post id: 26030
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=26030
  
Aktuellt, VoFTV

20 år sedan 11 september­attackerna

Skeptics in the Pub Online 6 september 2021

Idag, 11 september 2021, är det precis tjugo år sedan attackerna mot USA, iscensatta av terror­organisationen al Qaeda.

Fyra passagerarplan kapades och användes som självmords­missiler mot mål i USA. De två World Trade Center-tornen på Manhattan träffades och total­förstördes av var sitt plan, Pentagon­högkvarteret i Virginia skadades allvarligt av ett, medan ett fjärde plan inte nådde sitt mål utan störtade på en åker i Pennsylvania. Totalt dog 2996 personer inklusive 19 terrorister. Ytterligare 25 000 personer skadades.

Ett startskott för konspirations­teorier online

Förutom de fruktansvärde och katastrofala konsekvenserna i form av mänskligt lidande, så blev 11 september­attackerna en startpunkt för hur ”moderna” konspirations­teorier kom att spridas på Internet. Inom några timmar dök en uppsjö av mer eller mindre huvudlösa påståenden upp: USA:s regering stod själva bakom attackerna, det var en judisk sammansvärjning, planen hade varit fjärrstyrda, planen hade skjutits ner, det fanns egentligen inga plan utan det var frågan om holografiska projektioner, alla vittnen var egentligen inhyrda skådespelare, med mera, med mera.

Inget påstående var för vansinnigt för att inte tas på allvar. Tjugo år senare lever fortfarande alla dessa idéer kvar, trots alla bevis som presenterats för vad som egentligen hände.
Den 6 september 2021 livesände Vetenskap och Folkbildning ett föredrag med Claus Larsen och Steen Svanholm, två av världens främsta experter på 11:e september­attackerna och de konspirations­teorier om det hela som fortfarande frodas på nätet. Föredraget spelades in och finns nu tillgängligt på YouTube och på den här länken.

Today, 11 september 2021, marks exactly twenty years since the terror attacks against USA, executed by al Qaeda.

Four passenger planes were hijacked and used as suicide missiles against targets in the United States. The two World Trade Center towers in Manhattan were hit and completely destroyed by two planes, the Pentagon headquarters in Virginia was seriously damaged by one, while a fourth plane did not reach its target but crashed into a field in Pennsylvania. In total 2996 people were killed, including 19 terrorists. Another 25,000 people were injured.

The starting point for online conspiracy theories

In addition to the terrible and catastrophic consequences in the form of human sufferings, the 9/11 attacks became a starting point for how “modern” conspiracy theories on the Internet. Within a few hours, a plethora of more or less headless allegations surfaced: the US government was behind the attacks, it was a Jewish conspiracy, the planes had been remotely controlled, the planes had been shot down, there were no planes at all but were only holographic projections, all the witnesses were actually hired actors, etc., etc.

No claim was too insane to not be taken seriously. Twenty years later, all these ideas are still believed, despite all the evidence presented for what really happened.
On 6 September 2021, Vetenskap och Folkbildning broadcast an online lecture with Claus Larsen and Steen Svanholm, two of the world’s foremost experts on the 9/11 attacks and the surrounding conspiracy theories that are still thriving. The lecture was recorded and is now available on YouTube, and at this link.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning