2008-12-29

Årets folkbildare och Årets förvillare utsedda
Till Årets folkbildare 2008 har VoF utsett medicinjournalisten Anna Bäsén för hennes kritiskt granskande reportage om alternativmedicinska behandlingsmetoder. Till Årets förvillare 2008 utses samtidigt Vidarkliniken i Järna och dess verksamhetschef Ursula Flatters för att under en följd av år ha använt pseudovetenskapliga behandlingsmetoder.

– Jesper Jerkert

 

2008-12-23

KD satsar på pseudovetare till Strasbourg
Nomineringskommittén inom Kristdemokraterna har presenterat sitt förslag till valsedel till Europaparlamentet 2009 (länk). Listan uppvisar en märklig ansamling av pseudovetare bland de högsta platserna. Här är de fem första namnen: 1) Ella Bohlin. 2) Sofia Modigh. 3) Per Landgren. 4) Christina Doctare. 5) Tuve Skånberg. Av dessa är det endast nr 2, Sofia Modigh, som såvitt bekant saknar besvärande anknytningar till pseudovetenskap. Toppnamnet Ella Bohlin har tydligt tagit ställning för kreationism, även om hon senare påstått att hon ändrat sig. (Hon utsågs till Årets förvillare 2005 av VoF.) Det är välkänt att Per Landgren och Tuve Skånberg är kreationister. Christina Doctare har spridit åtskilliga förvillelser om medicin och alternativmedicin.

– Jesper Jerkert

 

2008-12-19

Djurkommunikation testad
Det verkar bli allt vanligare att medier säger sig kunna tala med djur. Sveriges Radio Kronoberg genomförde ett enkelt test av en sådan person (länk). På Internet hittade man en kvinna som mot den facila ersättningen av 500 kronor erbjuder sig att prata med hundar och katter. Hon kan göra detta på distans, dvs utan att träffa djuren i fråga. Reportern Jens Pehrson skickade henne en berättelse om dvärgschnauzern Lucas och betalade in de begärda 500 kronorna. Han fick snabbt svar. I en e-post på tre A4-sidor berättade hon hur hunden Lucas mår, bland annat att han hade han ont i tassen. Radio Kronoberg ringde upp djurkommunikatören för att intervjua henne om hur kommunikationen går till. ”Jag känner det i min kropp, jag får deras smärtor i min kropp sen får man sätta det på djuret”, sa hon. ”Så får jag ont i handen så har hunden ont i tassen.” Därefter avslöjade reportern den kanske något obehagliga sanningen för djurkommunikatören: Lucas finns inte, han är bara ett påhitt. Hur kunde hon då få kontakt med honom, frågade han. ”Det har jag inget svar på. Det var konstigt att jag fick kontakt”, sa hon.

– Sven Ove Hansson

 

2008-12-18

Simon Singh stämd av kiropraktorer
Simon Singh har blivit stämd för förtal av British Chiropractic Association för följande uttalande I en artikel i Guardian med anledning av sin och Ezard Ernsts bok Salvekvick och kvavcksalveri: “The British Chiropractic Association claims that their members can help treat children with colic, sleeping and feeding problems, frequent ear infections, asthma and prolonged crying, even though there is not a jot of evidence. This organisation is the respectable face of the chiropractic profession and yet it happily promotes bogus treatments.” Här finns en utmärkt länk som redogör för fallet. Likaså finns en redogörelse för Simons försvarsinlaga som de facto ställer BCA till svars, där Simon säger: The Defendant will justify the article in the following meanings: (a) The Claimant [BCA] is reckless and irresponsible in promoting chiropractic as a treatment for infants and young children with colic or sleeping and feeding problems or frequent ear infections or asthma or prolonged crying because (as it should be aware): (i) that there is reliable scientific evidence that this would be ineffective in respect of children with asthma, and/or (ii) that there is no/no reliable scientific evidence supporting the effectiveness of such treatment for each of those conditions/symptoms, and/or (iii) that in the circumstances chiropractic treatment for none of those conditions/symptoms is worth the risk of adverse side-effects, and such treatment is to that extent bogus. (b) The Claimant promotes such treatments despite knowing that the state of the reliable scientific evidence is as set out at (a) above and that such treatments are to that extent bogus.” Det finns också en facebookgrupp för dem som vill följa fallet och stödja Simon: For Simon Singh and Free Speech – Against the BCA Libel Claim

– Dan Israel

 

2008-12-03

Folkvettillustratören Niels Hovmöller avliden
Niels Aabo Hovmöller föddes 5 juli 1940 i Köpenhamn och avled den 17 november 2008 i Stockholm vid 68 års ålder. Han och föräldrarna flyttade efter kriget till Stockholm, där han gick helklassisk gren i gymnasiet och fortsatte med språkstudier vid universitetet. Detta ledde fram till att Niels blev språklärare, adjunkt, vid Gubbängens gymnasium med engelska som huvudämne. På 80-talet flyttades tjänsten till Spånga gymnasium. Niels utvecklade flera läromedel i engelska, både böcker och datorprogram. Han kom också att vid Göteborgs universitet deltaga i framtagning av de nationella proven i engelska för Skolöverstyrelsens räkning. Niels var aktiv i flera föreningar, bl.a. Sveriges studerande ungdoms helnykterhetsförbund (SSUH), Spånga konstförening och Pumlans vänner. (Det sistnämnda sällskapet främjar bruket av det norrbottniska ordet för julgranskulor.) Niels kom med i föreningen Vetenskap och Folkbildnings (VoFs) styrelse 1990. Han skrev artiklar för VoFs tidskrift Folkvett och översatte till tidskriften från danska och engelska. Som humanist och gymnasielärare företrädde Niels en viktig underrepresenterad grupp i styrelsen. Under senare år var Niels Folkvetts ordinarie illustratör. Han var en mästare på att med underfundiga teckningar och tillhörande text sammanfatta tankar ur artiklarna och ställa dem på sin spets. Niels höll ett föredrag om Språkmyter vid ett officiellt föreningsmöte 2003. Dessutom var Niels alltid behjälplig med det praktiska arbetet, till exempel genom att skjutsa gäster med sin bil, hjälpa till med postandet av Folkvett, som länge sköttes manuellt av huvudsakligen styrelseledamöter, och ställa upp som värd för styrelsemöten i sitt hem i Spånga. Vi i VoF som kände Niels känner stor saknad. Niels sörjes närmast av makan Mia Hovmöller, syskon, tre barn och ett barnbarn.

– Hanno Essén

 

2008-11-19

Psykoterapiutbildningar mister examensrätt
Högskoleverket utvärderade år 2007 (Rapport 2007:30; pdf) den tämligen vildvuxna flora av psykoterapeututbildningar som finns i Sverige. (Att den är så vildvuxen beror på att samma Högskoleverk var mycket generöst med examensrätterna år 2001.) Utbildningarna ger underlag för legitimation som psykoterapeut, vilken Socialstyrelsen utfärdar. I 2007 års utvärdering heter det bland annat: “Att inneha en examensrätt och vara högskolemässig innebär att följa med i den utveckling som sker och anpassa sin utbildning så att den passar samhällets förändrade krav. Flera av utbildningarna svarar inte upp mot de förändringar som skett inom det psykiatriska vårdområdet bland annat i fråga om arbetssätt, kravet på evidens för behandlingsmetoder i vården och den snabba utvecklingen inom neurovetenskaperna och utvecklingen av psykofarmakologin. Högskoleverket vill instämma i bedömargruppens konstaterande att de flesta enskilda utbildningsanordnarna ger ett intryck av ett statiskt fasthållande vid etablerade metoder.” För hela 14 av 18 utbildningsanordnare ifrågasatte Högskoleverket examensrätten. Nu har det gått ett år sedan de kritiserade utbildningarna fick chansen att vidta åtgärder. I stort sett kan sägas att de större utbildningsanordnarna har vidtagit tillräckliga åtgärder, medan de små inte har det. Högskoleverket rekommenderar regeringen att dra tillbaka examensrätten för följande sju utbildningsanordnare: Beteendeterapeutiska föreningen, Göteborgs psykoterapeutiska institut, Linnéstadens psykoterapeutiska institut, Otterhällans institut, Psykoterapisällskapet i Stockholm AB, Svenska psykoanalytiska föreningen och Svenska psykoanalytiska sällskapet. Av dessa sju har sex en mer eller mindre tydlig psykodynamisk/psykoanalytisk inriktning. Sådana inriktningar är sedan länge kända för bristande vetenskaplighet. Det framgår av Högskoleverkets beslut att några av dem inte gjort några ansträngningar alls för att höja kvalitén, utan istället har försökt ifrågasätta Högskoleverkets kritik. En utbildningsanordnare som nu föreslås mista examensrätten är tydligt beteendeterapeutisk, men har haft en annan inställning till kritiken: “Beteendeterapeutiska föreningen instämmer i kritiken och meddelar att den inte planerar någon ytterligare utbildning.”

– Jesper Jerkert

 

2008-11-18

Känd parapsykolog död
Den amerikanske parapsykologen Montague Ullman avled den 6 juni 2008. Han föddes 1916 och är mest känd som en av forskarna bakom de s.k. Maimonides-studierna. Dessa undersökningar, uppkallade efter det sjukhus i New York där de utfördes, handlade om drömtelepati och var omtalade framför allt på 1970-talet. Ullman var även psykiater och psykoanalytiker. Boken Drömtelepati, som han var medförfattare till, översattes till svenska 1986.

– Jesper Jerkert

 

2008-11-18

Saltå-VD prisbelönt
Johan Ununger, VD för antroposofiska Saltå kvarn i Järna, blev i oktober en av fyra som mottog Coops Änglamarkspris om 100 000 kronor. Priset är avsett att uppmärksamma och uppmuntra personer som gör förtjänstfulla saker för miljön. I prismotiveringen säger Coop: ”Saltå som marknadsför ekologiska, biodynamiska och klimatsmarta livsmedel har inte bara analyserat sin egen klimatpåverkan utan har också som första företag i Sverige börjat klimatkompensera sina produkter genom trädplantering i Uganda.” I den mån Saltå kvarns verksamhet gynnar miljön har detta inte mycket att göra med de gamla antroposofiska källskrifterna, författade av Rudolf Steiner. Han förespråkade mera metoder som att fylla urinblåsor av kronhjort med blommor av rölleka, låta dem ligga i solen under sommaren, gräva ner dem under vintern och sedan gräva upp dem på våren. Med detta kompostpreparat skall man krydda sin gödselhög, varvid preparatet efter gödslingen bidrar till att styra reaktioner mellan svavel och andra ämnen så att åkermarken kan ta upp kosmisk strålning. Och det är ju bra. (Källa: Länstidningen i Södertälje.)

– Martin Rundkvist

 

2008-11-03

I dag igen
Svenska Dagbladets Idagsida har gjort det igen. I en av landets största tidningar har de lyckats få in en redaktionell text som gissningsvis skulle ha refuserats av många studenttidningar, vilket förvisso tyder på en viss förslagenhet. De har letat upp en amerikan som uppges ha varit professor i matematik och ägnar sig åt astrologi, och han får ostört breda ut sig om vad planeterna kan ha att säga om presidentkandidaterna i USA. Värt att notera är att han är smart nog att inte komma med några kontrollerbara förutsägelser; rensar man bort snömoset från vad himlakropparna påstås säga så är det tveksamt om något alls blir kvar. Ja, vad som blir kvar är förstås en i det närmaste totalt okritisk artikel om astrologi. Låt vara att redaktionen slängt in ett alibi för kritiskt förhållningssätt, men frågan är om ens redaktionen själv utan att rodna och flacka med blicken kan påstå att de förhållit sig kritiska. Precis varför Idagsidan envisas med sådant här undandrar sig notisförfattarens bedömning. Kanske vill de balansera all vettig journalistik som presenteras annorstädes. Eller så kanske de vill testa om man kan bli Årets förvillare två gånger. Men tro inte på min bedömning, läs artikeln själv om du inte har högt blodtryck.

– Dan Tilert

 

2008-10-09

Trädgårdstomtarna utrangerade
I Folkvett nr 3/2008 berättade vi om en examensuppsats vid SLU om ”Andlig växtodling”. I uppsatsen rekommenderas att man inför ett trädgårdsarbete ska ta kontakt med olika trädgårdsandar, och hålla ett ”projektledningsmöte” där bl a trädgårdstomtarna ska vara med. Den 8 oktober 2008, någon dag efter att Folkvett kommit ut, togs detta examensarbete bort från SLU:s elektroniska publiceringssystem (Epsilon). Enligt uppgift från SLUs bibliotek skedde detta på begäran av rektor och prorektor. Skälet var att arbetet befunnits inte uppfylla rimliga krav på vetenskaplig metodik.

– Sven Ove Hansson

 

2008-10-02

Änglar och demoner
Svenska kyrkans ärkebiskop Anders Wejryd inbjuder till Interfaith Climate Summit sista helgen i november i Uppsala, vilket framgår dels av helsidesannons i UNT tisdagen den 30 september dels på kyrkans hemsida. En av dem, som lyfts fram i UNT-annonsen, är Starhawk. “Starhawk” (Miriam Simos) titulerar sig “witch” d v s “häxa” på den egna hemsidan, där det också framgår att hon har sysslat med magi, helbrägdagörelse och aktivism. Man kan undra om andra affischnamn från hovet, EU-kommisionen, och regeringen haft klart för sig före annonsens tryckning i vilket sällskap de skulle hamna.

– Staffan Yngve

 

2008-09-20

Senkommen ursäkt
Engelska kyrkan ber Charles Darwin om ursäkt inför det stundande tvåhundraårsminnet av hans födelse. Ordalydelsen är i översättning: “Charles Darwin: 200 år efter din födelse, är Engelska kyrkan skyldig dig en ursäkt, för att ha missförstått dig och, genom att vår första reaktion blev fel, uppmuntrat andra att ännu missförstå dig. Vi försöker tillämpa den gamla dygden ‘tron söker förståelse’ och hoppas därigenom att bättra oss.” Texten har författats av pastor Malcolm Brown och finns utlagd på Engelska kyrkans (Church of England) hemsida under avdelningen för Darwin.

– Hanno Essén

 

2008-08-31

Wolfgang Röder hade ovanligt fel i år
Tysken Wolfgang Röder, Aftonbladets “väderexpert”, utlovade den 13 april en riktig kanonsommar. Nu vet vi att han fick ovanligt fel i år. Juni skulle enligt Röder bli relativt kylig under de första två tredjedelarna. “Från cirka 20 juni stabiliseras vädret och högtrycken börjar dominera.” Röder förutspådde normala nederbördsmängder i söder och torrt i norr. I verkligheten var den första tredjedelen av juni mycket varm, därefter blev det först ovanligt kyligt och därefter ganska normalt temperaturmässigt. Nederbörden blev normal eller strax därunder i söder, över normal i norr, längst i norr mycket över den normala. Juli skulle enligt Röder bli mycket varm och mycket torr, till och med varmare än kanonsommaren 1975. Endast längst i norr skulle temperaturer och nederbörd bli nära de normala. I verkligheten var de första två tredjedelarna av juli övervägande ostadiga med dåligt semesterväder. Från den 22 juli växte ett högtryck in över landet (det högtryck som Röder förutspått en dryg månad tidigare?), och avslutningen blev mycket varm. Nederbördsmässigt blev hela juli normal på många håll i söder och torr på många håll i norr, men med stora variationer. Augusti skulle enligt Röder också bli varm, särskilt i söder, och torr i hela landet. “Det torra och stabila sommarvädret ser ut att hålla i sig ohotat fram till mitten av månaden. Därefter kommer korta avbrott med lågtryck innan värmen på nytt kommer tillbaka.” I verkligheten var endast de första tre dagarna varma, och då endast i södra Sverige. Under resten av månaden var det ömsom lite varmare, ömsom lite kallare än normalt. Totalt sett blev månadsmedeltemperaturen nära den normala i hela landet. Månaden var mycket nederbördsrik, särskilt i Götaland och Svealand, där det i regel kom dubbelt så mycket regn som förväntat. Här kommer min prognos: Aftonbladet kommer att fortsätta anlita Röder.

– Jesper Jerkert

 

2008-08-16

Språkblomster från (v)
En en riksdagsmotion från 2001/2002 betitlad Patent på mjukvara undertecknad av sex vänsterpartister med Tanja Linderborg som förstanamn finns följande resonemang: “I Sverige är det, enligt nuvarande lagstiftning, tillåtet att ta patent på färdig programvara. (…) Däremot är det inte tillåtet att ta patent på de logaritmer som en programvara är uppbygd av.” Och litet senare: “Det främsta exemplet på en stat där logaritmerna fritt kan patenteras är USA.” För den som kommer ihåg logaritmlagarna från matematikundervisningen ser detta en smula underligt ut. Å andra sidan är det inte svårt att inse vad motionärerna egentligen ville skriva: algoritmer.

– Jesper Jerkert

 

2008-08-13

Christopher Gillberg i Europadomstolen
Christopher Gillberg, som i svensk domstol dömts för sin vägran att lämna ut känsligt forskningsmaterial, har lämnat in en anmälan till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, eftersom han anser att det är svenska staten som genom en rad inbördes oförenliga beslut försatt honom i situationen där han kände sig tvungen att vägra lämna ut materialet. Europadomstolen har nu lämnat prövningstillstånd och anmodat svenska staten att senast den 15 oktober inkomma med ett yttrande över Gillbergs klagomål, rapporterar Sveriges Radio Göteborg. Redan detta är ganska ovanligt, då ca 90% av alla anmälningar till Europadomstolen inte leder till någon åtgärd alls. Det återstår att se om domstolen också beslutar att ta upp ärendet till prövning i sak.

– Jesper Jerkert

 

2008-08-13

Sven Magnusson död
Publicisten Sven Magnusson har avlidit, 77 år gammal. Han föddes 1930 och var mest känd som redaktör för tidskriften Sökaren, som utkommit sedan 1964 men nu rimligen kommer att upphöra. Sökaren har publicerat texter om mystik, parapsykologi, new age och annan andlighet samt pseudovetenskap. Texterna har till allra största delen varit okritiska, men även en skeptiskt lagd person har haft nytta av tidskriften, genom att den med sin ämnesbredd täckt in alla upptänkliga idéströmningar inom nyandligheten. Magnusson har även författat några böcker: Flygande tefat – vad säger vetenskapen? (1975), Det “övernaturliga” och vår världsbild (1976), Stora tankar i vår tid. Perspektiv på new age (2000). Han var dessutom redaktör för antologierna Vår tids mirakler (1968) och Alternativ tro 1-2 (1976).

– Jesper Jerkert

 

2008-08-12

SVT dokumentär om vinkelpekare
På bästa sändningstid kunde man i SVT2, kl. 20.00 tisdagen 12 augusti, se ett halvtimmes program vid namn Hur långt är det till närmsta björn? Programmet var gjort av Malin Skjöld och visade ett antal landsbygdsmänniskor, alla äldre män, som hanterade så kallade vinkelpekare och talade om vad de fick för “signaler” från dessa. Avstånd till älgar, björnar och hundar angavs mycket precist. Currykryss hittades. Vilken art frusen fisk som låg på köksbordet framgick även för en av männen, även om en smärre miss därvidlag också visades upp. Hela det något farsartade hopklippet var okommenterat, utom en liten diskret påminnelse om att övriga i jaktlaget inte hade blivit övertygade. Programmet går i repris den 20/8. Man frågar sig vad som var poängen med detta program? Ville det övertyga? Vissa tendenser åt det hållet kunde märkas, och ingen direkt kritik framfördes av någon. Några lite skeptiska men mest nollställda ansiktsuttryck visades upp. Visst visade programmet en glimt av en svensk landsbygdsverklighet, men meningen med att visa just detta när det finns så mycket annat intressant och värdefullt förstår åtminstone inte jag. För den oinvigde kunde det mycket väl ha uppfattats som om allt som sades var sant och riktigt. Ur folkbilningssynvinkel var detta ett riktigt djupt lågvattenmärke.

– Hanno Essén

 

2008-08-12

Beställd Waldorfforskning
Hur ska man se till att en viss undersökning leder till önskat resultat? Man kan finansiera undersökningen, det är en beprövad metod. Man kan noga precisera vilka frågor undersökningen ska besvara och hur. Om man inte är säker på att det räcker kan man dessutom handplocka personerna som ska genomföra undersökningen. Självfallet väljer man då personer som man vet har den rätta tron. Om personerna dessutom har akademisk förankring, så kan undersökningen, oavsett metodologisk standard, presenteras i någon universitetsrapport och passera som “vetenskaplig forskning”. Ännu bättre! Antroposoferna kan de här knepen. När de kände ett behov av en positiv forskningsrapport om Waldorfskolan så lät de stiftelsen Kempe-Carlgrenska fonden, där den svenska antroposofins grand old man Frans Carlgren är en av styrelseledamöterna, beställa en. Fonden stod alltså för pengarna, och frågorna man använde var förutbestämda av fonden. Beställningen gick till Bo Dahlin, som är professor i pedagogik vid Karlstads universitet. Dahlin är, lämpligt nog, dessutom medlem i Antroposofiska Sällskapet. I en intervju säger han sig samtidigt inte vara antroposof, eftersom han är “öppen för andra typer av andliga rörelser” (källa). Det är ungefär som att vara medlem i Socialdemokratiska partiet men inte vilja kalla sig socialdemokrat. Naturligtvis är det möjligt, men ganska ovanligt. Dahlin hade två medförfattare, Agnes Nobel och Ingrid Liljeroth. Åtminstone den första av dessa är känd för att offentligt ha uttryckt sitt gillande för antroposofi och Waldorfskolor. Rapporten heter Waldorfskolan – en skola för människobildning? och är utgiven som forskningsrapport 2006:46 av Karlstads universitet (pdf-fil). När man känner till rapportens tydliga karaktär av antroposofisk beställning blir det ganska ointressant att öppna den och söka reda ut de metodologiska bristerna. Jag ska ändå bjuda på en siffra ur rapporten, som speglar hur politiskt segregerade Waldorfskolor verkar vara: Waldorfföräldrarnas politiska sympatier låg hos Miljöpartiet (ca 40%) och Vänsterpartiet (ca 30%).

– Jesper Jerkert

 

2008-08-08

Andemedium ville frikänna mördare
En några år gammal historia från andemediernas fantastiska värld ska här berättas, eftersom den är lärorik och inte tidigare har uppmärksammats av VoF eller Folkvett. Den 27-åriga tvåbarnsmamman Marie Samuelsson försvann spårlöst från sitt hem i Äppelbo den 11 juli 2003. Det har varit spänt mellan Marie och sambon Jan-Erik Brandt kvällen före. Hundpatruller och helikoptrar sätts in i letandet. Brandt säger sig misstänka att Marie gått ut på riksvägen och där blivit indragen i någon bil. Polisen inleder en förundersökning om mord, alternativt människorov. Andemediet Jill Petersson, känd från tv-serien Förnimmelse av mord, kallas till Äppelbo på privat initiativ. Vid kanten av en tjärn hävdar hon, skakande av gråt, att här finns Maries kropp. Hon lägger armen om Jan-Erik Brandt och förklarar att hon “känner” att han inte har med försvinnandet att göra. I slutet av augusti 2003 meddelade polisen att man förlorat hoppet att finna Marie i livet. Den 16 september greps Jan-Erik Brandt, och redan dagen därpå påträffades Maries kropp nedgrävd intill bostadshuset i Äppelbo. Brandt erkände inte, men dömdes den 14 maj 2004 till livstids fängelse för mord av en enig Mora tingsrätt. Straffet fastställdes i hovrätten. (Källa: Sammanställning av Dalarnas Tidningar.)

– Jesper Jerkert

 

2008-08-05

Heder åt Röda Korset-tidningen Henrys redaktör Kaj Svensson!
Tidigare rapporterade vi att Svenska Röda Korsets tidning Henry i nummer 1/2008 publicerat en artikel som okritiskt gjorde reklam för ett fleral pseudovetenskapliga alternativmedicinska behandlingar och gav länkar till hemsidor med både homeopati och healing (se notis 2008-02-02). Artikeln var skriven av Catharina Ericson-Ulfves. I Henry nummer 2 publicerades på sidan 35 under rubriken Förtydliganden följande korrigering: “PÅ VETENSKAPLIG GRUND. I förra numret av Henry handlade Guiden på sidan 17 om vägar till ett sundare liv. Henry betonar att de rön och tekniker som presenteras på vissa av de hemsidor som artikeln hänvisar till är alternativa metoder som inte vilar på en medicinskt vetenskaplig grund. Särskilt Biyun-metodens medicinska slutsatser är mycket osäkra. Henry rekommenderar därför läsaren att endast använda sig av beprövade medicinska metoder vid tecken på sjukdom eller ohälsa. Thai Chi och Qi-gong kan öka det allmänna välbefinnandet men har i nuläget inte påvisat några medicinska effekter på kropp eller psyke.” Alltför få tidningar och organisationer har som Svenska Röda Korset modet att på detta föredömliga sätt erkänna och korrigera misstag.

– Dan Larhammar

 

2008-07-30

Landstingsråd säger ifrån
Heder åt Birgitta Rydberg, landstingsråd (fp), som tar tydligt avstånd från läkare som ägnar sig åt kvacksalveri. I en artikel i Dagens Nyheter (30 juli 2008) kräver hon att möjligheterna att ta ifrån läkarna legitimationen skärps: ”Vi måste undanröja minsta tvivel på att läkarlegitimationen står för att metoderna som används har vetenskapligt stöd, eller är beprövade med brett stöd inom professionen”.

– Aija Sadurskis

 

2008-07-28

Kreationister startar tidskrift
I Skeptical Inquirer nr 3/2008 rapporterar Massimo Pigliucci att den amerikanske kreationistiska organisationen Answers in Genesis startat en “vetenskaplig” tidskrift, vetenskaplig i den meningen att den ska tillämpa s.k. peer review, det vill säga fackmässig granskning av inkomna manus. Tidskriftens namn är Answers Research Journal. Den ska publicera “tvärvetenskaplig och annan relevant forskning ur den nyligen timade Skapelsens och världsomfattande Flodens perspektiv, inom ett bibliskt ramverk”. Artiklar utlovas uppfylla “högsta vetenskapliga och teologiska klass”. Att kreationister skapar sina egna tidskrifter där de kan låtsas vara vetenskapliga är naturligtvis logiskt, och den nya tidningen är inte heller den första: Journal of Creation använder peer review. Att skapa en egen tidskrift där knäpperierna kan breda ut sig är förmodligen ett smart drag ur marknadsföringssynpunkt. Ett exempel från ett helt annat område är att pseudovetenskapare inom området elektromagnetisk strålning har en egen tidskrift, vilket uppmärksammats i Folkvett.

– Jesper Jerkert

 

2008-07-28

UFO-film slutgiltigt avfärdad
En film som påstås visa en hemlig obduktion av utomjordingar presenterades 1995 och blev snabbt ett av de mest omtalade “bevisen” för besök från rymden. Mannen som presenterade filmen hette Ray Santilli. Experter förklarade mycket tidigt att filmen med hög sannolikhet var en bluff. Nu har den person som gjorde filmen trätt fram och erkänt. Han heter Spyros Melaris och har noggrant beskrivit hur filmen gjort, har presenterat originalanteckningar om hur utomjordingen skulle tillverkas, m.m. En intervju med Melaris finns att läsa här. (Källa: UFO-Aktuellt 1/2008, s. 16-18.)

– Jesper Jerkert

 

2008-07-23

Barnadråpare som undkommer straff
I en tidigare notis skrev jag om de hundratals amerikanska barn som under åren 1975-1995 dött av sjukdomar som kan botas eller lindras av vetenskaplig medicin, men vilkas föräldrar av religiösa skäl vägrat ge dem fungerande behandling. Man ska inte tro att detta vansinne upphört. I Skeptical Inquirer nr 4/2008 refereras några färska fall. Elvaåriga Madeline Neumann i Wisconsin dog den 23 mars 2008 av diabetisk ketoacidos. Detta tillstånd kan hållas stången med regelbundna insulininjektioner. Madelines föräldrar valde att istället be för sin dotter. I Oregon dog den femton månader gamla flickan Ava Worthington den 2 mars 2008 efter att hon drabbats av lunginflammation och blodinfektion. Bägge åkommorna kan behandlas med antibiotika, men Avas föräldrar vägrade förlita sig på fungerande medicin och bad istället för flickan. Ava Worthingtons föräldrar har nu åtalats för dråp och misskötsel av barn. Madeline Neumanns föräldrar har däremot inte åtalats, eftersom föräldrar som av religiösa skäl behandlar sina barn med enbart bön inte begår något brott enligt Wisconsins lag, oavsett om barnet överlever eller ej. I själva verket finns undantagsbestämmelser som fritar föräldrar från ansvar om de agerar i religionens namn i 39 av de 50 amerikanska delstaterna.

– Jesper Jerkert

 

2008-06-25

Mobilstrålningsfara var forskningsfusk
Aftonbladet rapporterade häromdagen att 20 “internationella forskare” anser att barn under 12 år inte bör använda mobiltelefon på grund av strålningsfaran. Visserligen finns inga “formella” bevis för att mobiler är farliga men försiktighetsprincipen bör gälla anser de. Formella bevis för mobilstrålningens farlighet har dock nyligen publicerats av en grupp forskare vid en yrkesmedicinsk avdelning vid Medicinska universitetet i Wien. Enligt dessa skulle skador på DNA-molekylerna i vissa celler ha uppmätts. Eftersom det inte finns några kända mekanismer med vilka strålningen kan skada DNA-molekylen bestred andra forskare i ett brev till tidskriftens redaktör de publicerade resultaten. Rektorn vid Wiens medicinska universitet beslöt då att de data som publikationen var baserad på skulle granskas. En expertgranskning av de statistiska egenskaperna hos data visade att dessa med mycket stor sannolikhet inte var uppmätta utan fabricerade. En kvinnlig forskare i gruppen erkände att hon tillverkat sina data så att de gav de resultat hon önskade. Hon sade omdelbart upp sig från sin tjänst. Läs mera här.

– Hanno Essén

 

2008-06-19

Waldorfpedagogik på väg ut
Nu blir det inte längre möjligt att utbilda sig i Waldorfpedagogik under lärarutbildningen på Stockholms universitet. Detta efter att kursplanerna för alla Waldorfkurser granskats och visat sig inte vila på vetenskaplig grund. Att ett av Sveriges ledande universitet så tydligt markerar mot Waldorfpedagogiken är ett hårt slag mot denna pedagogiks legitimitet. Waldorfpedagogiken har sin grund i Rudolf Steiners (1861-1925) lära om antroposofi. Steiner fick sina ideer från visioner ur andevärlden. Från antroposofin har Waldorfpedagogiken fått sin reinkarnationslära och andetro. Till exempel rekommenderas det att barn inte lär sig läsa innan de tappat tänderna. Detta eftersom barnens själar ännu inte återanpassat sig till den materiella världen efter återfödelsen och därför ännu inte ”växt i kroppen”. Läsning vid för tidig ålder tros störa de inre organens naturliga funktion. Den trosbaserade grunden bakom pedagogiken placerar Waldorfskolorna tillsammans med de religiösa friskolorna. Waldorfpedagogiken har under lång tid varit föremål för hård kritik från vetenskapligt håll för sin bristande verklighetsförankring. Bland dessa kritiker välkomnas Stockholms universitets ställningstagande. Beslutet är en del i universitetets större strävan att säkra lärarutbildningens kvalitet. Protokollet från naturvetenskapliga fakultetsnämndens sammanträde den 4 juni kan laddas ned här.

– Johan Lind & Patrik Lindenfors

 

2008-06-11

Lundaforskare instämmer om Ales Stenar
I Folkvett 2007:3 hade vi en artikel om nya skyltar vid den skånska fornlämningen Ales stenar. Där fick Riksantikvarieämbetet kritik för att man återgivit amatörforskaren Bob Linds ideer utan att ta ställning mellan dem och den vetenskapliga konsensusuppfattningen om platsen. Nu har också arkeologen Elisabeth Rudebeck, forskare vid Lunds universitet, skrivit en kritisk artikel om skyltarna. Den publicerades nyligen i kalmararkeologen Dag Widholms festskrift, Gropar & monument. Med Elisabeth Rudebecks tillstånd kan vi nu också publicera artikeln här på VoF:s webbsajt.

– Martin Rundkvist

 

2008-06-08

Per Kornhall om Skapelsekonspirationen
Leopard har gjort en video med och om Per Kornhall och hans bok Skapelsekonspirationen. I boken granskar Kornhall kritiskt ID-rörelsen och dess strategier. Se videon här: Läs mer på Leopard förlag.

– Mattias Öhman

 

2008-05-22

Arresterad för protest mot scientologin i London
En 15-årig pojke som demonstrerade mot scientologin utanför dess högkvarter i London greps av polisen för att hans plakattext ansågs kränkande och förolämpande. Texten löd “Scientologi är inte en religion, det är en farlig sekt”. 15-åringen försvarade sig med att högsta domstolen redan 1984 fastslagit att scientologin är en sekt som är “korrupt, ondskefull och farlig”. Demonstrationen var en del av en internationell nätbaserad kampanj mot scientologerna vid namn “Anonymous”. (Källa: Dagens Nyheter 2008-05-21, Clas Svahn.)

– Hanno Essén

 

2008-05-22

Häxjakt i Kenya
I ett område i Kenya har en mobb dödat åtta kvinnor och tre män. Samtliga var äldre personer som anklagades för att vara häxor och trollkarlar. De dödades med knivar och klubbor och kropparna brändes sedan genom att deras hem sattes i brand. Samtliga anklagades för att ha förhäxat och utfärdat förbannelser över traktens barn och ungdomar. (Källa: CBS News 22 maj 2008)

– Hanno Essén

 

2008-05-13

Marianne Reinthal och akupunkturen
Socialstyrelsen handlägger sedan i februari 2008 ett tillsynsärende som rör en sjuksköterska Marianne Reinthal som mot ersättning ger akupunkturbehandling som bot mot spädbarnskolik. I mitten av april genomförde Socialstyrelsen ett inspektionsbesök på Marianne Reinthals akupunkturklinik. Som följd av detta besök har Marianne Reinthal överlämnat en del handlingar till Socialstyrelsen. Bland de överlämnade handlingarna finns samma text som finns om behandling av spädbarnskolik på Reinthals hemsida, www.aqpunktur.se. I texten räknar Reinthal upp ett antal livsmedel som kan ge barnet kolik om en ammande mamma äter dem: ärtor, linser, majs, bönor, (även soja, kaffe och kakao), lök, vitlök, kål, broccoli, avokado, paprika, tomater, linfrö samt övrigt med mycket fibrer (fullkornsbröd samt bröd med kli), starka kryddor som tacoskryddor, pepparkakskryddor, kanel, curry, syrarik mat som ketchup, senap, dressingar och ättiksinläggningar, vissa frukter och bär som till exempel apelsiner, äpple, päron, plommon, fikon, juice, nyponsoppa, kiwi, vinbär, vindruvor, russin, jordgubbar, tomater, oliver, sylt, saft, vin, nötter, mandel, skaldjur, svamp samt godis som lakrits, choklad, vingummi och skumbilar. En mamma har spontant skrivit till Socialstyrelsen efter en tidningsartikel i Göteborgsposten om tillsynsärendet: “Vi blev inte hjälpta. (…) Jag blev beordrad att följa en väldigt strikt diet som gick ut på att jag inte fick äta någon som helst krydda utom salt, knappt ingen frukt som jag kommer ihåg det och väldigt få grönsaker. Ingen mjölk, ingen juice, vinäger, osv. Jag levde på rent kött, ren fisk och potatis i princip. Jag magrade snabbt och kände mig orkeslös i en period när jag ibland var tvungen att bära min dotter till 3 på natten eftersom hon skrek.” Parallellt med att en mamma följer Reinthals dietråd behandlas barnet med akupunktur och enligt Reinthals skrivelse till Socialstyrelsen/hemsidan: “När barnet är smärtfritt efter 6-7 behandlingar börjar man sätta in mjölk under 3 dagar. Reagerar inte barnet negativt på detta så är det inte intolerant mot mjölkprodukter och mamman kan äta och dricka detta. Sedan sätter man in en frukt eller grönsak varje dag som man uteslutit under behandlingen och då ser man precis vad barnet tål.” Tror Marianne Reinthal ens själv på sin akupunkturbehandling?

– Annika Rullgård

 

2008-05-01

Brittiskt andebråk
I Storbritannien finns sedan 1951 en lag om andemedier, Fraudulent Mediums Act, tänkt att skydda “äkta” medier och bestraffa falska. Lagen har inte varit särskilt effektiv; endast sex personer har åtalats för brott mot den, varav fem har fällts. Från kritisk synvinkel verkar det vara två kryphål som gjort att lagen inte kommit till användning oftare: dels har medierna i efterhand kunnat hävda att seanser ordnats i “underhållningssyfte”, dels har de kunnat hävda att avgifter som betalats av deltagarna skulle användas endast till lokalkostnader. Den brittiska regeringen har meddelat att man vill avskaffa lagen, och ersätta den med en mer allmän konsumentskyddslag som också harmonierar med EU-lagstiftning. Spiritual Workers Association (www.theswa.org.uk) (SWA) har startat en namninsamling för att förmå regeringen att ändra sig. Organisationens ledare David McEntee-Taylor uttalade sig i The Independent den 18 april 2008: “Detta är ett grundskott mot vår rätt att utöva vår religion. Vi vill stoppa charlatanerna, men den nuvarande lagen ger oss garantier som regeringen inte verkar kunna ge med den nya lagen. De säger att vi nog kommer att klara oss, men vi fruktar att detta slutar med att en av oss hamnar inför rätta”. Problemet med den nya lagen, från spiritisternas synvinkel, är att den har ett tydligt konsumentperspektiv. Om andemediet utlovar en viss tjänst, t.ex. kontakt med döda anhöriga, men inte levererar detta kan seansdeltagarna försöka använda den nya lagen. Genom att inte lova något ska det fortfarande gå att komma undan, enligt jurister. Således kan man fortfarande hävda att seansen ordnats i underhållningssyfte eller som ett “vetenskapligt experiment” (!), men bägge dessa ansatser strider förstås mot vad spiritisterna själva tror. Å andra sidan har Spiritualists’ National Union, som är en både större och äldre organisation än SWA, givit den nya lagen stöd. Spiritister står mot spiritister. Uppenbarligen har inte andarna givit något tydligt besked i frågan.

– Jesper Jerkert

 

2008-05-01

Politiskt dösnack
Kommunfullmäktiges ordförande i Borås, Maj Steen (m), är spiritualist. Det betyder att hon tror på en kontaktbar andevärld. Detta kan man inte ha några invändningar mot från ett religionsfrihetsperspektiv. Likväl har somliga känt betänkligheter inför Steens påståenden att man kan “välja sina föräldrar”, ett uttalande som bygger på tanken om reinkarnation. Och i Insider i TV3 den 17 april 2008 framgick att Steen håller seanser mot betalning och där påstår sig kunna kontakta avlidna personer som är släkt med seansdeltagarna. Privata seanser kostar 500 kr. När reportern per telefon berättar för Steen att en seans spelats in i smyg, och undrar om hon kan komma till en studio för att svara på frågor om verksamheten, avböjer hon med hänvisning till att hon inte får något arvode. “Jag gör ingenting gratis”, meddelar hon.

– Jesper Jerkert

 

2008-05-01

Hanno Essén ny ordförande i VoF
VoF höll årsmöte den 19 april. Ny ordförande i föreningen är Hanno Essén, som under många år varit vice ordförande. Hanno är fysiker och arbetar till vardags på Institutionen för mekanik, KTH. Den tidigare ordföranden Jesper Jerkert avgick från sin post men kvarstår i styrelsen. Ny vice ordförande är Aija Sadurskis. Som föreningskassör kvarstår Jan Wallin. Tre nya ledamöter valdes in i styrelsen: Sofia Fransson (f. 1978), veterinärstudent, frilansjournalist och textildesigner, Stina Wallström (f. 1976), fil. dr i polymerteknologi och projektledare på Swedish Standards Institute, och Joakim Westerlund (f. 1960), universitetslektor i psykologi. Två personer avgick ur styrelsen: Malin Sandström och Per Olof Hulth. Per Olof var på plats och avtackades särskilt, eftersom han varit styrelseledamot under många år. Han var föreningens ordförande 1988-98. En komplett lista över VoF:s nuvarande styrelseledamöter finns på denna sida. Föreningens ekonomi är god. VoF gick under 2007 med förlust: -52000 kr, men styrelsen hade räknat med en mycket större förlust. Den största utgiften under året var inköpet av boken Fakta eller fantasier, som skänktes till alla medlemmar. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. VoF hade 2322 medlemmar vid årsskiftet 2007/2008. Efter årsmötet mottog Årets folkbildare Jonathan Lindström sitt pris om 20000 kr och höll ett uppslagsrikt föredrag inför ca 40 åhörare.

– Jesper Jerkert

 

2008-04-21

Årets företagare i Orsa
I Dalademokraten 2008-04-21 stod: “Det blev en bejublad festkväll när Orsas bästa företagare prisades (…) Kvällens höjdpunkt var utnämnandet av Årets företagare i Orsa 2007 (…) Bergamott i Orsa AB prisades för att sedan 1997 (…) drivit företaget (…) framgångsrikt med marknadsföring och försäljning av naturproduktmärkena Dr Hauschka och Primavera.” Vad som inte framgick är att man bland dessa produkter finner t.ex. ayurvediska oljor för Pitta, Vata och Kapha och en energioljeblandning som man rekommenderar att använda i sin “energifontän” med följande beskrivning: “Levande i sin form. Vatten rör sig genom denna lilla flödesform och generar då energi. En vackert konstverk som fräschar upp och renar alla miljöer och ökar välbefinnadet och kreativiteten i hela rummet.” Om Dr Hauschka heter det på Bergamotts hemsida: “Biodynamisk odling och den unika rytmiseringsprocessen gör Dr. Hauschka exceptionella i skönhetsbranschen.”

– Annika Rullgård

 

2008-04-14

Världens största astrologitest
Den enklaste formen av astrologitest är att leta efter statistiska korrelationer mellan t.ex. ett stort antal människors stjärntecken och olika personlighetsegenskaper, yrken, etc. Vissa astrologer hävdar att man inte kan bedöma astrologin på ett så enkelt sätt, men argumentet är inte övertygande: Om stjärntecknen verkligen var kopplade personegenskaper skulle de kunna påvisas statistiskt, och om de inte kan påvisas statistiskt så finns det ingen anledning att tro att de finns alls, och då måste man fråga sig varför astrologer envisas med att hävda sådana kopplingar. Mängder av korrelationsstudier har utförts. De ger ett tydligt negativt besked. Därför kan man säga att ytterligare en sådan studie knappast skulle göra vare sig från eller till. Dock kan det kanske ändå vara värt att nämna David Voas studie, eftersom den torde vara världens största astrologiska korrelationsundersökning. Voas, som rapporterar om sin studie i Skeptical Inquirer March/April 2008, s. 52-55, hade folkräkningsdata till sitt förfogande, och undersökte om fruars och mäns födelsestjärntecken på något sätt var korrelerade. (Många astrologer påstår att personer av ett visst stjärntecken passar bättre ihop med personer av vissa andra stjärntecken.) Mer än tio miljoner par ingick i tillgängliga data. Voas fann till en början en liten, men statistiskt signifikant, effekt som gick ut på att människor med identiska stjärntecken, eller med stjärntecken bredvid varandra, bildade par oftare än slumpen. En närmare undersökning visade dock att det var en artefakt, förmodligen uppkommen dels genom att en person i vissa par fyllt i bådas folkräkningsformulär, och då råkat skriva samma födelsedatum för båda, dels genom att formulär som lämnats tomma med avseende på bådas födelsedagar automatiskt tillskrivits födelsedagar från två bredvidliggande månader.

– Jesper Jerkert

 

2008-04-13

Röder utlovar kanonsommar – som vanligt
Det tyska väderoraklet Wolfgang Röder delger varje år svenskarna sina prognoser för den kommande sommaren via Aftonbladet. Idag (2008-04-13) var det dags för årets prognos. Som vanligt utlovar Röder en kanonsommar. Juli och augusti kommer att bli torra och varma, i synnerhet i södra Sverige, spår Röder. Högtrycken kommer att dominera från ungefär den 20 juni fram till mitten av augusti. Röders prognoser under tidigare år har inte slagit in bättre än man kan förvänta sig av slumpen. Om några månader vet vi hur det gick i år.

– Jesper Jerkert

 

2008-03-27

Alternativterapi i Kumla
Nerikes Allehanda meddelade den 12 mars att ensamstående mammor som behöver stöttning nu skall få hjälp av Kumla kommun. För detta ändamål har anställts en alternativterapeut. Det VoF finner anmärkningsvärt är att det även framhålls att personen är utbildad homeopat och zonterapeut. (Nerikes Allehanda)

– Hanno Essén

 

2008-03-04

Ökad cancerrisk ifrågasatt
En österrikisk miljömedicinforskare Dr. Gerd Oberfeld i Salzburg har gjort en epidemiologisk långtidsstudie omfattande åren 1984 – 1997 av cancerförekomst i en mindre ort där en mobiltelefonisändare funnits uppsatt. Dr. Oberfeld kommer fram till att sändaren gett upphov till en kraftigt ökad risk för cancer (Oberfelds studie.) Studien har utvärderats av Dr. Martin Röösli vid institutet för social- och förebyggande medicin vid Universitetet i Bern (Schweiz) som underkänner den helt (Rööslis utvärdering.) Det som vållat mest uppståndelse är dock att företaget som ansvarar för sändarna i området vid en presskonferens meddelar att det bara funnits en sändare i den aktuella orten under ett halvår. Dr. Oberfeld står på sig och vill inte dra tillbaka sin rapport.

– Hanno Essén

 

2008-02-29

Hans Axelson “årets företagare”
Kristina Tidestav, VD för det kommunala Stockholm Business Region Development, delade 17 januari ut pris till Hans Axelson, grundare av Axelsons Gymnastiska Institut, som Årets företagare i Stockholm. Motiveringen är att Axelson har byggt upp norra Europas största institut för utbildning inom alternativmedicin, utbildat tusentals människor som sedan startat egna företag, och därmed bidragit till att skapa nya jobb. Det framgår inte om man gjort några bedömningar av vilka negativa effekter för sjukvården och på annat sätt som Axelson och hans efterföljare åstadkommit genom att sprida alternativmedicinska villfarelser. Källa: Företagsplats Stockholm, februari 2008, ett nyhetsbrev från Stockholm Business Region.

– Dan Israel

 

2008-02-22

Skeptikern Ellegård avliden
Professor emeritus Alvar Ellegård har avlidit i Göteborg i en ålder av 88 år. Ellegård var professor i engelska men hade breda intressen och publicerade både lärda och populära verk i mångahanda ämnen, dock mest språkvetenskap förstås. En av Ellegårds kändare undersökningar handlar om hur den brittiska allmänheten mottog Darwins läror. Efter sin pensionering från Göteborgs universitet började Ellegård studera frågan om Jesus historiska existens. Om detta klassiska ämne utgav han ett antal verk där han ifrågasatte den gängse uppfattningen. Dessa har rönt internationell uppmärksamhet och ett par har recenserats i Folkvett.

– Hanno Essén

 

2008-02-15

Dean Radin redovisar genombrott – igen
I en liten video (här) redovisar parapsykologen Dean Radin ännu ett av de experiment som kan läggas till högen av bevis för paranormala fenomen. En transkription (och översättning) av vad han säger gör situationen klar: “Vad är det hos mammas kycklingsoppa som får dig att må så bra? Kan det vara kärlek och omtanke [intentions] som är riktiga ingredienser och påverkar? Vi ville testa denna hypotes, så vi tog chokladbitar och lät framstående meditatörer ingjuta omtanke i en del av chokladen. Sen gav vi behandlad och obehandlad choklad till personer under dubbelblindförhållanden (…) och bad dem föra bok över sitt dagliga välbefinnande. Vi fann en 67-procentig ökning i välbefinnandet hos dem som åt den behandlade chokladen. Detta antyder att människor som vill ha ett liv fyllt med mer mening och omtanke kan påverka världen och andra människor direkt med sin omtanke. Omtankschoklad (intentional chocolate) påminner oss, på ett särskilt delikat vis, att på någon grundläggande nivå är medvetande och materia djupt sammanlänkade.” På webbsajten www.intentionalchocolate.com kan man lämpligt nog köpa choklad som redan fyllts av omtanke. Och vem är Dean Radin? Han är en av världens ledande parapsykologer, tidigare ordförande i organisationen Parapsychological Association.

– Jesper Jerkert

 

2008-02-02

Röda Korset gör reklam för pseudovetenskaplig alternativmedicin
Svenska Röda Korsets tidning “Henry” (uppkallad efter organisationens grundare Henry Dunant) har i nummer 1/2008 en artikel med rubriken “Ett sundare jag” som utan minsta förbehåll propagerar för pseudovetenskapliga behandlingar. I texten rekommenderas metoder som Tai Chi och Qi gong, inklusive den variant på den senare som döpts till Biyun. Som tidigare påpekats på VoF:s notissida finns inga vetenskapliga studier publicerade om Biyun-metodens effekter. Läran grundades av en person vid namn Fan Xiulan som skrivit en bok där hon påstår sig ha botat en psykotisk kvinna med hjälp av telepati och dessutom hävdar att hennes metod är verksam mot fler än tjugo sjukdomar av vitt skilda slag från tuberkulos och njurinflammation till sterilitet och depression. Boken saknar helt vetenskapliga referenser. Artikeln i “Henry” ger länkar till flera webbsidor med grovt pseudovetenskapligt innehåll såsom feng shui, homeopati, healing och energimedicin. Flera av länkarna är till sidor med direkt kommersiella verksamheter, exempelvis Axelsons Gymnastiska Institut som ger pseudovetenskapliga kurser. Texten är skriven av Catharina Ericson-Ulfves som på Google inte kan förknippas med något enda medicinskt sammanhang. Vad säger all den medicinska expertis som rimligtvis måste finnas inom Röda Korset om denna gratisreklam för alternativmedicinska bluffmetoder i den egna tidningen? OBS! Se notis 2008-08-05 om korrigering i Henry nr 2/2008!

– Dan Larhammar

 

2008-01-29

Svennis hos spågumma?
Har Sven-Göran Eriksson anlitat en spågummas tjänster? Det är i varje fall vad den brittiska tabloiden Daily Mail uppger (länk). Enligt tidningen har Eriksson varit kund hos den italienska mystikern och helaren Clara Romano (även känd som Maga Clara), vilket skulle bevisas av att en check som Eriksson skrivit under återfunnits hos Romano. Clara Romano är föremål för utredning angående bedrägeri och skattebrott. Hon vägrade först uttala sig för pressen, men vid förnyade intervjuförsök sade hon bland annat: “Jag såg att arresteringen var på väg – glöm inte att jag har övernaturliga kontakter.”

– Jesper Jerkert

 

2008-01-16

Astrologisk tidskrift nedlagd
The Astrological Magazine har utkommit med sitt sista nummer. De ansvariga meddelar att tidskriften läggs ned på grund av “oförutsedda omständigheter” (länk).

– Jesper Jerkert

 

2008-01-16

Professur i biodynamik vållar debatt
Vid universitetet i Kassel i Tyskland finns en professor Ton Baars som undervisar i biodynamiskt jordbruk. Detta är ett antroposofiskt begrepp som skapats av Rudolf Steiner. Förutom ett visst kretsloppstänkande har biodynamiken starka inslag av astrologi då månens inverkan anses viktig samt även inslag av homeopati eftersom kraftigt utspädda så kallade preparat sägs kunna förbättra tillväxten. Det finns inga vetenskapliga belägg för någon effekt av de biodynamiska metoderna. Professor Baars tror även på reinkarnation och meditativ kommunikation med växter. Detta har naturligtvis fått forskarvärlden att reagera; ockultism har fått tillträde till universitetet. Professuren som inte bekostas av statliga medel utan av en stiftelse stöds av studenterna vid den ekologiska jordbruksutbildningen i Kassel. Tyska massmedia påpekar att man lika gärna kunde sätta Jehovas vittnen att undervisa om religion och att Steineranhängarna aldrig är intresserade av någon annan vetenskap än den som bekräftar deras läror. Inom VoF är vi glada att den trots allt bara finns en sådan professor; man kunde befara att det fanns flera. Se länk SLU.

– Hanno Essén

 

2008-01-16

Insamling till VtdK avslutad
Den insamling till förmån för den holländska antikvacksalveriföreningen VtdK (Vereniging tegen de Kwakzalverij) som tidigare annonserats här på notissidorna (länk) har nu avslutats. VoF-medlemmar skänkte 7486 kronor. VoF bidrar centralt så att totalsumman blir 1000 euro. Beloppet kommer inom kort att överföras till VtdK. Tack till alla som givit bidrag!

– Jesper Jerkert

 

2008-01-16

Så många är vi
Vid årsskiftet 2007/2008 räknade VoF 2322 medlemmar, och detta efter att ca 200 medlemmar strukits ur registret eftersom de inte lyckats betala medlemsavgiften på hela 2007. VoF:s medlemsutveckling är god, och har så varit under många år.

– Jesper Jerkert

 

2008-01-06

Ny populärvetenskaplig text om evolutionen
En populärvetenskaplig text om evolutionen utgavs den 4 jan 2008 av vetenskapsakademien i USA, National Academy of Sciences (NAS). Häftet är på knappt hundra sidor och kan laddas ned som pdf från denna webbsida länk. Texten förklarar bland annat varför evolution är vetenskap medan kreationism inte är det. Dessutom har många nya vetenskapliga observationer lagts till jämfört med de tidigare upplagorna av häftet från 1984 och 1999. Arbetet på denna uppdaterade och utökade text inleddes i samband med den omtalade rättegången om kreationism i skolan i Dover, Pennsylvania, 2005. Det nya häftet har skrivits av en redaktionskommitté ledd av den internationellt kände evolutionsbiologen Francisco Ayala och inkluderade även Bruce Alberts, tidigare ordförande för NAS och nyutnämnd chefredaktör för tidskriften Science.

– Dan Larhammar

Vetenskap och Folkbildning