, som tröttnade på alla lögner, hur de åsidosatte alla elementära vetenskapliga element, hur de åsidosatte peer-review-processen osv. Han tyckte det var nog och skickade ut faktan, som drog ner byxorna på east anglia, och många andra. Det var INTE något datorintrång utifrån.

    Inga av de tre undersönkningarna kommenterade den vetenskapliga felaktigheterna, utan bara hur man skulla förbättra arbetet i framtiden.

    Och vad är det för fel att använda youtube? Mer än lite fåning att klaga på mediet istället för innehållet, ungefär som att klaga på märket på pennan som författaren skriver på. Innehället är endast de historiska temperaturerna på sydpolen och grönland, mätt av The National Oceanic and Atmospheric Administration. Jag tror ingen här kan ifrågasätta dessa siffror.
    Det är märkligt hur dåligt insatta de flesta är om de historiska variationerna, hur många verkar tro att klimatförändringar är något nytt.

    1. Som sagt, det hittades inget att kritisera i stölden av eposten.

     Siffror ifrågasätts inte, bara stolliga tolkningar av dem alternativt taganden från sitt sammanhang. Uppsalainitiativet har bemött det där tramsandet tillräckligt många gånger.

  2. deep,

   Menar du alltså att förvillarna efter allt letande till slut har hittat något i all den stulna e-posten som visar att all klimatforskning är ett bländverk? Jag menar, ni har väl haft gott om tid på er att leta nu och tre eller flera fristående rapporter har redan kommit fram till att inga oegentligheter har förekommit.

   Jag har svårt att tro att det materialet skulle finnas i en Youtube-video. Du kan väl länka direkt till mailet istället?

   1. Per E och Hampus E

    Märkligt argumentation. Det som framkom genom de läckta ClimateGate-mailen var vad många redan misstänkte innan, fast det visade sig vara värre ändå än (iaf jag) befarat.

    Pratet om ‘rentvådda’ är totalt innehållslöst, ingen av de många sk ‘oberoende’ undersökningarna tog i någon enda av de heta potatisarna. Utan sa som mest att öppenheten borde vara bättre.

    Att ‘all klimatforskning’ skulle vara ett bländverk är en typisk (och innehållslös) halmgubbe. Det är de faktiska problemen med vissa (ganska centrala) delar av den som är det stora problemet. Att upprepa ‘IPCC sammanställer ..’ eller ‘massor av referenser … ‘ ändrar inte på det faktum.

    Som jag ser det gör inte VoF sitt case överhuvud taget, utan (precis som många påpekar) noterar att den sk klimatforskningen, och många delar av den är extremt omstridda, men framför allt inriktar sig mot den politiska delen av klimatdebatten.

    Man låter som dålig politik alltid låter: Man försöker få det till att motståndare (till sådan) inte borde få yttra sig.

    Några här har försökt försvara VoF:s utnämning men har egentligen bara förvärrat bilden av VoF och detta tafatta försök till utfulnings-utnämningen.

    Några här hänvisat till UppsalaInitiativet, en räddhågsen alarmistblogg som vill vara ‘motvikt’ till Stockholmsinitiativet, men vilken är precis lika politisk och gör långt fler tavlor som är lika ‘ovetenskapliga’ som man här vill göra gällande att SI är. Tex dumheterna om att färskvattenförsörjningen skulle säkerställas av avsmältamde, dvs minskande glaciärer!?

    Återkommande vädras där märkliga uppfattningar om vad vetenskap skulle vara (tex ‘publicering’ eller ‘peer review’) emedan verkligheten tycks vara sekundar. Eller helt irrelevant ifall den inte passar. Och som många redan har sett försöker den alarmistiska delen av klimatforskningen förskansa sig bakom allt mer märkliga skyddsvallarm och är allt mer rädd för att öppet debattera sina teser. Dvs precis tvärtom hur riktig vetenskap går till …

    VoF har sig här räddhågset ställt sig på den politiskt (fortfarande) korrekta sidan, och tom främst argumenterat politiskt för detta .. Det är synd, men VoF kommer att få dras med löjet för detta länge, och kanske aldrig igen nå den status och bilden av seriositet som föreningen en gång hade.

    1. Jonas N,
     Har du verkligen inte förstått att ingen – inte Uppsalainitiativet och inte den forskning vi åberopar – hävdat att ”färskvattenförsörjningen skulle säkerställas av avsmältande, dvs minskande glaciärer!?” Det glaciärerna gör är att jämna ut vattenflödet under året, vilket minskar frekvensen av såväl torka som översvämningar.

     1. Anders E

      Är det inte anmärkningsvärt hur stort behovet av historevisionism är bland dem som så gärna vill blåsa upp klimathotet?

      “Med en låt-gå-politik kommer … de glaciärer i Himalaya som i dag utgör livsnödvändig färskvattentillgång för hundratals miljoner människor försvinn[a]”

      Din något mindre okunnige UI-kollega Erik Svensson försökte (ett mycket kort tag) försvara tossigheterna på TCS, men förvärrade nog bara saken.

      En inte helt okänd signatur redde ut både var ‘forskningen faktiskt sa’ och just detta med att omfördela vattenflöder över tiden i detalj.

      Men Anders E, det är långa detaljerande genomgångar av ‘forskningen’ och fullständigt förödande för UI, så du kanske borde avstå från att läsa.

      Varför inte istället ägna dig åt att fira att detta år 2010 som har varit så omilt mot klimatalarmismen äntligen tar slut …

     2. Jonas, att folk på Livets Ords blogg havererar runt i egen harm ser jag som ointressant. De tror ju inte på dinosaurierna heller.

    2. Jonas N,

     Har du hittat något mail ännu? Det verkar inte stå något om det i ditt inlägg, trots att det var ganska långt.

     1. Per E, vet du öht vad du kommenterar? Dina egna halmgubbar? Eller skriver du långt om mailen utan att ens vet vad där står i dem? Bara sneglat på RealClimate säger att de betyder?

      🙂

 31. Jag tillhör inte dem som tror att mänskligheten inte kan påverka klimatet. (Trots att det är långt utanför både min formella och reella kompetens att bedöma det, jag tycker helt enkelt att “konsensus”-åsikten tyvärr är rimlig).
  Jag tror inte heller att de som ifrågasätter AGW är köpta av olje- och kolindustrin. De som hävdar att dessa äldre herrar med avvikande åsikter skulle vara betalda drängar till denna för konspirationsteoretiker allomfattande rot till all världens ondska är i mina ögon lika mycket eller mer foliehattar än “klimatskeptikerna” (vilket dessutom är ett idiotiskt ord, vem tvivlar på klimat?).

  Jag är dock säker på att detta beslut var ett monumentalt misstag av föreningen, eftersom detta är en oerhört politiskt infekterad fråga. Tokvänstern (se t.ex. http://biologyandpolitics.blogspot.com/2010/12/grattis-stockholmsinitiativet-till.html eller Andreas Malms utgjutelser) har sedan länge sett AGW som ett gyllene motiv för att åter få förslava mänskligheten, medan den fundamentalistiska högern lika ivrigt förnekar att någon fara överhuvudtaget föreligger.
  Genom detta ställningstagande löper nu VoF risken att gå samma väg som Naturskyddsföreningen, Amnesty och andra f.d. opolitiska organisationer som av icketroende avfärdas som subjektiva vänsterröster.
  Men.. Nej, jag tänker inte lämna föreningen utan försöka bli mer aktiv.

  1. Tobe, varför finner du det osannolikt att vissa skulle kunna vara köpta för att försvara sina egna ekonomiska intressen. Tror du någonsin att det har existerat mutor inom internationell vapenindustri för att förhandla hem stora kontrakt?
   Om du tror det, varför skulle inte motsvarande kunna ske inom fossilindustrin.

   Magnus

   1. Vad har detta med vapenindustrin att göra? För övrigt vet du inte vad du pratar om här heller, mutor förekommer, men spelar en oerhört liten roll i förhållande till politiska överväganden.

    För att återgå till huvudfrågan. Du känner troligen inte personerna ifråga. Jag kan naturligtvis inte garantera allas oförvitlighet, men jag har träffat på några av dessa motvallsgubbar i olika (inte alltid trevliga) sammanhang och är inte precis förvånad över att de intar en.. ..motvallsståndpunkt. Även om jag inte håller med dem, är det skrattretande att tro att de skulle låta sig köpas av oljeindustrin, så dra din foliehatt över öronen om du inte gillar budskapet.

   1. Jag tycker du ska läsa bloggen lite mer noggrant och alla dess inlägg. Jag tycker den talar ganska väl för sig själv i sin apologi för socialistiska övergrepp, såväl historiska som nutida, och i sin renodlade kommunistiska övertygelse. Jag vill inte diskutera det vidare om du inte kan se det, det vore lika meningslöst som att diskutera musik med en tondöv. Dessutom tror jag inte bloggägaren protesterar speciellt mycket för att han blir kallad kommunist.

    1. Tobe, jag läser varje inlägg med intresse. Kan du nu specifiera varför den är tokig? Förrutom att hitta på saker helt och hållet menar jag. Du kommer inte kunna hitta en enda apologi för något övergrepp där.

   2. För att förtydliga, tycker jag att bloggen ur strängt vetenskapligt perspektiv är en av de bästa och följer den troligt och mer än gärna.
    Problemet, som jag har försökt formulera här, är att oberoende av sakfrågan, har föreningen till sin olycka tagit ståndpunkt i en politiskt infekterad fråga. Eller rättare, i en fråga som upplevs som politiskt infekterad, dessutom tagen på entreprenad av vänstern. Föreningen har därmed oerhört naivt (mot sin egentliga vilja?) lyckats positionera sig politiskt till vänster och beslutet kommer att utnyttjas politiskt av vänstern.

    1. Tobe, jag tycker du resonerar fruktansvärt kategoriskt och i svart-vita termer. Om det finns ett allvarligt problem som kan leda till potentiellt förödande konsekvenser, och vissa gör allt för att förvirra debatten och politisera densamma. Viker du ned dig då?

    2. Frågan om “politisk infektion” är ointressant då den samlade vetenskapen är överens. Vad sedan politiker har för tolkningar får deras samvete styra.

    3. Tobe,

     Jag förstår precis vad du menar. Försök själv vara liberal feminist i Sverige eller klimatintresserad Folkpartist med Moderata samarbetspartners. 🙂 Jag är inte ens socialliberal.

     1. Men, och här kommer det viktiga: Att någon uppfattar mig som “vänster” för att jag engagerar mig i en fråga som vänstern är aktiva inom, kommer aldrig att innebära att jag slutar engagera mig i frågan, eller att jag blir “vänster” för den sakens skull. Jag förespråkar inte ens samma lösningar som vänstern i någon fråga.

      Hur skulle det se ut.

  2. Tobe,

   Jag tycker inte att föreningen skall avstå ifrån att uttala sig i vetenskapligt avgörbara frågor som har dragit på sig politisk uppmärksamhet. Det, om något, vore att svika våra stadgar om att vara politiskt obundna. Om vi låter politisering styra vetenskapen och vårt försvar av vetenskapen – ens genom att förmå oss att avstå att försvara vetenskapen i en viss fråga – så är vi inte längre obundna, utan inhängnade av lösa anklagelser, rädda för att råka stötas med någon som ser politik som viktigare än vetenskap.

   Då vore det inte längre en förening för Vetenskap och Folkbildning.

  3. På vilken “sida” oljepengarna till stor del hamnar, borde egentligen inte vara någon diskussion:

   http://www.exxonmobil.com/Corporate/energy_climate_impact.aspx
   (Världens största oljebolag …)

   Hit har man redan sponsrat en del och kommer totalt under perioden 2002-2012 att ge 100 miljoner USD :
   http://gcep.stanford.edu/about/sponsors.html
   (De ställer sig bakom drygt 44% av investeringarna i projektet, vilket innefattar bl.a. vansinnet att gräva ner CO2. Statoil håller redan på med att pumpa ner CO2 i gamla oljefickor under Nordsjön …)

 32. Hej, eftersom jag är medlem både i VoF och i Stockholmsinitiativet så förväntar jag mig att det inför årsmötet tillverkas åtminstone ett diplom som kan överlämnas till en medlem av föreningen. Vi tror att vi mycket snart kommer att vara mycket stolta över denna utmärkelse.

  Så kom igen Per – visst ska det delas ut på årsmötet

  1. Sten,

   Jag måste tyvärr fortsätta besvika dig. Det finns inget pris och inget penningbelopp relaterat med utnämnandet av Årets Förvillare. Om ni vill vara stolta kan ni väl rita ett eget diplom, eller försöka vara stolta utan något skriftligt underlag?

   1. Det är ganska dåligt, Per E

    Ni utnämner ett ‘pris’ och när mottagaren vill mottaga sitt diplom så säger ni att det egentligen bara var trams. Att du tar upp ‘penningbelopp’ är ju just bara mer av samma trams.

    Vågar VoF inte ens stå för sin utnämning när den har offentliggjorts? Ganska typisk för övrigt för den positionen ni/du vill hålla upp men är så rädda för att försvara …

    1. Det enda raka är förstås att dela ut priset om nu SI vill ta emot det, vilket de ju uppenbarligen vill. De borde även ges möjlighet att hålla ett litet tacktal.

  2. Så du räknar med att vara stolt över spridandet av falska anklagelser, konspirationsteorier och desinformation om tio år.

   Det är inte för att ni anser vedertagen forskning vara felaktig som ni får utmärkelsen utan för de metoder ni använder. Vare sig ny forskning och nya observationer radikalt förändrar synen på klimatförändringarna eller inte så är en lögn en lögn och pseudovetenskap pseudovetenskap.

 33. Vilken soppa! Jag var naiv nog att tro att VoF skulle vara en sansad och förnuftig kraft som i James Randi’s anda kunde informera om hur den vetenskapliga metoden fungerar. Att konsensus inte betyder sanning. Att ta så tydlig ställning i en så osäker fråga som klimatets utveckling är dels självmål men även en politisk, nästan religiös ståndpunkt. Inte vad man väntar sig av en sådan förening. Jag tror att många medlemmar i VoF inte känner sig bekväma med denna markering och själv är jag glad att jag aldrig blev medlem.

 34. Phil Jones vid CRU (Climatic Research Unit, east Anglia) hade problem med en statistiker vid namn Stephen McIntyre. McIntyre ville kika lite på rådatan som CRU använt för sina historiska väderkartor. Jones svarade “Tror du att jag lämnar ut rådatan till dig? Ånä, här lämnas inte ut ett enda data för du kommer bara att leta efter fel.”

  I mailen som slank ut från CRU kan man läsa mer om detta: Jones skriver i ett av mailen: “Andas inte en stavelse om FOI (freedom of information act, en engelsk lag som säger att statsunderstödda forskare är skyldiga att lämna ut sin information vid förfrågan) fårde höra om FOI så är de över mig igen.” Och i ett senare mail: “Hellre förstör jag uppgifterna än jag lämnar ut dem till den där j-v-ln.”

  Och när det senare stod klart att Jones enl lag måste lämna datan till McIntyre så visade sig att rådatan var försvunnen!
  “Hemst lessen men rådatatn är botta!”
  “Ä rådatan botta?? Hur har de gått till?”
  “Det är den förbaskade hunden. Hunden åt upp rådatan, ja sa fy på dej ska du äta upp husses rådata?”
  “Hunden åt upp…?”
  “De e en väldit bra hund, men han läser inte så bra. När ja fråga’n: HUR kan du bara komma på en sån toki idé å äta upp husses rådata?
  Å då sa han “rådata? Aj fan, ja som tyckte de stod råbiff!”

  Hahaha!

  En forskare som smusslar undan sina viktigaste redskap, data! Till råga på allt en forskare i ett forskarlag som flitigt, minst sagt, anlitats av IPCC för att stå för deras viktiga klimathistoriska underlag. CRU:s ev masserande av materialet kan sålunda inte granskas. (Vilket var avsikten, tolkar jag det som, sjukligt misstänksam som jag är speciellt när det gäller millioners milliarder kronor, för det är vad klimathotskapitalister världen över förväntar sig att tjäna på det kostsamma klimathotandet)

  CRU-teamet är tvättade av en panel som mest bestod av gamla kompisar och andra invilverade i klimathotandet.

  Bara misstanken från sådana här historier, bekräftade i mail till dde som ansöker om tillgång till vetenskapliga uppgifter och i de ökända ClimateGate-mailen, borde vara av STÖRSTA intresse hos en förening som säger sig värna om den vetenskapliga etiken.

  Hur är det med den saken hos föreningen VoF?
  Jag är ju själv inte forskare på något sätt och vis, men jag tycker ändå att professor Phil Jones agerat lite skumt.
  Men det är kanske just så det ska gå till, eller vad tycker Ni, kära Voff? oj nu halkade det visst in ett “f” för mycket.

  Det hör till saken att Jones raderade materialet, javisst, men innan dess fick en gammal kompis i samma forskningsgenre kopia på`ts. Han smög hem med den och gömde alltihop i garderoben, eller bakom vattenklosetten eller grävde ner’at vid syrenbusken till höger om soptunnan.

  Och där ligger nu CRU:s klimathistorievetenskapliga rådata tills någon arkeolog hittar alltihop om sisådär en 237 år. Först då kan vi kolla hur pr Jones hanterat dem när han ritat sina historiska temperaturkurvor, dom där som böjer sig uppåt 95 grader längst bort till höger ungefär vid år 1920, ni vet.

  Ni behöver inte tacka mig för att jag delgett er denna värdefulla information. Tar ni det till er så är det sannerligen belöning nog för en sann idealist som jag.

  Börje S

 35. Oavsett vilken uppfattning som man har i klimatfrågan måste man inse att detta pris som förvillare sticker ut otroligt mycket jämfört med tidigare utnämningar. De som fått förvillar-priset tidigare har sysslat med sådant som jag utan tvekan kunnat klassificera som pseudovetenskap. I några få fall har förvillarna haft viss vetenskaplig kompetens, men vidgat verksamheten/budskapet utanför detta fältet och sysslat med klart oseriös verksamhet. Stockholmsinitiativet passar inte in här. Visst går det att hitta enskilda citat hos medlemmar av stockholmsinitiativet som är klart felaktiga, men det går lika bra på den motsatta sidan. Rajendra Pachuaris uttalande om “Voodoo science” när påståenden om glaciäravsmältningarna korrigerades är nog värre än något som Stockholmsinitiativet sagt. Hur allvarlig klimatfrågan är har blivit en politisk snarare än vetenskaplig fråga, eftersom det är lätt att hitta stöd både för att frågan är mycket allvarlig, eller för att den är tämligen marginell. VOF borde inte riskera sin status som en vetenskaplig snarare än en politisk aktör genom att utse pristagare på politisk grund.

  1. ”Oavsett vilken uppfattning som man har i klimatfrågan måste man inse att detta pris som förvillare sticker ut otroligt mycket jämfört med tidigare utnämningar. De som fått förvillar-priset tidigare har sysslat med sådant som jag utan tvekan kunnat klassificera som pseudovetenskap.”

   Ja, folk som kallar sig vetenskapliga skeptiker har i allmänna lag svårt att ta till sig att även pseudovetare som inte postulerar några övernaturligheter, homeopati/astrologi/tomtar/änglar, kan vara pseudovetare/missbruka vetenskap.

   Så här kommer det vara varje gång VoF utser någon som inte är medium eller kreationist eller astrolog: Mindre medvind i media, iaf som i år: i bloggvärlden.

 36. Henry skrev: “Oavsett vilken uppfattning som man har i klimatfrågan […] ”

  Jag måste bara fråga (ren nyfikenhet, inte för att vara oförskämd): Hade du skrivit likadant om evolutionsteorin: “Oavsett vilken uppfattning som man har om huruvida evolutionsteorin är sann eller ej […]” ? som VoF-are, i ett samtal om utmärkelsen Årets Förvillare?

  Nu är konsensus inte lika hög som inom klimatvetenskapen, men nära, enär minst 97 % av dessa forskare säger att människoinducerad global uppvärmning sker. + att de allra allra flesta peerreviewade publicerade artiklar säger samma sak. Den vetenskapliga litteraturen är, om jag förstått rätt, ännu mer överens.

 37. Börje S

  Så länge vetenskapens resultat är oförändrade, och hearingar med diverse utfrågningar av bl a Phil Jones enhälligt kommit fram till att oegentligheter ej begåtts (enligt vad jag läst iaf, i dagstidningar) i samband med rådata-redovisning, så gäller den vetenskap och de metoder som står i den vetenskapliga litteraturen.

  1. Cecilia
   Royal Society i Storbritannien deklarerade i september 2010 att storleken på framtida temperaturökningar fortfarande är föremål för osäkerheter. Det är inte möjligt att avgöra exakt hur mycket jorden kommer att värmas upp eller hur klimatet kommer att förändras i framtiden. Hur rimmar detta med VoF:s motivering “Genom praktiska experiment, satellitdata och bokföring över förbrukningen av fossila bränslen är det visat bortom rimligt tvivel att mänskliga utsläpp av bland annat koldioxid förhöjer växthuseffekten och ger ett varmare klimat.” Borde Royal Society också att få förvillarpris av VoF?
   “While still claiming “strong evidence” that the global warming since 1960 “has been caused largely by human activity”, it notes that “the size of future temperature increases … are still subject to uncertainty. – – – It is not possible to determine exactly how much the Earth will warm or exactly how the climate will change in the future”.”

   1. Göran,
    Kan du ge exempel på någon vetenskaplig institution som har hävdat att man kan säga exakt hur mycket jorden kommer att värmas eller hur klimatet kommer att förändras?

    1. Anders
     VoF säger att mänskliga utsläpp av bland annat koldioxid förhöjer växthuseffekten och ger ett varmare klimat. Ingen skeptiker, inte heller SI, hävdar att det inte kommer att bli varmare i framtiden eller förnekar att koldioxid har viss effekt. Frågan är alltså hur stor den effekten är.

   2. Tack för info. Jag letade upp denna sammanställning från Royal Society, från 30 september 2010:

    http://royalsociety.org/climate-change-summary-of-science/ (med pdf-länk)

    Utdrag, angående osäkerhet i prognoserna:
    […] It is not possible to determine exactly how much the Earth will warm or exactly how the climate will change in the future, but careful estimates of potential changes and associated uncertainties have been made. Scientists continue to work to narrow these areas of uncertainty. Uncertainty can work both ways, since the changes and their impacts may be either smaller or larger than those projected.

    Like many important decisions, policy choices about climate change have to be made in the absence of perfect knowledge. Even if the remaining uncertainties were substantially resolved, the wide variety of interests, cultures and beliefs in society would
    make consensus about such choices difficult to achieve. However, the potential impacts of climate change are sufficiently serious that important decisions will need to be made.
    Climate science – including the substantial body of knowledge that is already well established, and the results of future research – is the essential basis for future climate projections and planning, and must be a vital component of public reasoning in this complex and challenging area. […]

    Detta sällskap skulle jag, ifall jag vore styrelsemedlem i VoF, inte utse till Årets Förvillare. Inte av det lilla jag läst i rapporten hittills iaf. Klimatvetarna (de som inte är med i Royal Society, alltså) säger inte heller att det är fastställt/säkert hur stor klimatkänsligheten är; de allra flesta rapporter och undersökningar kommer dock fram till: Mellan +2 och +4,5 grader Celsius. (Mer info: A detailed look att climate sensitivity)

    Stockholmsinitiativet säger någonting helt annat:
    Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet.

    1. Stockholmsinitiativet har naturligtvis rätt i detta. Det statistiska sambandet mellan människans utsläpp av koldioxid och den ökande temperaturen är utomordentligt svaga. Omkring 85 procent av utsläppen har skett efter 1940. Trots det steg temperaturen med omkring 0,8 grader mellan 1750 och 1940, uppenbarligen beroende av andra orsaker än koldioxidutsläpp. Efter 1940 steg inte temperaturen trots koldioxidutsläppen förrän efter 1970. Men efter 1998 har då 25 procent av utsläppen skett har effekten på den globala temperaturen åter uteblivit. Det måste helt enkelt finnas andra orsaker – naturliga – som orsakar en betydande del av den globala uppvärmningen.

     1. Göran om du är seriös med din kritik snälla läs på lite bättre… det är ingen forskare mig veterligen som hävdar att den globala uppvärmningen ska bete sig så dom du verkar tro.

    2. Cecilia!
     Jag är ledsen, men jag ser inte att dina citat motsäger varandra.
     SI:s uttalande är provokativt, men jag menar att det ryms inom Royal Society’s uttalande om att osäkerheten kan slå åt båda hållen.

     Det finns en skillnad i hur man värderar vikten av att agera trots osäkerhet. Men olika inställning till det avgör inte vem som är förvillare.

     1. Fast om man hävdar att alla grupper och instanser som påstår att ‘osäkerhet råder kring klimatkänsligheten’ (alltså inte bara IPCC och Royal Society of London) har _lika_ mycket rätt,

      så har den person som eventuellt påstår att klimatkänsligheten är +12 grader Celsius/ -5 grader Celsius, lika rätt som Stockholmsinitiativets max en halv grad – 0,7 grader Celsius. (vissa av dem verkar dessutom säga att klimatkänsligheten är negativ)

      Vissa estimationer är kanske inte speciellt rimliga givet aktuell empiri? Orimliga med tanke på de publicerade studier som finns hittills?

 38. Henry,
  Om “Voodoo science”-uttalandet så har du fel information. Uttalandet hade inget med glaciäravsmältningsfelet att göra utan handlade om en pseudovetenskaplig rapport som kom ungefär vid samma tid. Det är ytterligare en av dessa myter kring IPCC som sprids av sådana som SI.
  Se här

 39. Göran,

  Du behöver inte gå till Royal Society för att upptäcka att prognoserna för framtida temperaturökningar har ett mått av osäkerhet. IPCC första arbetsgrupps fjärde sammanställda rapport, handlar i kapitel åtta helt om vilka olika modeller som finns, hur stor osäkerheten är i dem och varför. Jag hoppas verkligen inte att någon har fått för sig att det finns någon modell som sägs med hundraprocentig säkerhet kunna säga att temperaturen kommer att ha stigit med exakt 1,02 grader till 2050, till exempel. Den sortens upplösning finns helt enkelt inte i någon modell, och varje modell måste dessutom byggas på ett antal antaganden som inte behöver vara sanna.

  Det är till exempel inte alls nödvändigt att ökningen av den takt som människan förbränner fossila bränslen fortsätter, eller ens kan fortsätta, och då får man istället räkna med vad som händer om förbränningen kvarstår vid dagens nivå, eller sjunker något, och så vidare. Givetvis måste man också ta hänsyn till andra effekter som molntäcke, luftfuktighet och solaktivitet.

  Egentligen behöver du inte ens gå till IPCCs rapporter. Prognoser blir nästan alltid mer och mer osäkra ju längre in i framtiden du försöker se. Det ingår i hela konceptet med en prognos att det inte är en exakt förutsägelse eftersom den bara bygger på informationen som vi känner till den idag.

 40. Göran,

  Stockholmsinitiativet skriver mycket riktigt att de inte tror att koldioxidutsläpp har någon AVGÖRANDE inverkan på klimatet, hellre än att de inte skulle ha någon effekt alls. Det är ju väldigt bekvämt av dem, eftersom de inte säger hur mycket som skulle behöva vara avgörande. Den vetenskapliga forskningen å andra sidan, har gott om modeller som visar hur stor effekten är, med eller utan återkopplingar.

  Hur stor temperaturökning skulle du tycka vore avgörande, globalt?

  1. Per
   Jag behöver inte svara för Stockholmsinitiativet där jag inte är medlem. De får svara själva. Jag kan bara konstatera att om andra faktorer är mer betydelsefulla än den antropogen uppvärmningen är denna mindre betydelsefull.
   Modeller som genererar scenarier för den framtida utvecklingen är inte forskningsresultat och kan inte åberopas som sådana. I så fall hamnar man i cirkel. Modeller behöver grundas på forskningsresultat och kalibreras på verkliga uppmätta data.

   1. Gunnar,
    Du behöver inte svara för någon annan än dig själv, men jag skulle uppskatta om du valde att svara på frågan ändå. Hur stor temperaturökning skulle du tycka vore avgörande?

    Modellerna vi använder idag har kalibrerats på verkliga data. Modellerna skapades inte igår, som du vet, och kan dra nytta av all den data – inklusive satellitmätningar av havsnivåer och globala temperaturer – som tillkommit sedan klimatet först började modelleras.

    1. Per
     Jag tror kanske att du menar Göran även om du skriver Gunnar. Det är ju lätt gjort att skriva fel i hastigheten eller hur.
     Men du har ett märkligt sätt att debattera, att upprepade gånger avkräva mig ett svar på en fråga som inte har med saken att göra. Jag har redan svarat på detta om än i andra termer.
     Jag skulle vilja återkomma till huvudfrågan genom att citera Henry ovan: “Oavsett vilken uppfattning som man har i klimatfrågan måste man inse att detta pris som förvillare sticker ut otroligt mycket jämfört med tidigare utnämningar. De som fått förvillar-priset tidigare har sysslat med sådant som jag utan tvekan kunnat klassificera som pseudovetenskap.” Det här handlar om oenighet i vetenskapliga frågor som inte kan avgöras med majoritetsbeslut, eller att man hänvisar till en viss politisk agenda, och som jag därför anser inte borde motivera förvillarpris. I Folkvett 4/2008 och 1/2009 debatterades Stockholmsinitiativet av Olle Häggström, Ingemar Nordin och Peter Stilbs på ett sätt som är ett anständigt sätt att pröva argumenten. Förvillarpriset är det inte.

  2. Per Edman!
   Varför läser du inte igenom Cecilias citat fron Royal Society ovan innan du ber andra, med mindre resurser, att precisera hur stor temperaturökning vi kan vänta oss?

   I mina ögon har Royal Society helgarderat sig och det har skett 2010.

   Sett över en tvåårsperiod är det förvillande om det inte tillkommit ny kunskap som ger stöd för det. Fast andra har sagt att vetenskapen är robust och det är värre än vi trodde. Och det var inte SI.

   1. Royal Society säger bland annat:

    Climate models indicate that the overall climate sensitivity (for a hypothetical doubling of CO2 in the atmosphere) is likely to lie in the range 2oC to 4.5oC; this range is mainly due to the difficulties in simulating the overall effect of the response of clouds to climate change mentioned earlier.

    1. Cecilia!
     Läs referatet noga, så ser du att Royal Society bara återberättar vad klimatmodellerna indikerar.

     Men dina tidigare referat visar att de aktar sig noga för att själva ta ställning:
     “It is not possible to determine exactly how much the Earth will warm or exactly how the climate will change in the future, but careful estimates of potential changes and associated uncertainties have been made”

     De helgarderar sig, det är nytt för 2010 och ett gott tecken. Som skeptiker förstår jag dem. Medan vetenskapen utvecklas finns ingen anledning att ta ställning för eller emot någon hypotes, men all anledning att vara skeptisk till alla resultat som sägs tala för eller emot någon av dem.

     Jag är säker på att klimatvetenskapen kommer att fortsätta att utvecklas och ser fram emot hur det kommer att gå under 2011.

     Gott Nytt år!

   2. Gunnar,

    Varför utgår du ifrån att jag inte redan känner till vad Cecilia citerar? Vi är trots allt båda medlemmar i såväl VoF som Uppsalainitiativet och båda mycket väl insatta i den samlade forskningen.

    Har du hunnit titta på kapitel åtta av AR4 ännu?

 41. Gunnar,

  Osäkerhet kan absolut slå åt “båda hållen” och ligga både över och under det medelvärde som presenteras. Det säger väl sig själv? Men ett värde på +1,8 med en osäkerhet på +/- 0,5 kan inte slå så mycket att det plötsligt blir 0,0. Då är det inte ens samma värde längre. Och det behöver inte egentligen sägas.

  1. Per Edman!
   Jag är inte politiker och du har visat mig varför.
   Dina resonemang gör mig konfunderad, men det är kanske meningen.
   1. Du skriver att modeller är osäkra, precis som SI hävdar och ändå är ni inte överens?

   2. Du påstår att en fördubbling av CO2 kan ge 0,0 K i uppvärmning.
   SI säger att C02:s bidrag om 0,6 – 1 K inte kräver drastiska motåtgärder.
   Varför flyr du undan vad saken handlar om?
   Redovisa de åtgärder du själv tänker göra och de uppoffringar du vill att allmänheten ska acceptera!

   3. Din blogg säger att du är liberal, men ditt agerande på bloggen och UI visar att att du gillar sitta i en ställning där du kan moderera kommentarer och kritik.

   4. Din utveckling om jäv hos UI ser jag som en klassiker: “När jag jobbar för ideella organisationer kan jag inte var jävig”
   Har du lärt dig det av mångsysslaren Bengt Westerberg?

   5. Eftersom jag pluggat i Uppsala är jag lite sur över hur arvet från Torgny Segerstedt och devisen på universiteshuset förvaltas idag. Du bidrar till det.
   Men det kanske bara är för att jag börjar bli gammal och vill att idealen ska leva vidare. Några av dem har i alla fall klarat sig ett par sekel.

   1. Hej Gunnar,

    Min status som politiker har ingenting med vetenskapen att göra.

    1. Jag säger att vi vet exakt hur osäkra modeller är, det ingår liksom i modellen. Att påpeka detta som att det vore en nyhet eller något bevis på att modellen är fel, är gravt missvisande.

    2. Jag har inte sagt något sådant. Var skulle jag ha gjort det? När du säger en fördubbling av halten koldioxid, menar du då dubbelt upp av 281 ppm eller dubbelt upp av 390ppm och skulle du acceptera en modell som inkluderar återkopplingar eller vill du ha en som bara innehåller koldioxids roll och bortser från verkligheten?

    3. Den enda sajt jag är moderator på är Skepticism iFokus och så kan jag givetvis redigera kommentarerna på min egen personliga blogg. Jag modererar inte kommentarerna här (har någon kommentar ens modererats?). I själva verket föredrar jag att inte vara moderator, då det kan bli svårare att diskutera ämnen på ett jämlikt sätt utan att riskera anklagelser som den du försöker dig på här. Jag har alltså lite svårt att veta vad du menar.

    4. Jag kanske borde varit tydligare: arbetet är oavlönat. Jag antar att om jag hade tagit emot mutor eller plockat ut orimliga ersättningar, hade jag nog kunnat vara jävig.

    5. Jag vet inte vad du menar här. Jag känner ingen Torgny Segerstedt, vad devisen på universitetshuset eller vilken relation det har till din egen åsikt i sakfrågan.

    Det jag först och främst reagerar över är dock att din lista på fem punkter som jag just gått igenom inte en enda av dem bemötte innehållet i det jag hade skrivit:

    “Osäkerhet kan absolut slå åt ”båda hållen” och ligga både över och under det medelvärde som presenteras. Men ett värde på +1,8 med en osäkerhet på +/- 0,5 kan inte slå så mycket att det plötsligt blir 0,0.”

 42. Jag har en del frågor angående de uttalanden från SI som VoF använder som utgångspunkt för sin kritik:

  ”Inga observationer tyder på att koldioxidutsläpp har någon avgörande inverkan på klimatet.”

  Vi vet att koldioxiden genom sin förmåga att absorbera och emittera värmestrålning värmer atmosfären när halten i luften ökar. Men vi kan inte tillfredsställande bestämma hur stor uppvärmningen blir i framtiden. Inte ens osäkerheten i denna uppvärmning kan bestämmas med någon större säkerhet.

  Enligt vilken norm skall man politiskt bestämma vad som skall anses vara en avgörande inverkan på klimatet? Vad har VoF för svar på detta politiska spörsmål?

  Hur kan det finnas observationer som visar på avgörande inverkan på klimatet om vi inte först har beslutat om vad som menas med en avgörande inverkan?

  ”Politiska klimatmål är meningslösa”

  Detta är ett politiskt ställningstagande. Vilket är VoFs motsvarande politiska ställningstagande? Varför använder VoF ett politiskt ställningstagande som motivering för ett beslut som borde avse vetenskapliga frågor?

  Anser VoF att klimatpolitiken bör syfta till stora minskningar av koldioxidutsläppen? Eller kan VoF, med tanke på att temperaturutvecklingen har blivit lägre än förväntat jämfört med beräkningar med klimatmodeller, nöja sig med att vi har en handlingsberedskap i händelse av en snabbare uppvärmning? Hur skall man enligt VoF besluta om vilken politisk linje man skall följa?

  “Föreningen ska (…) verka för att politiska beslut gällande frågor som rör klimatförändring har sin grund i sund och verifierbar vetenskap.”

  Anser VoF att detta är ett bra mål för föreningen eller inte?

  1. VoF borde kanske studera temperaturdata enligt bifogad länk. 2010 är hamnar som det 9100:e varmaste året sedan senaste istiden.
   http://wattsupwiththat.com/2010/12/28/2010%E2%80%94where-does-it-fit-in-the-warmest-year-list/

   Inläggsförfattaren förklarar inte var han får det ifrån att isotopräkning är en god indikator på forntida temperatur, den räkning som får honom att anta att det fanns varmare år för tusentals år sedan. Ifall detta är en vedertagen mätmetod, gjord på det sättet, så skulle den ha använts i Nature-artiklar, bl a. Men den verkar helt okänd; kommentatorerna skriver att de inte ens hört om den.

   Figur 3: Note that temperatures were significantly warmer than present from 1500 to 5000 years ago.
   Va? Men den grafens data slutar vid år 1850, har alltså inte ens kommit till den varmare perioden. Ville han inte visa när temperaturen verkligen peakar?

   Samma sak med figur 2: slutar vid år 1960. Var är jämförelsen med åren därifrån till 2010?

   Han säger att 1934 var ett av de varmaste åren, men då blandar han ihop USA-temperatur med global temperatur. (Hans egen graf i inlägget motbevisar hans påstående om 1934).

   Och en detalj: Första grafen heter Global temperature deviation from 1961-1990 men på x-axeln står 1860 – 2000 ?

   Figurerna 3, 4 och 5 slutar alla kring år 1900? Hur säger detta något om jämförelsen sedan dess (1900-2010)?

   Det verkar som om inläggsförfattarens _egna grafer_ motsäger det som inläggsförfattaren hävdar?

   ?

 43. VoF har till syfte ”att granska vilka vetenskapligt grundade argument som finns för eller emot fenomen och metoder”. Med det som bakgrund har jag lekt med tanken att kanske ngn av de historielösa klimatforskningsrapportörerna skulle få årets förvillarpris eller åtminstone att en kritisk granskning av klimatforskningen skulle ske inom VoF. I stället ger man förvillarpriset till en grupp som just kritiskt granskar en del av de ”axiom” klimatreligionen vilar på! Häpnadsväckande.

  1. I stället ger man förvillarpriset till en grupp som just kritiskt granskar en del av de ”axiom” klimatreligionen vilar på! Häpnadsväckande.

   Klimatforskningens påståenden vilar inte, vad jag sett, på några axiom, utan istället på empiri.

   1. I stora delar av klimatforskningsetablissemanget behandlas människans möjlighet att via mer eller mindre utsläpp av CO2 signifikant påverka klimatet som ett axiom.

  2. En kritisk granskning enligt vetenskapliga metoder ska självklart kunna ske inom VoF. Eftersom SI:s granskning bygger på pseudovetenskap är dock den frågan irrelevant för utnämningen.

  3. Jag skulle vilja rekomendera en inslag av Ulf Danielsson som är professor i teoretisk fysik vid Uppsala universitet.

   Videon är en upptagning vid Engelsbergs bruk 6 maj 2010 och ingick i en större klimatdiskussion med ett flertal inspelade föredrag av anhängare från båda sidor.

   Videon med Ulf Danielsson heter: “Det räcker inte med att lyssna till vetenskapen –man måste förstå också”
   Källa: http://www.axess.se/tv/webbtv.aspx?id=1834

   Tror förövrigt att den stundtals heta diskussionen angående utnämningen på sikt kommer gynna VoF. Ska själv snart bli medlem…

   Magnus

 44. Att bestämma jordens medeltemperatur är en process med mycket brus och liten signal.
  Både Mann och Jones /CRU har fått “smisk på fingrarna” för bristande statistisk färdighet ( Wegman, Oxburgh). McKitrick har hittat en samvariation mellan temperatursignal och socioekonomisk utveckling, en klar indikation på att temperaturdata är kontaminerade med UHI.
  New Zealands meteorologiinstitut fick backa och säga att en vida citerad temperaturserie inte var “officiell”
  Oxburgh hittade inte någon “deliberate” (avsiktligt ?) fusk hos CRU men ingen kritiker fick komma till tals.
  Jones frågade SMHI om CRU fick lämna ut processade data som SMHI:s – givetvis fick han ett nekande svar. Detta användes senare som ett försvar till varför CRU inte ville lämna ut data överhuvudtaget.
  Jones agerande i frågan om lokalisering av kinesiska mätstationer är också tveksamt till klandervärt.

  Så långt finns, enligt min uppfattning, skäl att ifrågasätta storleken i den redovisade uppvärmningen av lufttemperaturen. Jag saknar också osäkerhetsintervall.

  Vad beträffar havsvattentemperatur är ARGO-bojarna intressanta, tyvärr med kort mättid. Vad de visar, så här långt, är liten eller ingen uppvärmning.

  Gott nytt år!

  1. Bengt
   Om man ska vara korrekt så är det väl till och med så att Argobojarna visar på en liten avkylning 2003-2008. Visserligen mycket kort mättid, men ändå.

    1. Per, du borde väl vara glad över även ett litet och osäkert tecken på att det kanske inte är så illa som du tror!

 45. En notis till – sedan övergår uppmärksamheten till andra vätskor:
  NODC data, presenterade på siten climate4you, “ocean heat content, 0-700 m, 1979.sept 2010”.

  Total uppvärmning ca 0,3 GJ/m2, konverterat från värme till temperatur, ger (håll i hatten ) 0,01 grad, eller, på trettioårsperioden, 0,0003 grader / år.

  Räkneoperationerna är inte kvalitetskontrollerade. Specifik värme antaget till 4,2 kJ/kg, K.

  1. Ber om ursäkt – jag har räknat fel.

   Reviderat:

   0,1 grad under perioden 1979-2010 , alltså 0,003 K/år.

   Ändå ganska lite upphetsande, IMHO.

 46. Jonas N,
  Tack för länkarna. De bekräftar vad jag skrev – att det som Uppsalainitiativet och den refererade forskningen hävdar är att säsongsavsmältning, inte nettoavsmältning hos glaciärerna bidrar till färskvattensförsörjningen hos en halv miljard människor.

  1. Anders, det är mycket möjligt att du inte ens själv vet vad du menade och tidigare skrev (under). Det är OK, det stämmer sas med bilden ….

 47. Ledsen om detta är något off topic men passade på att skriva ett mejl till Magnus Karlsson som är ansvarig utgivare på Smålandsposten (magnus.karlsson@smt.se) angående utmärkelsen av “Årets kvinna” av Daniel Enestubbe.

  Hej Magnus.

  Att utnämna Maggie Thauerschöld Crusell till årets kvinna är en skymf mot svenska kvinnor, vetenskaplig etik och demokratiska värderingar.
  Källa: http://smp.se/blogg/daniel/arets-utmarkelser-2010%282230471%29.gm

  Maggie driver klimatförnekelsebloggen The Climate Scam och har dessutom kopplingar till Stockholmsinitiativet, som förövrigt fick det mindre smickrande priset “årets förvillare” av föreningen Vetenskap och Folkbildning.
  Ni kan läsa mer om Stockholmsinitiativets spridande av myter och missuppfattningar samt pseudovetenskapliga hållning på följande länk:
  http://uppsalainitiativet.blogspot.com/2010/12/stockholmsinitiativet-arets-forvillare.html

  Oavsett vad ni har för personlig uppfattning i grundfrågan så måste det väl ändå vara den internationellt högst meriterade samlade vetenskapliga kompetensen (IPCC) som utgör underlag för politiska värderingar, prioriteringar samt journalistiska etiska bedömningar.

  Mvh / Magnus

  1. Du Magnus! Vad är en klimatförnekare? Vet du det eller är du bara dåligt pott-tränad. Ditt inlägg är så obegåvat så jag undrar om det är något fel på dig.

  2. Jaha Magnus! Då den politiserade klimatvetenskapen är en stor bluff och du med några förvirrade hjärntvättade människor tror på den så håll er till ert Censurerade UI. Du och dina medlöpare är direkt odemokratiska. Jag anser att Maggie står för demokrati, otroligt stark kvinna, tror på det fria ordet och öppen debatt(ingen på UI tycker detta då alla frågor från skeptiker tas bort). Hela the climate scam är öppen för alla människor med en öppen och ibland tuff diskussion. Men detta ser lilla UI som ett hot? Sen märker man på debatten att AGW anhängarna inte har mycket kvar att komma med, då AGW är lika dött som svininfluensan, skogsdöden eller ozonhålet. Ja tycker du ska be Maggie om ursäkt och själv börja tänka demokratiska tankar för just nu känns det som du är en Stalin eller Hitleranhängare(båda väldigt vänster).

  3. Magnus,

   Ditt inlägg ger intrycket av att du anser att det är odemokratiskt att ha en annan synpunkt än den som företräds av “eniga” forskare. Jag är fullständigt förbluffad över att någon kan tänka på det sättet. Tänk om forskarna har fel? Det har hänt förut och kommer att hända igen. Ska man bara tiga ihjäl det isåfall? Var kommer den här blåögda meritokratin ifrån? Tror du att dessa “forskare” är helt igenom goda och osjälviska människor?

   Ska vi förbjuda Maggie Thauerschöld Crusell att yttra sin mening? Blir det demokratiskt? Vem ska bestämma vad som får sägas? Ska inte tidningar få trycka vad de vill utan att få det godkänt först av “eniga forskare”?

   Ditt inlägg ger mig en utomordentligt vidrig eftersmak i munnen. Jag sätter min tillit till de småländska tidningarnas långa tradition av yttrandefrihet och vilja att hålla den blågula flaggan ren från bruna fläckar.

   K. Myrhagen

  4. Magnus!
   Jag rekommenderar att du läser “The Climate Fix” av Roger Pielke Jr.
   Den handlar om hur blandningen av politik och klimatvetenskap har satt oss i den situation vi har nu och visar på vägar att komma framåt.

   Han påpekar t.ex. att FN:s klimatkonvention undertecknad av politiker, har fastslagit att människans CO2-utsläpp leder till global uppvärmning. IPCC är sammansatt av forskare och politiker och har fått tryck på sig att dokumentera varför det är så och rekommendera åtgärder.

   Problemet för mig som skeptiker är att förfaringssättet strider mot god vetenskaplig sed, och tidigare liknande förfaranden har inte varit framgångsrika.

   Därför anser jag att det är bra att både grunderna och slutsatserna i IPCC:s rapporter granskas och kritiseras. Maggie har startat TCS och därigenom låtit diverse “rumpnissar” komma till tals i frågan. I mina ögon är hon en modig ung kvinna som ger sig in och dompterar alla dessa gubbar.

   1. Konstaterar att man reviderat på IPCCs hemsida, angående just syftet med skapandet av IPCC. Formuleringen med syftet att härleda att människan är orsaken, är borttagen …

    1. Du skriver:
     Konstaterar att man reviderat på IPCCs hemsida, angående just syftet med skapandet av IPCC. Formuleringen med syftet att härleda att människan är orsaken, är borttagen …

     Läs din text igen och fundera på vad du vill ha sagt?
     Vad är nu syftet?

     Magnus

     1. Läs sista meningen som jag skrev en gång till! Den är inte svår att begripa … (Armviftande fråga i nivå med “läst men inte förstått”.),

     2. I första meningen skriver du ordagrant följande:
      Konstaterar att man reviderat på IPCCs hemsida, angående just syftet med skapandet av IPCC.

      Syftet med skapandet av IPCC?

      IPCC är skapat under FN:s mandat och är det någon som ändrat syftet så borde det väl ligga på deras bord?

      Magnus

     3. “IPCC är skapat under FN:s mandat och är det någon som ändrat syftet så borde det väl ligga på deras bord?”

      För visso, men det är inte FN som ändrar på IPCCs hemsida! Det borde väl inte heller vara svårt att inse, att FN till stora delar idag är en korrumperad koloss, som bränner kolossala mängder skattemedel till förhållande liten nytta!

      Du argumenterar nu på samma panikartade och desperat armviftande sätt som (ö)kände Thomas Palm (aka TTPP), är ni måhända samma person?

     4. Nej, vem som ändrar texter på IPCC:s hemsida bryr jag mig inte om.
      Men om mandatet utgår från FN så borde även förändringar i verksamheten eller syftet utgå från ett FN-baserat beslut.
      Jag reserverar mig för att detta kan vara fel och återkommer med besked angående saken.

      Vad gäller Tomas Palm, så följer jag ofta hans underhållande diskussioner och är förundrad över hans lugn och saklighet trots påhopp.

      Magnus

     5. Om du uppfattar Thomas Palm som “lugn”, med tanke på de inlägg han gjort senaste tiden på TCS, så förstår jag varför du argumenterar som du gör!

      De flesta skulle inte dela din definition av ordet “lugn” … Detta får mig dessutom att fundera över att om du är den samme “Magnus”, som figurerar som Thomas Palms vapendragare på TCS (flera andra delar tydligen den misstanken), det skulle förklara ett och annat.

  1. Kritiken riktar sig mot Daniel Enestubbes motivering till utnämningen på följande premisser:
   I lugn, saklig och ödmjuk ton och ofta med en glimt i ögat tar hon och hennes tre medskribenter upp kampen mot domedagsprofeterna och blottar gigantiska luckor i klimatalarmisternas resonemang.

   Daniel definierar inte vad som åsyftas med begreppet klimatalarmist, men eftersom kritiken på TCS ofta riktas mot etablerad klimatforskning, kan detta omöjligen ha undgått Enestubbes källkritiska öga.

   Min åsikt i frågan är att dessa ”gigantiska luckor” tyvärr lyser med sin frånvaro på The Climate Scam eftersom det inte bedrivs någon vetenskaplig (peer-reviewed) klimatforskning på bloggen.

   Därmed hävdar jag att utmärkelsen ”årets kvinna” (med tanke på motiveringen) är osakligt grundad och felaktig, vilket med all rätt kan upplevas orättvis för flertalet hårt arbetande svenska kvinnor.

   Förövrigt bör tilläggas att en precisare motivering skulle kunna utgöra grund för en dylik utmärkelse.

   Magnus

   1. “… eftersom det inte bedrivs någon vetenskaplig (peer-reviewed) klimatforskning på bloggen.”
    Och det gör det på VoF och UI menar du …?

     1. Du syftade på The Climate Scam, och i.o.m. din formulering så underkände du både UI och VoF, då “luckorna” är betydligt större där. (Mer armviftande …)

     2. Nja, nu får du nog fundera på vilka grunder du drar slutsatser. Det går inte tolka in saker i ett resenemang bara för att det passar din agenda.

      Magnus

     3. Du menar då, att uttrycka sig med formuleringen ”… eftersom det inte bedrivs någon vetenskaplig (peer-reviewed) klimatforskning på bloggen.”, inte innebär någon bakomliggande agenda då …?

   2. Magnus, du skrev ju öht inte till Enestubbe, utan till ansvarig utgivare. Du ville ‘skvallra’ att Enestubbe var dum, och hoppades på .. jag inte vet jag.

    Att du har svårt att föreställa dig vad som skulle kunna avses med ‘klimatalarmist’ och jiddrar om peer-review som kritik mot en blogg förstärker bilden av av dig som pladdrare. Vilket det förstås kryllar av i klimatfrågan.

    Jag vågar slå vad om att du inte heller känner till något om ‘etablerad klimatforskning’ och vad den skulle kunna förklara …

    1. Om jag identifierar ett problem (större än en reklamation) inom exempelvis IKEA så tvekar jag inte en sekund att kontakta självaste Ingvar Kamprad.
     Visa alla människor den respekt de är värda men visa aldrig rädsla för formell status eller auktoriteter!

     Magnus

     1. Nu jämför du äpplen med päron …

      1. Daniel Enestubbe skriver för Smålandsposten.
      2. Chefredaktören (Magnus Karlsson) är direkt ansvarig för det löpande innehållet.

      I IKEAs och Ingvar Kamprads (IK) fall gäller följade (citerat från IKEAs hemsida):
      Stiftelsen Stichting INGKA Foundation äger IKEA koncernen medan INGKA Holding B.V. är moderbolaget till samliga bolag inom IKEA koncernen. Bägge har sitt säte i Nederländerna. Följande ingår i Supervisory Board: Göran Grosskopf (ordförande), Mathias Kamprad, Lars-Johan Jarnheimer, Göran Lindahl, Carl Wilhelm Ros, Bruno Winborg och Magdalena Gerger. Ingvar Kamprad, som lämnade koncernledningen 1986, är Senior Advisor.” – dvs Ingvar Kamprad är inte ansvarig, formellt ägande eller i beslutande position, enbart rådgivande. Inte sagt att hans ord väger tungt …

     2. SasjaL, du skall nog inte ta Magnus ord så ordagrant (det har du väl redan märkt). Och nej, jag tror inte det är samme som kallar sig ‘magnus’ på TCS.

     3. Jonas N, nej, jag gör inte det. I.o.m. att denne “Magnus” har lagt sig på samma nivå (argumenteringsmässigt) som “Thomas Palm” och “magnus”. Det är ändå intressant att argumentera elementära ting och dessutom påpeka bl.a. diverse magplask …

     4. SasjaL

      Denne Magnus ‘argumenterar’ på ett helt annat sätt än Thomas P, och ‘magnus’ argumenterar öht inte, utan kommer mest med små one-liners han tror är lite fiffiga.

      Magnus påminner mig mest om Per Edman som låter som en byråkrat och försöker få sin vilja fram genom protokoll, formalia och korrekt mötesteknik. I sak ser jag ingen substans, eller ens något han/dom siktar på för att få in en träff. Mest bara länkar till att UI säger si/så …

     5. Kan inte mindre än instämma i det du skriver i första stycket.

      Sen får jag erkänna att jag klev i en av hans (politiskt) retoriska finter, när han kommenterade det jag inte påpekade, isf att kommentera (dvs undvek) mitt påpekande, dvs poängen i 2:a meningen i mitt tidigare påstående

    2. Du verkar (som så många) ha ett påtagligt problem med att andra människor skriver, säger och diskuterar saker du inte tycker borde skrivas, sägas eller diskuteras …

     Jag föreslår att du tar upp det problemet med just den som har det. Modet därtill verkar du ju inte sakna, om man skall tolka det rätt …

     1. Nja, det avgörande är var åsikterna torgförs och vem budskapet riktas till.
      På bloggen The Climate Scam får folk skriva vad de vill (givet de följer uppsatta regler) oavsett titel eller syfte.
      Mer komplicerat blir när politiker och journalister uttalar sig utanför deras profession.
      Med viss reservation om det medvetet handlar om kåserier, skrönor och mytbildning
      Den politiska eller journalistiska etiken bör kunna kräva professionalitet och källkritiskt förhållningssätt till viktiga spörsmål.

      Einstein: Fantasi är viktigare än kunskap.
      Gäller inte i alla sammanhang bör tilläggas…

      Magnus

     2. “Einstein: Fantasi är viktigare än kunskap.
      Gäller inte i alla sammanhang bör tilläggas…”
      Sant, men innebörden blir att …

      Fantasi är förutsättning för kreativitet …
      Kreativitet är en förutsättning för forskning …
      Forskning är en förutsättning för kunskap …

     3. Äntligen får man uttrycka lite positiva ord,
      då jag till fullo håller med om dina kloka ord…

      Magnus

     4. Bra Magnus! Håll dig till det då … ;o)

      Bör väl tilläggas att:
      Kunskap förbättrar förutsättningen för fantasi …

      … vilket gör det till ett cirkelresonemang.

     5. Just det! Du verkar (fortfarande) ha ett problem med att Enestubbe skriver och ger uttryck för sina åsikter. Du hade också problem med att du tyckte att ‘vetenskaplig etik och demokratisks värderingar skymfades’ på något sätt, samt något du kallar för ‘klimatförnekelse’.

      Kamprad och Einstein har inget med detta att göra. Inte heller sådant du kallar ‘etablerad klimatforskning’ vilken du heller inte berör med ett ord. Utan detta ser ut som (sedvanligt) poserande …

      Missförstå mig rätt. Du har all rätt i världen att både hysa dessa uppfattningar, posera med att du inte är rädd för att kontakta Kamprad, känner samhörighet med Einstein och vill utala dig grötmyndigt om vad som skulle utgöra etablerad klimatforskning eller den samlade vetenskapliga kompetensen (utan att göra nåndera).

      Men du kommer att bli emotsagd och bemött för dylikt …

      Om du nu menar att du har så bra argument kan du ju framföra dem på TCS. (Där huserar förvisso en sign ‘magnus’ men det är nog inte du, och du skulle kunna slipa dina ‘argument’ ytterligare)

      Detta är helt allvarligt menat, även om jag tvivlar på att det kommer att ske (under denna signatur)

   3. Magnus,
    du förtjänar priset som årets stolpskott.
    Värre smörja än vad du skriver har jag sällan läst.
    Man tar sig för pannan!

 48. RÄDDA PLANETEN? VI VET INTE ENS HUR

  VI SKA TA VARA PÅ OSS SJÄLVA; VI HAR INTE

  LÄRT HUR VI BRYR OSS OM VARANDRA.

  VI SKA RÄDDA DEN JÄVLA PLANETEN?

  – Det är inget fel på planeten –

  PLANETEN MÅR BRA

  MÄNNISKORNA ÄR GALNA!

  JÄMFÖRD MED FOLKET, HAR PLANETEN

  DET FINT. DEN HAR VARIT HÄR ÖVER FYRA MILJARDER

  ÅR… PLANETEN ÄR INTE PÅ VÄG NÅNSTANS,

  VI ÄR. VI ÄR PÅ VÄG BORT.

 49. Årets folkrörelse: Vindkraftsmotståndet.
  Äntligen verkar den breda massan ha förstått vilka onda planer Andreas Carlgren och de andra regeringspolitikerna har i sinnet för vårt vackra land. Att helt i onödan skapa svindyr energi (som DU måste betala) genom att göra Sverige till ett enda stort snurrande tivoli, som dessutom tar död på intet ont anande rovfåglar och totalsänker marknadsvärdet på intilliggande villor verkar inte längre gå hem. Motståndet mot vindkraft ökar för varje dag. Jag säger som Stadium: Join the movement.
  Här en färsk och lysande text som vrider frågan ytterligare 360 grader. Långt, men läsvärt.
  Årets tal: Andre Geim, nobelprisvinnare i fysik.
  Ett av de bästa tal som hållits. Någonsin. Geim är utan tvekan min nya – och för närvarande enda – idol.
  Årets kvinna: Maggie Thauerschöld Crusell.
  Smart, sund och stilistiskt skicklig kvinna som driver välbesökta bloggen The Climate Scam. I lugn, saklig och ödmjuk ton och ofta med en glimt i ögat tar hon och hennes tre medskribenter upp kampen mot domedagsprofeterna och blottar gigantiska luckor i klimatalarmisternas resonemang. Styrkan hos MTC och de andra i TCS är att de – trots ständigt elaka påhopp från alla håll – vidmakthåller en god ton i samtalet och inte hemfaller åt sarkasmer, ilska och övertramp.
  Årets kraft: Kärnkraft.
  Bygg ut.

  Kategori: Medier, bloggar, humor, litterärt och övrigt

  Årets blogg: The Climate Scam.

  http://www.smp.se/blogg/daniel/arets-utmarkelser-2010%282230471%29.gm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+smp-daniel+%28SMP+Daniel+Svensson%29

 50. Det här är så otroligt bedrövligt att man inte vet om man ska skratta eller gråta. VoF har nu förlorat all respekt i mina ögon. Mångfald och skepticism är just de egenskaper man hade hoppats att VoF skulle representera. Oavsett om man är övertygad om att klimathotet kommer att leda till en förtida domedag så är och förblir det en teori. Alla prediktioner ligger långt in i framtiden.

  Man drabbas av en känsla av att VoF hade stått vid skranket och hånskrattat när Ignaz Semmelweis rekommenderad läkarna att tvätta händerna mellan obduktioner och barnafödslar. En enig kår av forskare var ju eniga: Det var trams och Semmelweis hade ingen teori bakom sina antaganden.

  Man drabbas också av en känsla av att VoF hade anslutit sig till den eniga fyskikerkår som förkastade Einsteins teorier.

  VoFs utnämnande av Stockholmsinitiativet är inget annat än totalitärt tänkande. Usch. Ta nu på dummerstrutarna och skäms. Jag för min del vill inte längre ha något med er larviga organisation att göra.

  Vänligen

  K. Myrhagen

  1. Kurt M,
   Du har missförstått varför SI utnämnts till årets förvillare. Det är för de metoder de använder inte för sina ståndpunkter i klimatfrågan.
   En fungerande debatt kan inte ske med de som
   förfalskar citat
   Sprider lögnaktiga anklagelser mot forskare
   förvränger forskares uttalanden
   ljuger om observationsdata
   sprider pseudovetenskap och falska diagram
   mm.

   Jag förstår inte hur sådana som kallar sig skeptiker kan försvara en grupp som beter sig på det viset. (Inte hur någon annan kan göra det heller för den delen.)

    1. Anders M.
     Dina länkar visar i ett nötskal varför min skeptiska hjärna skickat larmsignaler om att VoF lämnat mina ideal under de senaste åren. Fyra av fem är till Uppsalaintiativet, som från starten sett det som sin uppgift att motsäga och misskreditera Stockholmsinitiativet och andra klimathotsskeptiker.

     Den femte är från Newsmill där Olle Häggström angriper Lars Bern för de källor han använt i andra tidningsartiklar. Men ingen av dem är ju medlemmar i Stockholmsinitativet, så jag förstår inte poängen.

     När det pågår diskussion och debatt i ett vetenskapsområde tycker jag att sund skeptisism betyder att man granskar argument och bakgrunder, som Olle gör. Men man bör akta sig för att ta ställning i huvudfrågan. Det är en skeptikers privilegium.

     1. Inte mycket substans i de svaren inte.
      Att Uppsalainitiativet kritiserar SI är knappast en anledning för att inte läsa argumenten.
      Antingen får ni tex. visa att SI inte har skickat ut ett pressmeddelande baserat på osakliga uppgifter om Phil Jones (i ett fall där lögn från hans sida hade varit brottsligt vilket gör att SIs utskick är mycket nära förtal om inte är förtal.) eller så får ni välja att stödja SI eller inte utifrån de fakta UI och Max Andersson presenterat.

      Lars Bern var för övrigt företrädare för SI när han skrev artikeln som refereras till ovan.

      Det går väldigt bra att vara kritiskt till klimatforskningens slutsatser och ännu bättre att vara kritisk till de politiska besluten baserade på forskningen utan att stödja SIs verksamhet. Det vore bra om en del av er “klimatskeptiker” skulle göra den distinktionen istället för att ryggmärgsmässigt rycka ut till SIs försvar.

   1. De exempel på Uppsalainitiativets propaganda som du hänvisar till, tillfredsställer inte mitt behov av saklighet och objektivitet.

    Herregud, har du läst de där förfärliga emailen? Jag har aldrig läst något mer komprometterande. De säger ju rakt ut att de manipulerar data för att orsaka mer undergångsstämning.

    Jag förstår inte hur du och UI kan försvara dessa människor. UIs hållning till Phil Jones är ju nästan religiös, de kan inte göra något fel och måste dyrkas.

    1. Vilka förfärliga mejl syftar du på, för att undvika en missuppfattning av ditt inlägg?

     Magnus

    2. Tomma ord igen.
     Det är mycket enkelt. Antingen har SI skickat ut pressmeddelandet i fråga eller inte.
     Antingen har SI använt sig av förvrängda diagram gjorda av Monckton eller inte.
     osv.
     Det handlar om verklighet inte propaganda.
     Kom igen när du bedriver saklig argumentation och inte bara viftar bort obekväma fakta.

     Vidare; även om Jones skulle ha skickat förfärliga mejl och manipulerat data, vilket inte är sant!, så ändrar det inte SIs förvillande på något sätt. Din argumentation är fullständigt bedrövlig.

   2. Att hänvisa till UIs uppgifter, är som att fråga en imam om vilken trosriktning som är den rätta …

     1. Ta en titt på wattsupwiththat.com, så hittar du många legitima källor (missat det?). UI faller framför allt på deras medeltida attityd, beträffande moderering (censurering) av avvikande åsikter och deras likriktade propaganda. (Är den typen censur godtagbar i förhållande till grundlagen?)

     2. Nu menade jag källkritiskt granskat material och kan överhuvudtaget inte förstå vad en modereringspoliy har för påverkan på kvaliteten på materialet…
      Följer du deras policy så kommer konstruktiv kritik inte bli stoppad så länge du är inte är otrevlig i tonen, håller dig till ämnet och inte bedriver cirkelresonemang samt undviker att älta upprepningar.

      Det låter som subjektiva avvägningar ligger till grund för ditt synsätt att vara selektiv.

      Magnus

     3. Ja inte är det UI i alla fall. Där har jag själv blivit hånad, fått min moral ifrågasatt och blivit censurerad.

      UI är i mitt tycke en av de mest totalitära och avskyvärda bloggarna överhuvudtage. Mästrande, besserwissrig och föraktfull mot oliktänkande.

     4. Du har uppenbart inte bemödat dig att studera innehållet i de länkar jag gav! Ordet “källkritiskt” har dessutom fått olika innebörd i.o.m. IPCCs agerande. Avser du IPCCs variant, en “cherry picked” variant av “peer review”, där man (IPCCs politiska kärna) har tillrättalagt forskningsrönen vid behov i de rapporter man sammanfattat eller menar du källkritik som följer “peer review” på ett korrekt sätt enligt dess definition?

      (Lästips: Senaste artikeln på The Climate Scam om prof. Syun-Ichi Akasofu …)

      Intressant är ju att vissa personer bakom IPCC inte har varit konsekventa helt och hållet. En av de personer som hårdnackat påpekat att det man tagit fram nu är absolut och inte går att ifrågasätta, stod på 1970-talet och propagerade lika självsäkert om raka motsatsen! Dvs om en global nedkylning, som snabbt och katastrofalt skulle leda till en ny istid. (Michael E. Mann) Han har rätt i det avseendet, att det kommer både global nedkylning och uppvärmning, men det felar lite på tidpunkten. Att det uppstår både nedkylnings- och uppvärmningsperioder är inte konstigt, så har det varit sedan jordens klimat uppstod och så kommer det att fortsätta med, fram till det skede att jorden uppenbart börjar att påverkas av solens förvandling till en röd jätte. Då kan vi börja diskutera om global och katastrofal uppvärmning, men då har människan sedan länge försvunnit från jordens yta … (Global nedkylning ger död, medan global uppvärmning ger liv, det senare helst med hjälp av CO2 …)

      “… kan överhuvudtaget inte förstå vad en modereringspoliy har för påverkan på kvaliteten på materialet…”
      Jag har förstått att du inte klarar av det! Deras modereringspolicy ligger helt i linje med det ensidiga material, som återfinns på deras hemsida/blogg. Konstruktiv kritik är ju bl.a. det som man brukar censurera där …

      Jag fick mycket tidigt i livet lära mig genom min uppfostran, att situationer går att betrakta ur olika synvinklar, med olika bedömningar som följd. (Ett mynt har mer än en sida …) Jag fick också lära mig att helheten aldrig få bortses, precis som grunderna inom statistik kräver det. Att (medvetet) bortse (cherry picking) från vissa faktum, ger att slutresultatet blir skruvat. Detta kommer igen i flera sammanhang, bland annat när man träffar på nytt folk och bedömer dem utifrån “första intrycket” och framför allt i situationer där statistik förekommer (t.ex. klimatvetenskapen).

      Bland annat att jag (muntligen) har fått del av min mors erfarenheter, av vad det innebär att den “hårda vägen” fått erfara vad politisk propaganda innebär! (Hon kom till Sverige som krigsflykting, på mitten av 1940-talet. Hon insåg tidigt i vilken riktning AWG-propagandan skulle ta vägen, men kunde inte drömma om vilka proportioner det skulle nå, som den som infann sig strax innan Climategate …) Detta har sedan förstärkts under min skoltid, framför allt fr.o.m. gymnasietiden. (En laborationsrapport à la AGW-argumentering, hade man fått tillbaka med kommentaren “Gör om, gör rätt!”, skrivet i rött … och man fick bara en chans … Just därför skulle vara intressant med ett motargument från dig, till det jag skrev 2 januari, 2011 kl 13:49 …)

     5. Jag ska kolla upp länkarna och det du skrev såsmåningom. Har mycket att göra ikväll.

      Klimatpanelens arbete är uppdelat i tre arbetsgrupper. Arbetsgrupp 1 undersöker hur människans koldioxidutsläpp påverkar jordens klimat, medan de övriga två grupperna studerar konsekvenserna av klimatförändringen och hur vi kan hantera den. De felaktigheter som uppdagats den senaste tiden har alla rört senare delen av rapporten.
      De svenska IPCC-forskarna Markku Rummukainen, Erland Källén och Caroline Leck säger att det finns en skillnad i arbetssätt mellan IPCC:s arbetsgrupper. Arbetsgrupp 1 använder sig uteslutande av vetenskaplig litteratur, medan de övriga två grupperna också använder sig av andra typer av källor
      Källa: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=3456857

      Har du någon kritik att framföra mot de vetenskapliga delarna från arbetsgrupp 1?

      Magnus

     6. Det största problemet ligger i hur det slutligen hanteras utav kärnan i IPCC, som har “slutliga” ordet … (Det är där pusslandet sker, likt den procedur den kristna kyrkan befattade sig med, när man satte ihop bibeln (NT). Allt som inte följde den “röda tråden” gallrades bort eller modifierades. Historien går igen och vissa har inte lärt sig …)

     7. Har du något konstruktivt förslag på utformningen av en bättre (mer demokratisk enligt ditt synsätt?) process än den befintliga?

      Det är ju tyvärr inte så konstruktivt att bara komma med en massa lösa påståenden.

      Magnus

     8. Vad som redan är allmän konstaterat, är inte “lösa påståenden”! (Börjar du inte bli trött i dina armar …?) Hade man följt man korrekt “peer review” redan från början, hade vi inte befunnit oss i denna sörjan (ursäkta rimmet!) … Dvs. opartisk granskning, till skillnad mot den partiska och politiska som uppdagats.

  2. På varje Semmelweiss, Pasteur och Marshall / Warren går det tyvärr flera hundra faith healers, akupunktörer, bioresonanskrämare och antivaccinationskampanjare. Som tur är kan man ganska lätt se skillnaden. Semmelweiss, Pasteur och Helicobacter pyloris upptäckare använde vetenskapliga metoder för att slå fast att de hade rätt. Om de hade funnit att deras förutsägelser inte motsvarats av observationerna, hade de dokumenterat skillnaderna, anpassat sina hypoteser och upprepat testerna. De hade inte, till exempel, börjat påstå att de själva representerar en ny tidsepok där de egna namnen kommer att jämställas med forntida storheter och de hade framför allt vett nog att undvika billiga retoriska trick för att undvika att underbygga sina påståenden.

 51. VoF: För böfvelen ta Er rejält i hampan – speciellt gäller det signaturen ‘Magnus’!
  Vad Ni håller på med är mer likt 33-tal i Tyskland och i nutid NordKorea alt. Zimbabwe – med den skillnaden, även till Svedala att Z. har en författningsdomstol.
  Ifall en författningsdomstol (opolitisk!) skulle (!) finnas i detta Land såg verkligheten rejält annorlunda ut och VoF hade inte funnits till.

  Men! Fortsätt kör med DDR-propagandan – närheten är given.. Så får vi la se hur länge Ni kan lura/bluffa befolkningen…

  Med lägst möjliga aktning
  //TJ

  1. Vad fint du har tänkt till här ThomasJ. Att jämföra med tyskt “33-tal” och “NordKorea” känns nyskapande och smart. Zimbabwe var iofs en ny variant, men DDR, det har gjorts förut. Alla de i ett kort litet inlägg, det är imponerande. Oftast brukar det bara vara en eller möjligen två referenser till stöveltramp, Gestapo eller Stalin.

   Men säg mig, vad skulle en författningsdomstol ha att säga om att VoF kritiserar Stockholmsinitiativet? Menar du att den skulle förbjuda VoF att göra det?

 52. Att dela ut ett pris till Maggie är alltså en skymf mot svenska kvinnor? Magnus – medeltiden ringde och ville att du skulle komma hem.

 53. Vad jag vet har TCS kontrat med att föreslå att VoF borde ha utmärkelsen och med tanke på vad EGENTLIGEN TCS står för och den kompetens som finns i bakgrunden, så borde VoF haja till och rensa ut sina infiltrerande klimatister. De bygger nämligen inte sina slutsatser på vetenskap och att påstå att IPCC är en okränkbar organisation, ställd över all kritik, händer nog bara i Sverige efter Climategate. Jag har följt Maggies blogg sedan starten. Den har varit – och är – alltid mer ärlig och öppen för diskussion än de olika fora som den politiske klimatkommisarien Magnus verkar i. T.o.m diskussionen inom klimatvetenskapen (som många av oss mer akademiska “förnekare” har kopplingar till eller verkar i) är betydligt öppnare trots att där står en kamp om anslag som gör att man hellre levererar vad som efterfrågas än HELA sanningen.

  1. IPCC sammanställer existerande forskning, de bedriver ingen forskning. Det är därför inte organisationen som försvaras, eller “kränks”, utan den samlade klimatforskningen.

 54. Per Edman

  Ur Wikipedia:

  “Jäv är en situation där en beslutsfattare kan tänkas vara partisk, eller en juridisk invändning mot en sådan situation. Den som invändningen riktas mot är jävig. Syftet är dubbelt: dels att hindra att sådant som inte hör till saken får bestämma utgången, dels att hindra att misstanke uppstår om att beslutet inte är fattat på saklig grund.”

  Klart du är i jäv helt oavsett om du får betalt från någon organisation eller inte. I vilket fall som helst så skulle jag hellre avstått än medverkat bara på grundval att jag hade en klar medverkan i en “motståndarsida”.

  Vad gäller själva utmärkelsen så är jag av den uppfattningen att Uppsalainitiativet är lika mycket värd densamma i så fall. Man kunde kanske gett ett delat pris? Vad jag menar är att ingen av dem kan sägas representera vetenskapen som helhet utan bara delar av den.

  Men jag kanske kan få nominera Uppsalainitiativet till nästa år?

  Mvh
  /Lena

  1. Du får nominera vem du vill. Läs gärna Regler för föreningens utmärkelser först, så att din nominering har största möjliga chans att lyckas.

   Angående jäv får du gärna försöka förklara hur det kan vara jäv att som vetenskapligt skeptisk delta i en vetenskaplig och en skeptisk organisation. Både Uppsalainitiativet och Vetenskap och Folkbildning företräder det vetenskapliga perspektivet i klimatfrågan, precis som jag. Att tala om jäv i det sammanhanget är som att mena att det vore jäv att döma både i brottsmål och i migrationsmål, om vi verkligen skall dra liknelsen längre.

   Vi har medlemmar i VoF som dessutom är medlemmar i Stockholmsinitiativet, med samma rätt att nominera till priser eller kandidera till styrelsen, som jag hade. Jag vet inte om jag nämnt det, men det är alltså inte jag som nominerat Stockholmsinitiativet.

 55. Allteftersom gammelmedia, TV och radio fått allt större inflytande har de blivit alltmer korrumperade och maktens megafoner. I klimatfrågan bidrar VoF till indoktrineringen och gynnar den domedagsindustri där forskare, media, journalister, horder av byråkrater, tjänstemän, experter och subventionerade företagare funnit varandra.
  VoF borde läsa IPCC. Då hade man bl.a. funnit
  IPCC (Chapter 14, 14.2.2.2, Working Group 1, The Scientific Basis)
  Third Assessment Report: “In sum, a strategy must recognise what is possible. In climate research and modeling, we should recognize that we are dealing with a coupled nonlinear chaotic system, and therefore that long-term prediction of future climate states is not possible.”
  Helt riktigt ger inte heller IPCC prognoser utan projektioner eller scenarier.

  1. Tack för ordet “domedagsindustri”. Det sammanfattar ganska väl vilken sorts attityd till klimatvetenskap som ifrågasätts med vår utmärkelse av Stockholmsinitiativet till årets förvillare.

   Tyvärr hittar jag inte referensen du avser: Kapitel 14.2.2 i Working Group 1 Assessment Report 4, som är den senaste om det vetenskapliga underlaget (den femte är fortfarande under bearbetning) handlar om nordamerikanska ekosystem. Hur som helst är det självsagt att modeller blir mer och mer otillförlitliga ju längre in i framtiden man försöker bedöma något, oavsett om du kallar det för en “prognos”, “projektion” eller “scenario”.

 56. Om nu CO2 och metan- och lustgas är så starka klimatgaser som AGW bygger på, så är det ju helt obegripligt att man inte förbjuder kompostering och ytgödsling och i stället uppmanar till jordisering av organiskt avfall. Att jordisering dessutom är en så kallad kolsänka måste ju vara något positivt för den som är troende på AGW. Kompostering är en oxidationsprocess vid låg temperatur, en så kallad kallförbränningsprocess under vilket syret bryter ner och utarmar det organiska avfallet på alla de fina och värdefulla växtnäringsämnena som fotosyntesen byggt upp. Som många vet blir gaserna vid låga förbränningstemperaturer ofullständiga och instabila, alltså mer skadliga för människor och miljö. T.o.m. korna jagar man för lite metanutsläpp, vilket är en droppa i havet i jämförelse med allt organiskt avfall som komposteras/oxideras.
  Mitt tips till nästa års förvillarpris bör därför gå till alla de som sprider ut de falska lärorna om kompostering och ytgödsling. Redan på dagis och förskolor indoktrineras våra barn av dessa läror som tyvärr är baserade på falska grundhypoteser. Genom att de upprepats ihärdigt under lång tid så har även normalt tänkande människor inte ifrågasatt dessas riktighet. Något mer likt -kejsarens nya kläder- kan man knappast tänka sig. Kompost- och ytgödslingsfeltänket betyder tyvärr i sin förlängning att massvis med människor i u-länder dör svältdöden helt i onödan vilket inte vore fallet vid jordisering.

 57. Börje,

  Det kan säkert finnas en poäng i det du föreslår, men så länge utsläpp av åtminstone koldioxid sker från en källa som i sin tur band koldioxid vid sin tillväxt ger ett förhållandevis neutralt nettoresultat. Det är främst när fossila gaser tillsätts till atmosfären, som vi får en nettoökning av gaserna i atmosfären. Att elda upp fossila träd i form av olja är alltså en större nettoeffekt än att elda upp ett träd från en gammal plantskog som redan omplanterats.

  Eller är det alltså fossila trädslag som komposteras?

  1. Per, du skriver; ”så länge utsläpp av åtminstone koldioxid sker från en källa som i sin tur band koldioxid vid sin tillväxt ger ett förhållandevis neutralt nettoresultat.”

   För mig har detta alltid varit en gåta hur man får ihop den tillväxtekvationen? Ett träd som t.ex. vuxit i 70-80 år kan ju eldas upp på bara några få timmar. För att vara någorlunda CO2-neutralt, så bör väl tiden för tillväxt och uppeldning vara ungefär densamma, annars eldar vi sakta men säkert upp biomassan på jorden, och detta troligen även om vi trimmar trädens tillväxt genom jordisering och bättre planteringsteknik. Det hela kommer ju att sluta med ett gigantiskt kalhygge. Hur många på jorden kan värma sina hus med biobränsle utan att tillväxten av biomassan blir negativ? De första 10-15-åren är tillväxten av ett träd mycket liten. Det blir inte många brasor av en 10-15 år gammal björk. De kommande 50-60 åren är den riktigt stora tillväxtperioden. Vilka otroliga tidsperspektiv det handlar om och så påstår man ändå i klimatets namn att det är ok att elda med biobränsle för koldioxiden binds ju in igen i nya träd. Men inte ett ord om att det tar kanske både en och två generationer innan koldioxiden är tillbaks i träden igen som kol. Ser man på tidsperspektivet så förstår man också att det är en helt omöjlig ekvation att få gå ihop när det gäller att odla och elda med energiskog (t.ex. salix). Salix skördas ungefär vart fjärde år och har på den tiden endast hunnit bli som lite klenare pinnar. När jag passerar en energiskog tänker jag alltid; att dom bara gitter att skörda och samla in pinnarna.

   1. James Lovelock må ha sina fel och brister, men på en punkt har vi samma synsätt, nämligen hur naturen och växtligheten överlever genom jordisering dvs att fånga in koldioxid från lufthavet och med hjälp av fotosyntesen växa ner som rötter/kolföreningar i marken. När rötterna bryts ner blir dessa näring till den befintliga och kommande växtlighet.

    Lovelock:
    ”Betrakta ett träd. Under sin livstid fångar det in tusentals ton med koldioxid ur luften och lagrar det i sina rötter, en del koldioxid frigörs genom rotrespiration medan det lever, och då trädet dör oxideras rötternas kol av förbrukare och koldioxid frigörs djupt nere i marken. På ett eller annat sätt är levande organismer på land sysselsatta med att pumpa koldioxid från luften ner i marken. Där kommer den i kontakt och reagerar med bergarternas kalciumsilikat och bildar kalciumkarbonat och kiselsyra. (The Ages of Gaia, s. 134)”

    När växterna fångar in koldioxid och pumpar ner som kol i marken är detta också en av grundbultarna i naturens reglersystem för att hålla CO2-halten i atmosfären på en så jämn och lagom nivå som möjligt. Vetenskapen har fortfarande inte insett en så enkel sak som att naturen har två kretslopp för koldioxiden. Ett snabbt ovanjords och ett långsamt ner i jorden (kolsänka). Fortfarande hyllas man som en miljöhjälte om man behåller sitt organiska avfall ovan jord genom kompostering, ytgödsling, plöjningsfritt m.m.

    Djupaste kända rot lär var något mer än hundra meter ner i marken. Hur de kollat detta kan man undra, kanske i gruvgångar?

    1. Ni som fortfarande tror att kompostering är en harmlös sysselsättning kan ju kolla på denna länk till en doktorsavhandling ”Minska utsläppet av kompostgaser!”: http://projkat.slu.se/SafariDokument/117.htm
     Avhandlingen är 10 år gammal och det är fortfarande knäpptyst från miljö- och klimatetablissemanget om den. Lika tyst är det om denna artikel som visade hur farligt det är att röra om i en komposthög och andas in mögelsporer: http://www.expressen.se/nyheter/1.1196998/dodad-av-kompost
     Det är ett ofrånkomligt faktum att det bildas mer eller mindre med mögelsporer när organiskt avfall komposteras. Tack vare att naturen sprider ut sitt ovanjordavfall i ett tunt och så jämt lager som möjligt så bildas det ett minimum av skadliga gaser och det är i huvudsak koldioxid som avgår. Detta är troligen en av anledningarna till att vår inandningsluft är så ren som den är efter årmiljoner av växtlighet, vilket antagligen inte varit fallet om naturen samlat sitt ovanjordsavfall i högar.

  2. Per Edman
   Jag tycker att du gör en ideologisk tolkning av hur förbränning av kolväten ger upphov till koldioxid i atmosfären. Sådant hör till psudovetenskap.

   Eldar man först och planterar sedan blir resultatet ökat CO2-halt i atmosfären.

 58. Detta är ju för härligt! Det syns hur bittra “skeptikerna” är över detta. Men de tränar upp sig inför detta året, med smutskastning som huvudpunkt. PA är på hugget ser jag. Jonas N påstår att ingen “vare sig granskat forskningen, de allvarliga anklagelser som riktats mot vissa av de utpekade, eller de brister som påpekats”. Det vill säga: Det gjordes inga utredningar. Låter rätt mysko, om ni frågar mig. Jag hörde nyligen att de på TCS (det vill säga större delen av “skeptikerna” här) ska börja ägna sig åt att diskutera alla miljöproblem som “vattenmelonerna” (Miljöpartiser, ekologer och övriga miljöforskare) varnar för. Det låter som att vi har välkomnat USA hit: Förneka allt du kan, så ska du se att ingen förändring sker. Och som Mange skriver 29:e december: Det handlar inte om forskningen längre, det handlar om politiken.
  Det handlar inte om vad alla dessa tycker och tänker:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_opinion_on_climate_change
  (Ja, jag VET att länken är från Wikipedia. Men kollar ni källorna på hemsidan så kan ni se var de kommer ifrån.)
  Men vad vill “skeptikerna” egentligen? Eftersom det inte handlar om pengar eller fördröjning, så borde det väl handla om något annat? Något typiskt svenskt kanske? Kanske… bara att gnälla?
  God fortsättning på er alla!

 59. Hej, jag igen!

  Vill bara ta itu med det faktum att de “skeptiker” som varit inne på UI känner sig kränkta av att de blir censurerade. Om de skulle läst modereringspolicyn från början, så skulle de förstått att man inte kan lägga upp vilken dynga som helst. Det är en öppen blogg, så vem som helst är välkommen, men kan man inte hålla sig till ämnet inom trådarna, eller bara lägger upp: “Ni ljuger!”, och inte förstår varför kommentaren blir raderad, så kan man lika gärna stanna hemma på lekis. Jag tycker också det är tråkigt att bli censurerad, men jag finner mig i det när det bidrar till att tråden hålls ren från oväsentligheter. Om jag skulle driva en blogg om något som är aktuellt och behöver disktuteras, och lägger ut ett inlägg om… låt oss säga svininfluensan, så skulle jag inte vilja att någon börjar snacka om tonfisk, och så hänger en massa andra på om detta (blev en väldigt lång mening nu känner jag). Då har ju hela inlägget förlorat sin innebörd, och det kan ta jättelång tid att komma tillbaka in på rätt spår igen. Om TCS vill köra på det, så kan dom väl göra det, men det resulterar i att det diskuteras kanske 10 olika ämnen på en och samma tråd om t. ex NIPCC:s senaste rapport. Det skulle bli ett helvete att veta vilket ämne man ska snacka om.

  Kort sagt: Läs modereringspolicyn innan ni ger er in i den heta debatten!

  Ha det!

  1. Anders!
   Detta är VOF:s blogg om Årets utnämningar 2010.
   Jag förstår inte vad UI:s modereringspolicy har med det att göra. Eller vad din inställning till klimathotsskeptiker i allmänhet har för betydelse i frågan.
   Får jag tolka ditt inlägg som att VoF och UI numera är synonyma?
   I så fall är jag tacksam för att du stärkt mina motiv för att lämna VoF.

   Till sist.
   Näst sista raden i ditt inlägg har jag sparat. För jag tror att det kan bli en klassiker. 😉

 60. Hej Anders,

  Är du helt ny till denna debatt? Eller är du väldigt gammal i den och upprepar mantran som hörs från klimathotsanghängarna? Det är svårt att avgöra …

  men God Fortsättning själv!

 61. Hej Jonas!

  Kul att höra av dig.
  Jo då, jag har allt följt diskussionen ett tag.
  Vem är det som upprepar gamla mantran? När jag är inne på TCS, så kan jag t. ex se debatten om klimatforskarnas konspiration fortfarande hålla fin glöd, samt Climategate. Nej, är det några som upprepar gamla mantran, så är det gänget på TCS. Nu tycker du ju förstås att Climategate bevisade allt, och jag kan hålla med dig. Det bevisade faktiskt hur Steve McIntyre och hans anhängare spammade sönder klimatforskarnas datorer med krav, för att få tag på data de inte hade, och data de inte ville sprida som flygblad (vi har ju sett hur många “skeptiker” helt och hållet missförstått vad datan inneburit).

  Nej, världen glömde fort Climategate. Nästan lika snabbt som den glömde oljelobbyns desperata försök till fördröjning under 70-80-talen. Att klamra sig fast vid dessa argument får ju alltid konsekvenser i framtiden. Benämner inget positivt eller negativt. Det enda som fördröjs är omställningen och utvecklingen till renare energikällor, istället för att stanna kvar på de framförallt hälsoskadliga, föråldrade energikällorna.

  Sedan har jag läst mycket hur synd det är om dessa forskare som kommer med “annorlunda idéer”. Jag tycker det är mest synd om klimatforskarna som sitter på sitt kontor på ett universitet och gör forskning, och får dödshot på mailen och uppmuntran till självmord, för att de levererar “fel” resultat.

  Nej, håll er till era gate:er. Tillslut kanske ni har tillräckligt med portar för att hitta en dörr till verkligheten…

  Godnatt!

  1. Hej Anders, OK, då vet jag. Du är lika insatt som många av dom andra pladdrarna. Jag undrade mest för att du låter ‘yngre’ än många av dom reguljära (och det kan jag förstås fortfarande inte avgöra). Däremot ser jag av det du skriver på vilken kunskaps- och förståelsenivå du verkar befinna dig.

   Lycka till i livet, där finns mycket roligt kvar att upptäcka …

   🙂

 62. Så här “trevligt” och “respektfullt” talar Olle Häggström till en debattör, professor Per Björnbom, i en debatt på Uppsalaintiativets blogg:

  “Ett par av mina UI-kollegor har på senare tid visat dig ett tålamod som för mig ter sig närmast änglalikt. Men även deras tålamod torde vara ändligt, och du kan känna dig förvissad om att om du fortsätter bryta mot våra regler så åker du till slut ut.”

  Tonen i den kommentaren räcker för att man ska förstå vad det är för slags självutnämnda övermänniskor som tar pseudovetenskapen inom klimathotsbranschen i sådant grötmyndigt försvar.

  Jag hoppade av VoF när den började domineras av sådan mästrande beskäftighet. Eftersom några ur samma gäng nu nästlat sig in i Humanisterna har jag hoppat av där också.

  Underligt detta, organ som sagt sig vilja motverka religionerns skadeverkningar och avslöja deras sagor har utan minsta betänkande hoppat på den allra nyaste innereligionen: Klimathotstron, den nya religionen med sina sagor om 7 meters havsnivåhöjningar, smältande iskontinenter och tipping points. Den, där köldperioder blir ett underbart bevis på att sagan om Den Stora Uppvärmningen är så härligt sann.

  Vetenskapernas självutnämnda försvarare har blivit präster och predikanter i AGW-kyrkan!

  Ojojoj, mycket ska man se och höra innan ögon och öron trillar av!

  1. Innan du klandrar Olle, så vore det hederligt klädsamt om du satt dig in i ärendet med lite nyanserad bakgrundsinformation.

   Pehr Björnbom är en flitig besökare på Uppsalainitiativet, och ska ha beröm på en punkt, och det är att han i princip aldrig (mig veterligen) ägnar sig åt personangrepp i sina inlägg.

   Uppsalainitiativet har, likt andra bloggar uppsatta regler för sin verksamhet. Har du intresse att aktivt delta med inlägg så förväntas du respektera och efterleva den specifika bloggens förhållningsregler.

   Om du personligen uppfattar reglerna som felaktiga eller orättvisa är en annan sak, och en annan diskussion, för ett annat forum.

   Regeln Pehr bröt mot var att inte hålla sig till ämnet inom tråden (utan föll tillbaka i en diskussion som Pehr givetvis väl var medveten om hade hållits i en annan tråd, och i princip redan ältats till leda) och detta var inte första gången övertramp gjordes mot den regeln.

   Skulle man anamma och tillåta detta förhållningssätt (med i princip fri diskussion i alla trådar) så skulle bloggen inte bara bli ointressant, utan dessutom sakna både struktur och substans.
   Att sedan vissa andra bloggar föredrar en avsaknad av struktur (och inte sällan även substans) är väl bra för de individer som uppskattar det, men knappast något UI ska klä skott för.

   Magnus

   1. Vill bara förtydliga att jag inte företräder Uppsalainitiativet utan skriver detta i egenskap av flitig besökare av bloggen.

    Magnus

   2. Hej Magnus

    Jag förstår inte varför du vill ge UIs moderering, och ffa hur denna tillämpas en helt felaktig bild!?

    Alla som kommenterat där, med bara en gnutta kritik eller skeptisk hållning till klimathysterin vet hur den fungerar, och används.

    Det är UI:s val, och troligen det de tror bäst gynnar dem i deras syften och strävanden. Dessa är ju fö ganska tydliga iom vilka poster men även kommentarer de gör.

    Som du ju nu har konstaterat diskuteras UIs sätt att sköta detta, och mycket annat av det de anför, på annan plats. Men förstår jag dig rätt i att du återigen menar att så icke bör ske? Du gör ju precis själv samma sak, nämligen diskuterar hur UI hanterar sin sajt.

 63. Hej igen Jonas!

  Tack för svaret! Eller, rättare sagt, förolämpningarna. Nu vet jag att jag inte kan ta dig seriöst heller 🙂

  Ha det bra!

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning