Svenska

Big Bang eller varde ljus?

Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse?

Den stora konspirationen – Möten med extremister, och den lilla elit som styr

En kortfattad historik över nästan allting

Ett oskrivet blad – och andra myter om människans natur

Gilla läget – hur allt gick åt helvete med positivt tänkande

Fakta eller fantasier – föreställningar i vetenskapens gränstrakter

Faktoider – försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar

Från ad hoc till önsketänkande

Fysik i vardagen – 257 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe

På spaning efter helheten – New age – en ny folktro

Salvekvick och kvacksalveri – Alternativmedicinen under luppen

Sektbarn – ett reportage om de utvalda för paradiset

Sektsjuka – bakgrund, uppbrott, behandling

Skapelsekonspirationen – fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran

Skeptikerskolan – Handbok i kritiskt tänkande

Skit i mössan! – 59 myter och missförstånd kring barn och föräldrar

Så gick det till – Bevisen för evolutionen

Tänka, snabbt och långsamt

Vetenskap och Ovetenskap

Utländska

50 Great Myths of Popular Psychology – Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior

Bad Astronomy – Misconceptions and Misuses Revealed

Bad Pharma –  How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients

Being Wrong – Adventures in the Margin of Error

Crazy Therapies – What are They? Do They Work?

Deadly Choices – How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All

Evolution Vs. Creationism – An Introduction

Fads and Fallacies in the Name of Science

Merchants of Doubt – How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming

Multiple Identities & False Memories – A Sociocognitive Perspective

Paranormality – Why We See What Isn’t There

Science – A History

The Demon-Haunted World – Science as a Candle in the Dark

The Full Facts Book of Cold Reading

The Nurture Assumption – Why Children Turn Out the Way They Do

The Skeptic’s Dictionary – A Collection of Strange Beliefs, Amusing Deceptions, and Dangerous Delusions

Why People Believe Weird Things – Pseudoscience, Superstition, and Other Confusions of Our Time

Se även serier med vetenskapstema.

Vetenskap och Folkbildning