Publicerat i Folkvett nr 4/2005.

En artikel i ett tidigare nummer av Folkvett visade sig innehålla ett ogrundat påstående. Jesper Jerkert reder ut missförstånden.

I Folkvett 2/2001 fanns en lång artikel av Peter Staudenmaier om de rasistiska inslagen i antroposofin. I en något förkortad version trycktes artikeln också i boken Antroposofin – en kritisk granskning (red. Jesper Jerkert, Leopard förlag, 2003). Här fanns en uppgift om att den tyske antroposofen Rainer Schnurre ska ha uttalat sig rasistiskt på ett seminarium år 1994. Antroposofen Göran Fant tillbakavisade påståendet i samma nummer av Folkvett. Fant sade att uppgiften härrörde från en anonym artikel i Weddinger Neueste Zeitung (WNZ). Staudenmaier stod på sig och menade att han använt en annan källa, en bok av Oliver Geden.

Kontroll har dock visat att även Geden hänvisar till artikeln i WNZ. Det ser alltså ut som att Staudenmaier försökt mörka källäget. Schnurre har kontaktat en svensk advokat som försökt förmå förlaget att dra in boken.

Övertecknad har dock kontaktat Staudenmaier och då funnit en förklaring. Fant skickade sin replik i engelsk översättning direkt till Staudenmaier, utan att den passerade Folkvett-redaktionen. Det har visat sig att den version Fant sände Staudenmaier inte var den slutgiltiga. I texten som Fant skickade till Staudenmaier är WNZ inte nämnd. “På grund av Fants egen presentation av sitt argument var jag således vid tidpunkten för författandet av min replik till Fant inte medveten om att han sökte ifrågasätta den källa som min egen källa gick tillbaka på”, skriver Staudenmaier i ett e-postmeddelande. Staudenmaier har alltså svarat på Fants preliminära version, inte på den text som faktiskt infördes i Folkvett. Fants agerande har inte tidigare varit känt av vare sig Staudenmaier eller Folkvetts redaktion.

Övertecknad och Folkvett beklagar publiceringen av uppgifterna om Schnurre. Avsnittet om Schnurre har raderats ur artikelns nätversion. Vid framtida distribution av boken och Folkvett-numret kommer föreliggande förklarande text att bifogas.

Antroposofen Ursula Flatters, läkare vid Vidarkliniken, har i radio påstått att Antroposofin – en kritisk granskning skulle vara indragen av förlaget. Så är inte fallet.

Vetenskap och Folkbildning