Publicerat i Folkvett nr 1/2005.

Sverige

Högskoleverket underkänner utbildningar till naprapat och kiropraktor

Högskoleverket har på regeringens uppdrag granskat Sveriges utbildningar till naprapat och kiropraktor för att bedöma deras högskolemässighet. Utbildningarna ges vid Stiftelsen Skandinaviska Kiropraktorhögskolan och Naprapathögskolan AB, båda i Stockholm. I december avgav verket sitt yttrande, där man fastslog att utbildningarna inte uppfyller kraven för högskoleutbildningar.

“Utbildningarna saknar integration mellan teori och praktik, något som är nödvändigt för vårdutbildningar. Lärarna saknar ofta den rätta kompetensen, forskningsanknytningen är obefintlig och studenterna tränas inte i kritiskt tänkande. Studenternas examensarbeten håller en oroväckande låg nivå. Dessutom skriver studenterna ibland om patientgrupper eller sjukdomar som de enligt Socialstyrelsens föreskrifter är förbjudna att behandla.”

Bedömargruppen anser att så som utbildningarna ser ut idag producerar de naprapater och kiropraktorer utan tillräckliga kunskaper för att kunna följa Socialstyrelsens föreskrifter. Man rekommenderar att en statlig högskola måtte överta båda utbildningarna och införa ett vetenskapligt förhållningssätt. Jag är rädd att det kan bli ganska lite kvar att undervisa om när vetenskapligt ogrundade tekniker och teorier rensats ut.

MR

Röstlögndetektor?

Svenska media har under hösten 2004 rapporterat att försäkringsbolag och bedragna äkta makar nu har tillgång till ett nytt vapen i kampen mot lögnerna: en röstlögndetektor. Tekniken skall ha “utvecklats i kampen mot terrorismen”. Pressen rapporterar om fantastiskt minskade försäkringskostnader. I Västerbottens-Kuriren har flera inlägg publicerats om detektorn. Orsaken till debatten i VK är att återförsäljarna på den svenska marknaden är anställda som lärare och forskare i psykologi vid Umeå universitet.

Fonetiker, d.v.s. experter på mänskligt tal, för däremot ingen debatt om lögndetektorn. Anders Eriksson, professor i fonetik vid Göteborgs universitet säger: “Ingen, absolut ingen, i den fonetiska världen tar denna apparat på något som helst allvar.” Professor Eriksson fortsätter: “Om det vore möjligt att tillverka en sådan apparat skulle den nog kunna användas positivt i vissa sammanhang. Problemet är bara att det inte existerar någon sådan apparat och att våra kunskaper på nuvarande nivå inte ens är tillräckliga för att avgöra om det vore möjligt i princip. Det mesta av vad vi vet tyder dock på att det inte är det.”

Anders Eriksson, och många med honom, anser att den apparat som säljs är en ren humbugprodukt, ja snarast ett studentikost skämt: “Hemsidan för företaget som tillverkar apparaten påminner mest om ett studentspex.” Vore det bara en fråga om vanligt bondfångeri så vore det väl inte så mycket att säga om det.

I debatten har professor Eriksson kallat Ume-psykologerna för “samvetslösa skojare” eftersom han vägrar att tro att någon som är anställd som forskare vid ett svenskt universitet skulle gå på en bluff som även lekmän tar för ett skämt.

Men vad säger psykologerna själva? Enligt Sydsvenska dagbladet hänvisar de till forskning vid Umeå universitet som “ännu inte är publicerad”. Att universitetet används som hjälp i marknadsföringen är något som gör Anders Eriksson mycket upprörd: “Det stänker även på oss andra om universitetet förknippas med ren humbug.”

Att saken är allvarlig visas inte minst av att 28 svenska forskare i fonetik undertecknat ett upprop. I uppropet uppmanar fonetikerna Umeå universitet att sätta stopp för användningen av universitetet som kvalitetsstämpel och granska vad som egentligen försiggår på den psykologiska institutionen. Folkvett instämmer i den uppmaningen. Var finns de ansvariga för Umeå universitet i en debatt där universitetets trovärdighet är i fara?

Eulalia

Eva Moberg fortsätter förvilla

Årets förvillare 1999, Eva Moberg, höll i Uppsala den 9 oktober ett föredrag med rubriken “New age – en samtidhistorisk analys”. Föredraget var ett samarrangemang mellan Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet och föreningen Ananda som ordnar pseudovetenskapliga aktiviteter som kurser i reiki och föredrag om antroposofi. Moberg beskrev i föredraget Erland Lagerroths (årets förvillare 1998) bok Världen och vetandet sjunger på nytt som “oerhört inträngande”och citerade nobelpristagaren i fysik Brian Josephson (men nämnde inte att han tror på homeopati och vägrar besvara Randis brev).

Moberg sade också, som jag uppfattade det, att new age lett till att vetenskapen fått en ny syn på evolutionen och exemplifierade med att insekter har immateriell kommunikation. Som evolutionsbiolog bad jag per epost dagen därpå om något konkret exempel på detta. Moberg svarade den 14 oktober att det hon sagt var att inom new age “finns allt, från en utveckling av evolutionsläran, över öppna självorganiserande system, till insektssamhällenas till synes immateriella kommunikationer”. Hon hänvisade också till en bok av Stephen Wolfram med titeln A new kind of science som hon sade innehåller paradigmbrytande rön. Med tanke på att Wolfram påstår att evolutionen inte kan förklara den biologiska komplexiteten eller ens förändringar i djurens anatomi, och därtill hävdar att evolutionen inte är speciellt betydelsefull för biologer, är hans paradigmskifte utan insikt och värde. Jag upprepade därpå mina frågor till Moberg om på vilket sätt new age lett till “en utveckling av evolutionsläran” och vad hon avser med “till synes immateriella kommunikationer”. Efter två månader väntar jag fortfarande på svar.

DL

Förlaget Bonnier saluför new age

En ny prenumerationsserie med gammal skåpmat från new age har startats av förlaget Bonnier. Varje månad får man enligt reklamen för “Själ kropp ande” för 120 kronor 36 nya spännande sidor samlarkort. Dessa sägs innehålla utförliga anvisningar om tarotkort, horoskop, aromaterapi, rökelse, runor, trolldom och magi. Därtill utlovas sanna historier om möten med andar och budskap från den övernaturliga världen. Varje paket innehåller dessutom “tillbehör”, exempelvis har startpaketet för 29 kronor en “kristall” av rosenkvarts som främjar kärlek och en ametist som förebygger stress. Däremot tycks det inte finnas någon sten som stimulerar förnuft och kritiskt tänkande.

DL

DN förvillar om Bach-terapi

På hälsosidan i Dagens Nyheters söndagsbilaga 14 november 2004 publicerades ett okritiskt reportage om Bach-terapi, skrivet av frilansjournalisten Evelyn Pesikan. Artikeln byggde huvudsakligen på en intervju med Eva Moberg, legitimerad sjukgymnast och psykoterapeut samt Årets Förvillare 1999.

Bach-terapi är en form av homeopati, uppfunnen av London-läkaren Edward Bach (1886-1936). Den bygger på idén att dagg som kondenserat på växter skulle ha mystiskt helande krafter. Pesikan säger i artikeln: “Att de daggdroppar som varje morgon samlas på blomblad innehåller en sällsam kraft som kan påverka sinnesstämningen upptäcktes redan av alkemisten och läkaren Paracelsus som levde på 1500-talet”. Det kan verka otroligt att någon år 2004 skulle hänvisa till Paracelsus som en medicinsk auktoritet, men så står det faktiskt. I Folkvett 2004:3 berättade vi om hur Magnus Gabriel von Block på 1690-talet var ute i gryningen kring Stockholm och samlade dagg för att göra guld åt ett alkemiskt konsortium. Även här var Paracelsus den ledande auktoriteten. Guldproduktionens volym tycks dock ha varit mycket blygsam.

I DN-artikeln intar Moberg en tvetydig hållning till Bach-terapins relation till skolmedicinen. Hon understryker att hon i sin verksamhet som sjukgymnast och psykoterapeut avstår från Bach-ordinationer. “Även om det kliar i fingrarna ibland”. “… inget blommedel används för att bota fysiska eller psykiska sjukdomar”. Men, frågar man sig då, vad är i så fall vitsen med blomdropparna? Jo, de skall i första hand vara verksamma mot “känslomässig obalans”. Bach-dropparna hjälper bl.a. mot flygfobi, chock och trauma, skräck och panik, irritabilitet och spänningar, rädslan att förlora kontroll samt svimningstendenser. Att dessa effekter varken är vetenskapligt konstaterade eller har någon rimlig förklaringsmekanism behöver kanske inte påpekas. Stolpskott, DN.

MR

Var femte lärare tror på astrologi

Av den svenska lärarkåren anser 22 % att astrologi är en vetenskap. För de lärarstuderande är siffran ännu högre – hela 30 %. Detta skriver Karin Lindgren i tidningen Skolvärlden (nr 19/2004), organ för fackföreningen Lärarnas Riksförbund. Sifforna kommer från en Temo-undersökning utförd på uppdrag av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Initiativet till undersökningen togs då det i en tidigare undersökning framkommit att 30 % av Sveriges ungdomar tror på vidskepelse och diverse pseudovetenskapliga läror.

I den aktuella rapporten framkommer bland annat också att sju av tio lärare inte finner det viktigt att följa den pedagogiska forskningen.

JS

Ett fotbad som renar

I Metro den 14 januari berättar Gunnar Solås på Magnet & Hälsa AB (http://www.magnetterapi.nu/) i en artikel skriven av Hannah Sjöström hur man med fotbadet Aqua Detox kan tömma kroppen på gifter. Bland de gifter som sägs kunna avlägsnas med fotbadet finns asbest, kvicksilver från amalgam och växtbekämpningsmedel.

tillverkarens hemsida kan man se hur vattnet efter 30 minuters behandling blir kraftigt brunfärgat. Produktbladet innehåller ett antal diagram för att ge ett vetenskapligt intryck men mätningarna gäller odefinierade företeelser som energifält och bioresonans. Siffervärdena saknar enhet.

När det gäller de påstådda effekterna på hälsa finns ingen dokumentation alls. Istället hemfaller försäljaren till att berätta om enskilda kunders vittnesbörd som så ofta inom pseudovetenskap. Referenslistan innehåller ingen enda vetenskaplig originalartikel, däremot ett par böcker om kinesiologi och några av irisdiagnostikgurun Bernard Jensen. Säkert räknar försäljaren med att ingen ska orka kontrollera påståendena i produktbladet. När det gäller Metros journalist stämde denna förhoppning.

DL

Internationellt

Helare utnyttjar aidssjuka

Den sydafrikanska regeringen vill få landets traditionella helare att samarbeta med sjukvården, rapporterar tidskriften Södra Afrika (nr 9-10/2004). Beslutet är kontroversiellt men förhoppningen är att verksamheten skall styras upp. Helarna skall inte få behandla allvarliga sjukdomar som cancer och aids.

Att helarna i dag behandlar aids är ett stort problem. Många hivsmittade går helst till en helare eftersom många tror att smittan beror på häxeri, och de kan betala allt de äger för att få hjälp. Helarnas behandling är inte bara verkningslös utan förvärrar problemet. Ett typiskt råd är till exempel att ha samlag med en oskuld för att bli av med sjukdomen, vilket kan förklara den stora ökningen av våldtäkter mot barn. Det största problemet med helarna är dock att de inte hänvisar de sjuka till riktig vård förrän det kan vara för sent.

AS

Brottargrepp bögbot?

I USA finns en kontroversiell rörelse som hävdar att man kan hjälpa autistiska barn att bli mera utåtriktade och adoptivbarn att få en bättre relation till sina nya föräldrar genom holding therapy. Denna teknik går ut på att en terapeut eller förälder håller fast det barn som skall behandlas i ett brottargrepp tills barnet slutar streta emot och tar ögonkontakt. Holding therapys läroskrift är Holding Time av Martha Welch (1989). De flesta barnpsykologer menar att holding therapy är en brutal kränkning som aldrig kan skapa någon tillit hos ett barn.

Nu har en annan kontroversiell rörelse tagit upp holding therapy för ett originellt syfte: att “bota” vuxna homosexuella från deras läggning. Terapeuten Richard Cohen är ordförande i bota-bögarna-föreningen Parents and Friends of Ex-Gays. Han har nu blivit utesluten ur terapeutförbundet American Counseling Association för brott mot dess etiska kod sedan han bl.a. kopplat brottargrepp på sina klienter.

Folkvett-red. kan inte undertrycka en liten homoerotisk ilning vid tanken på hur dessa terapitimmar måste ha sett ut.

MR

Ingen offentligt finansierad kiropraktikerskola i Florida

Floridatidningen St Petersburg Times rapporterade vid årsskiftet om kraftiga protester mot den planerade kiropraktikerskolan vid Florida State University College of Medicine. Denna medicinska högskola inom FSU grundades 2000 och har, utöver huvudcampus i Tallahassee, lokalavdelningar i flera andra städer.

Hundratals anställda vid FSU skrev på protestlistor mot planerna. Flera av FSUCoM:s lärare hotade att säga upp sig om kiropraktikerskolan blir verklighet. FSU:s två nobelpristagare, fysikern Robert Schreiffer och kemisten Harold Walter Kroto, samt kemisten Robert Holton som utvecklade cancerläkemedlet Taxol, tog också tagit ställning mot förslaget. Kritikerna tog bestämt avstånd från kiropraktiken för att den har en otillräcklig vetenskaplig grund, varför den föreslagna skolan skulle skada FSU:s trovärdighet. Det finns idag ingen liknande skola i hela USA.

De som stödde förslaget kallade kritiken för “professionell trångsynthet” och förespråkade att kiropraktikerskolan skulle vända sig särskilt till färgade och spansktalande studenter. Man kan invända att om det är några i USA som verkligen behöver bättre tillgång till gedigen vetenskaplig utbildning så är det just dessa underprivilegierade grupper.

Frågan hade dessutom en vidare politisk innebörd. Förslaget om kiropraktikerskolan hade drivits av republikaner som senatorerna Dennis Jones och Jim King. Avgörandet fälldes i slutet av januari av en nystartad delstatlig nämnd för utbildningsfrågor som fått utstå kritik då man menar att den går i guvernör Jeb Bushs ledband. Hur som helst avslog nämnden förslaget om kiropraktikerskolan med tio röster mot tre.

En lärare vid Florida State University ligger bakom denna parodiska karta över campus, där den nedröstade kiropraktikerskolan får sällskap av bl.a. ett experimentalfält för sädescirklar, en institution för forskning om tankeöverföring och ett Bigfoot-institut.

 

MR

Aftonbladet försöker få liv i Turin-svepningen

På juldagen rapporterade Aftonbladet att italienska kriminaltekniker under ledning av Dr Carlo Bui gjort en fantombild av Jesus från Nasaret som tolvåring. Bilden var avsedd för en TV-dokumentär. Bui & Co har utgått från ansiktet som avbildats på Turin-svepningen och kört det baklänges genom bildbehandlingsmetoder som används för att “åldra” fotografier av försvunna människor när man vill veta hur de kan tänkas se ut efter många år. Resultatet är, kanske föga förvånande, påfallande likt katolsk 1800-talskitsch. Carlo Bui verkar i Rom.

Som vi berättade i Folkvett 2004:1 (Skeptiskt ABC) har kol-14-datering visat att Turin-svepningen är en förfalskad relik från medeltiden. Aftonbladets Peter Wennman hävdar dock att “… på senare år har nya undersökningar gett märkliga resultat. Inte ens med den modernaste teknik kan man fastslå att det hela är en bluff.” Inga hänvisningar ges för den som vill kontrollera detta påstående.

För att komma närmare sanningen kan man parafrasera Wennmans text. Man behöver inte ens den modernaste teknik för att fastslå att det hela är en bluff. Willard F. Libby uppfann kol-14-metoden 1948.

MR

En helig smörgås

Tittade du på smörgåsen innan du bet i den imorse? Det borde du kanske ha gjort. En grillad brödskiva med ost där jungfru Marias ansikte syns i osten såldes nyligen på eBay för 28 000 dollar. Under en gastkramande vecka lades 27 bud på den vid det laget säkert kalla smörgåsen. Vi hänvisar den klentrogne till sajten. [Webbmästarens kommentar: Objektet finns ej längre kvar på eBay.]

AS

En helig smörgås till

Men vänta… jungfru Maria i smörgåsen har uppenbarat sig på nytt! Undrens tid är inte förbi. Utropspriset var bara ett tusen dollar, ett fynd med tanke på vad den förra smörgåsen gick för. Tyvärr för säljaren var godtrogenhetens tid dock förbi – ingen lade ett enda bud. Kanske är det för att eBay, som aldrig förnekar sig, också erbjuder en gör-det-själv-sats: en bild, en penna och en brödskiva. Drygt fem engelska pund gick den för vilket man får säga är betydligt billigare än att köpa miraklet färdigt.

Föreningen

Stor mansdominans inom Vetenskap och Folkbildning

En genomgång av föreningens medlemsmatrikel (2004-12-15) ger tillkänna att mindre än var sjätte medlem är kvinna, c:a 16 %. Detta förhållande avspeglas väl i styrelsen och Folkvett-redaktionen: styrelsen består av 13 män och 2 kvinnor (suppleanter inräknade), Folkvett-redaktionen av 4 män och 1 kvinna. En i procent räknat försumbar del av föreningens medlemmar är juridiska personer såsom organisationer, bibliotek och skolor. Totalt har föreningen drygt 1600 medlemmar. Därtill har Folkvett drygt 150 prenumeranter.

JS

Nytt på hemsidan

Sedan en tid tillbaka finns ett webbforum på Vetenskap och Folkbildnings hemsida (www.vof.se). Den som registrerar sig där kan diskutera frågor som rör vetenskap och pseudovetenskap, föreningen och skeptikerrörelsen, medlemsmöten och artiklar i Folkvett med mera. För att kunna skriva i alla delar av forumet behöver man vara medlem i föreningen. (Läs mer under rubriken “Forum” i menyn på hemsidan.)

JS
Vetenskap och Folkbildning