Svenska

Big Bang eller varde ljus?

Coaching och lekmannaterapi – en modern väckelse?

Den stora konspirationen – Möten med extremister, och den lilla elit som styr

En kortfattad historik över nästan allting

Ett oskrivet blad – och andra myter om människans natur

Gilla läget – hur allt gick åt helvete med positivt tänkande

Fakta eller fantasier – föreställningar i vetenskapens gränstrakter

Faktoider – försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar

Från ad hoc till önsketänkande

Fysik i vardagen – 257 vardagsmysterier avslöjade över en kopp kaffe

På spaning efter helheten – New age – en ny folktro

Salvekvick och kvacksalveri – Alternativmedicinen under luppen

Sektbarn – ett reportage om de utvalda för paradiset

Sektsjuka – bakgrund, uppbrott, behandling

Skapelsekonspirationen – fundamentalisternas angrepp på utvecklingsläran

Skeptikerskolan – Handbok i kritiskt tänkande

Skit i mössan! – 59 myter och missförstånd kring barn och föräldrar

Så gick det till – Bevisen för evolutionen

Tänka, snabbt och långsamt

Vetenskap och Ovetenskap

Utländska

50 Great Myths of Popular Psychology – Shattering Widespread Misconceptions about Human Behavior

Bad Astronomy – Misconceptions and Misuses Revealed

Bad Pharma –  How Drug Companies Mislead Doctors and Harm Patients

Being Wrong – Adventures in the Margin of Error

Crazy Therapies – What are They? Do They Work?

Deadly Choices – How the Anti-Vaccine Movement Threatens Us All

Evolution Vs. Creationism – An Introduction

Fads and Fallacies in the Name of Science

Merchants of Doubt – How a Handful of Scientists Obscured the Truth on Issues from Tobacco Smoke to Global Warming

Multiple Identities & False Memories – A Sociocognitive Perspective

Paranormality – Why We See What Isn’t There

Science – A History

The Demon-Haunted World – Science as a Candle in the Dark

The Full Facts Book of Cold Reading

The Nurture Assumption – Why Children Turn Out the Way They Do

The Skeptic’s Dictionary – A Collection of Strange Beliefs, Amusing Deceptions, and Dangerous Delusions

Why People Believe Weird Things – Pseudoscience, Superstition, and Other Confusions of Our Time

Se även serier med vetenskapstema.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.