Sanningen om Newsvoice

Bland alla sidor som sprider pseudovetenskap på svenska så är Newsvoice en av de största. Genom att utge sig för att vara en journalistisk produkt förvillar den läsarna att tro att artiklarna bygger på fakta och har en objektiv ambition. Så är inte fallet. Chemtrails Newsvoice har publicerat ett stort antal (98 när denna granskning görs) artiklar som berör ämnet Chemtrails. Idén bygger på föreställningen att en del av de kondensstrimmor som flygplan lämnar efter sig i själva verket består av gifter, tungmetaller eller andra ämnen som medvetet sprutas ut. Det finns en lång rad idéer om vilka som är ansvariga, vad som sprutas ut, hur detta går till och i vilket syfte. Det spekuleras om att orsaken är att man vill kontrollera vädret, använda det som jordbävningsvapen, geoengineering eller för att sprida sjukdomar. I själva verket består kondensstrimmorna bakom flygplan av just kondens, det vill säga vattenånga som bundits till partiklar i luften, frusit till is och bildat moln. Vidare läsning: http://contrailscience.com/ Därför är chemtrails bara påhitt http://faktoider.blogspot.se/2012/10/chemtrails.html Hur myten växte fram   Homeopati På Newsvoice finns just nu 129 artiklar om homeopati. Det är piller eller vätskor som påstås kunna behandla alla slags sjukdomar om man ordineras rätt dos och preparat. Dess fördel jämfört med riktig medicin sägs vara att den inte ger några biverkningar. Den viktigaste nackdelen är att den heller inte botar något. Homeopatiska preparat tillverkas genom att ett ämne späds ut långt bortom gränsen för effekt och ofta så mycket att inte en enda molekyl återstår av utgångsmaterialet. Förespråkarna hävdar – i strid med den vetenskapliga kunskapen om fysik och kemi – att vätskan “minns”...

Börje Peratts vinklade beskrivning av den deslegitimerade läkaren Erik Enby

Erik Enby är en före detta legitimerad läkare, född 1937, som fråntogs sin legitimation 2007 av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Skälet var att hans behandlingar inte vilade på vetenskap och beprövad erfarenhet. Enby anser att cancer beror på svamp och att detta kan behandlas med bikarbonat. Enbys liv och gärning ska nu beskrivas i en dokumentärfilm av Börje Peratt (f. 1949) som är producent och regissör i TV och radio (https://sv.wikipedia.org/wiki/Börje_Peratt). Peratts webbsida säger att TV4 lämnat ”ett Letter of Intent”. Peratt har i tidigare ifrågasatt bland annat VoF:s kritik av homeopati och har således svårt att skilja pseudovetenskap och vetenskap. Dokumentärens rubrik är ”Läkaren som vägrade ge upp”. På projektets webbsida upplagd 150525 framgår att Peratt anser att Enby varit förföljd och utsatt för att drev, men att han nu har blivit återupprättad (https://doktorerikenbyfilm.wordpress.com). Undertecknad blev 150630 kontaktad av Börje Peratt per epost och tillfrågad om jag ville ställa upp på en intervju om Enby. Med tanke på Peratts tvivelaktiga förhållningssätt till vetenskap avböjde jag medverkan men erbjöd mig att möjligen svara på frågor per epost. Peratt ville komma till Uppsala redan veckan därpå för att göra en intervju, men jag avböjde pga Peratts stöd för pseudovetenskap. Dessutom skulle jag resa bort. Peratt svarade då 150702 med att anklaga mig för att under tio år ha förföljt Enby. Såvitt jag kan erinra mig har jag blivit kontaktad och intervjuad av Expressen en gång 051207 och av Aftonbladet en gång 060406. Jag medverkade i P1:s program ”Kropp & själ” 140401 då farliga och medicinskt overksamma cancerbehandlingar diskuterades . Möjligen kan någon ytterligare journalist ha kontaktat mig under dessa...

Sektnytt #11

Sektnytt är psykologen Håkan Järvås nyhetsblad.   SEKTNYTT #11 Hänt i veckan i sektvärlden Äntligen ett nytt nummer av Sektnytt. Det har varit en hektisk tid på mitt vanliga jobb men nu är det snart semester. Vill passa på att också göra lite reklam för ICSA:s konferens om sekter i Stockholm nu i slutet av månaden. Ni kan läsa mer om den här. Alla med intresse för sekter kan med fördel ta del av delar av konferensen eller hela. Man kan betala för enbart en dag om man vill. Man måste inte vara forskare för att delta. Det finns också en hel del föreläsningar som vänder sig direkt till avhoppare. EXTREMISM Blev för ett par veckor sedan ombedd av SVT opinion att skriva en debattartikel med anledning av visningen av HBOs dokumentär om Scientologi på SVT. Den kom att handla om en del om Scientologi men även en del om extremism. Jag vill förtydliga lite då det av platsbrist ströks en del. Jag pratar om att inte demonisera och kriminalisera sekter. Med det menar jag inte att man bör ge straffrihet för begångna brott, om nu någon till äventyrs trodde det, men det är det demokratiska samhällets överlevnad som står på spel. Extremism och terrorism har en tendens att smitta. Det är lätt att börja tänka att ändamålen helgar medlen och kringgå den demokratiska processen i sin iver att stävja extremism och terrorism. Ett exempel är de övervakningslagar som instiftats världen över. Syftet är gott säger man, men samtidigt möjliggör det övervakning av alla och envar. Något som skulle uppfattats som integritetskränkande om det inte vore för hotet utifrån. Det demokratiska samhället måste...

Sektnytt #10

Sektnytt är psykologen Håkan Järvås nyhetsbrev. RELIGION OCH HJÄRNAN Det finns en hel del forskning som visar att troende människor inte nyttjar de delar av hjärnan som man vanligtvis associerar med analytiskt och kritiskt tänkande när de utövar sin tro eller befinner sig i närheten av någon som de identifierar som karismatisk. ”Neuroteologer” vill till och med gå så långt att de hävdar att religiösa upplevelser enbart är en produkt av vår hjärna.I den här artikeln går författaren igenom lite olika ansatser från neurovetenskapen att förstå sig på religion. I en annan artikel problematiserar artikelförfattaren det här med att troende verkar ha så svårt för att tänka logiskt och att ta till sig fakta som strider mot deras tro. Och varför är en del människor så benägna att tro på övernaturliga saker? DOKUMENTÄRFILMER Lista och länkar till 10 dokumentärfilmer som gått på djupet med olika slutna sällskap. Väldigt intressant måste jag säga. Bland annat om amish, nazister, gängvärlden och ett mentalsjukhus. SCIENTOLOGI I HBO:s dokumentär Going Clear lyfts frågan om scientologernas status som religion i USA och skattebefrielsen det innebär. I filmen är man starkt kritiska till att IRS lät sig utpressas till att ge Scientologin skattebefrielse. Här en ingående artikel om den långa striden kyrkan förde mot IRS och som började redan 1967 när skattemyndigheten drog tillbaka deras status som religion. Att Julian Assange spelade en roll i början av scientologernas krig mot Internet är kanske mindre känt. Han jobbade hos ISP:n Suburbia som scientologerna jagade för att få info om en kyrkans kritiker – David Gerard. Det var via Usenetgruppen alt.religion.scientology som de hemliga dokumenten om Xenu spreds för första gången och Scientology gjorde allt för...

Öppet brev till Aftonbladet angående artikel om currykryss

Vi har uppmärksammats på att Aftonbladet under måndagen publicerade en så kallad ”Plus-artikel” med rubriken Sovit dåligt? Du kan ligga på ett currykryss I betalartikeln ges läsaren möjlighet att ta del av flera märkliga utsagor rörande dessa påstådda rutmönster på marken.  Artikeln baseras nästan enbart på utsagorna från en person som benämns som ”en av Sveriges största experter på currylinjer”. Visserligen ingår såväl ett citat som en ”faktaruta” om att vetenskapen ställer sig tvivlande till existensen av currylinjer, men utöver detta är det lätt att få intrycket att det faktiskt skulle existera fenomen likt de som beskrivs. I tidningen beskriver artikelns huvudperson angående de påstådda currylinjerna och currykryssen att ”den inte heller går att mäta med vedertagna, vetenskapliga verktyg” utan hänvisar till pseudovetenskapliga instrument eller användandet av den egna känslan. Det är inte ovanligt att anhängare av pseudovetenskap hävdar att naturliga händelser orsakas av just det fenomen de själva tror på.  I nämnda artikel pekas exempelvis kryssen ut som orsaken till såväl ryggont, som sömnsvårigheter och vissna plantor. Vaga påståenden om hur våra förfäder levde och tänkte kompletterar, utan källor, dessa utsagor.  Inom andra pseudovetenskaper eller trosinriktningar kan syndabocken vara något annat. Problemet med dessa påståenden är givetvis att de helt saknar något som helst evidens (vetenskapligt belägg).  Att i efterhand göra påståenden om orsaker till onda ryggar, skatbon eller annat är enkelt.  Hade dessa linjer verkligen existerat borde anhängarna också kunna göra förutsägelser baserat på de verktyg man väljer att använda. Hittills har dock inte något vetenskapligt kontrollerat experiment kunnat påvisa existensen av currykryss. Inte heller de verktyg som används, såsom slagrutor och pendlar har i tester visat...
Ovetenskaplig professor i Parapsykologi

Ovetenskaplig professor i Parapsykologi

I Sydsvenskan den 19 april ägnas sex helsidor åt Lunds Universitets professur i hypnologi och parapsykologi och åt dess professor Etzel Cardeña. Professuren har varit kontroversiell ända sedan den utlystes för tio år sedan, både vad gäller ämnet i sig och även Etzel Cardeñas person. Att det är problematiskt att ett statligt universitet urholkar sitt förtroendekapital är uppenbart för var och en, och Sydsvenskans artikel visar precis varför. De uttalanden som Cardeña gör är mycket märkliga när han till synes bekymmerslöst för fram svepande påståenden som ofta saknar rim och reson. Och detta utan att man ens behöver gå in på det problematiska att ett universitet forskar om så världsfrånvända ämnen som tankeöverföring, själavandring eller fjärrskådande. Cardeña börjar med att förklara parapsykologins dåliga rykte med att namnet är fel. Ett annat namn skulle ge ämnet mer legitimitet, vilket nog är väldigt tveksamt. Han hävdar vidare det visst finns bevis, ”inte perfekta bevis, men ändå”. Det säger sig själv att detta inte är en särskilt vetenskaplig inställning. Det är inte så att dåliga bevis kan ersätta bra bevis bara för att bra bevis saknas. Nästa kullerbytta kommer sedan när han förklarar frånvaron av bra bevis med ett par nya påståenden: 1. Vi kan inte styra ”psi” (dvs parapsykologiska förmågor) med viljan, och: 2. “Psi” gör sig framför allt påmind i extrema situationer. Ingen förklaring ges till varför han utgår från detta, men han hävdar att följden blir att det är i stort sett omöjligt att testa ”psi”. Det här är ett typiskt exempel på ”special pleading”, dvs att man ägnar sin tid åt bortförklaringar istället för att bedriva seriös forskning....

Sektnytt #9

Sektnytt är psykologen och sektexperten Håkan Järvås nyhetsblad. RELIGIOSITET I VÄRLDEN I en undersökning gjord i 65 av världens länder kring människors religiositet så har det framkommit en hel del intressanta resultat. Man kan bland annat se ett väldigt starkt samband mellan inkomst och religiositet – dvs. ju rikare du är desto större chans att du inte tror på någon religion. Det gäller också hela länder, ju högre BNP desto färre religiösa i landet, med två undantag – Kina och USA. 6 av 10 människor i hela världen anser sig vara religiösa. Gallup som gjorde undersökningen ser en trend mot ökad religiositet bland unga i världen vilket man på sikt menar kommer att leda till en ökad andel religiösa i världen och inte tvärtom som många siat om länge. Man kan undra om de inkluderat pastafarianerna som nu blivit erkända som religion i Polen. Här kan man läsa hela undersökningen. RELIGIÖS TERRORISM I en ny bok har författarna och religionsforskarna Richard Stark och Katie Corcoran försökt gå till botten med hur många människor som drabbas av religiös terrorism världen runt. De drar slutsatsen att anhängare av Islam är de ojämförligt största källorna till religiös terrorism i dagsläget. I rapporten Global Terrorism Index som ges ut av Institute for Economics and Peace har man kommit fram till samma sak. RASTAFARIANER Förra veckan skrev jag om Cannabiskyrkan i USA som hoppades att religionsfriheten skulle ge dem rätten att röka marijuana utan påföljd. Den här veckan kan jag rapportera om att rastafarianer i Italien i ett domstolsbeslut fått rätten att röka marijuana erkänd som en religiös ritual. RAELIANERNA Raelianerna vill ha en ambassad för de utomjordingar det vet en...

Sektnytt #8

Sektnytt är psykologen Håkan Järvås nyhetsbrev.   RELIGIONER OCH VÅLD En fråga som ofta kommer upp i samband med religiöst motiverade terroristdåd är, i synnerhet de med muslimska förtecken, om det är religionen i sig som manar till våld. De som hävdar det gör det lite väl enkelt för sig anser jag. De religiösa texterna spelar självklart roll, men människor är i första hand flockdjur som följer ledaren och gör som ledaren säger. Det finns en mängd forskning kring detta och om man vill fördjupa sig kan man läsa om social identity theory. Det handlar helt enkelt om det som populärt kallas vi och dem-tänkande. Vi är i första hand lojala mot den grupp vi identifierar oss med och följer flocken och ledaren. Grupper kan vara mer eller mindre hårt styrda och det är i de hårt styrda, odemokratiska och totalitära rörelserna vi ser våldsyttringar – som svar på verkliga eller upplevda oförrätter eller hot. Det underlättar naturligtvis för ledaren om det finns en lära som backar upp ledarens order till flocken. Religoner som baserar sig på bibeln och koranen har inga problem att hitta textstycken som manar till våld gentemot meningsmotståndare och fiender i allmänhet. Det är därför lätt för en kristen eller muslimsk ledare som vill styra flocken ut i krig att få stöd från de religiösa grundtexterna i sitt korståg mot de ”onda avfällingarna”. Andra religioner som inte har några omfattande texter eller där texterna inte innehåller så mycket prat om våld har svårare att mana till våld, men det betyder inte att det inte förekommer. Ledaren kan alltid göra sig till uttolkare för läran eller till...

Sektnytt #7 – Special om Scientology och Going Clear

Håkan Järvå är en legitimerad psykolog och författare med egen erfarenhet av scientologerna. Han arbetar med att hjälpa avhoppare från totalitära organisationer samt med folkbildning om psykologi. Sektnytt är Håkan Järvås nyhetsbrev om sekter, extremrörelser och andra tveksamma företeelser. VoF kommer återblogga dessa nyhetsbrev med Järvås tillstånd. SCIENTOLOGY Den gångna veckan har kantats av hypen runt HBO:s dokumentär om Scientology. Alla i filmen har intervjuats i olika sammanhang och #GoingClear trendade igår kväll på Twitter under premiärsändningen i TV. Det går att kolla in twitterflödet i efterhand, men om ni är för lata eller ointresserade eller inte har twitter kan man läsa en sammanfattning här. Scientologerna har inte heller legat på latsidan utan har gjort sitt bästa för att misskreditera alla som har med filmen att göra. Här är en kavalkad av deras propagandafilmer som inte riktigt når upp till Leni Riefenstahls nivå. Man har också gett sig ut på Twitter för att försöka misskreditera alla i filmen och göra reklam för de egna filmerna. Men som någon mycket riktigt påpekar så är det ju lite märkligt att en organisation som säger sig ha miljontals medlemmar endast har 558 följare på Twitter. Att man tvingats ta sin tillflykt till smutskastning visar också att man inte har så mycket annat att komma med. För en utomstående som inte känner till kyrkans policy så ter det sig märkligt att man inte träder fram offentligt och försöker utöva lite skademinimering. Mike Rinder förklarar härvarför kyrkan agerar som de gör. Kyrkan är också bunden av policyn som säger att man aldrig ska diskutera scientology offentligt, man ska bara attackera de som kritiserar vilket i vår moderna IT-värld är...

Per Olof Hulth in memoriam

Första gången jag träffade Per Olof Hulth var år 1985. Han kontaktade mig för att tala om Vetenskap och Folkbildning, en tämligen nybildad förening som han var intresserad av att engagera sig i. Vi träffades på en lunchrestaurang nära hans arbetsplats, dåvarande Fysikum på Vanadisvägen i centrala Stockholm. Vi upptäckte snabbt att vi hade en gemensam syn på det mesta inom föreningens arbetsområde, och samarbetet kom igång direkt. Han blev medlem i föreningens styrelse år 1986. År 1988 efterträdde han mig som föreningens ordförande, ett uppdrag som han behöll till 1998. Han fortsatte som styrelseledamot t.o.m år 2008. Som de flesta andra föreningar hade Vetenskap och Folkbildning i början en ganska svag organisation. Antalet aktiva var för litet, och föreningen var beroende av alldeles för få personer. Detta ändrades under hans tid som ordförande. Peo hade en fenomenal förmåga att entusiasmera andra till arbete.  Inte minst inspirerade han många fysikerkolleger till att bli aktiva i föreningen. Från en handfull aktiva har föreningen utvecklats till Europas största skeptikerförening, med en stor och växande kader av aktiva. Det är till stor del Peos förtjänst att föreningen har blivit vad den är idag. En av hans många insatser för föreningen är den nära kontakt han utvecklade med James Randi, som gjorde Stockholm till anhalt under sina resor i Europa. Medlemsmötena med Randi var viktiga för föreningen. Själv minns jag med särskild glädje styrelsens möten med Randi hemma hos Peo. I sitt yrkesliv var Peo astropartikelfysiker, forskare och professor vid Stockholms universitet. Han arbetade tidigt vid CERN med ett neutrinoexperiment men sedan 1990-talet ägnade han sig främst åt två stora projekt vid Sydpolen, AMANDA och dess...