Publicerat i Folkvett nr 4/2003.

Henrik Eriksson svarar Björn Fjæstad & Henrik Höjer.

Om det är något man ska vara skeptisk mot, så är det påstådda skillnader mellan könen. Fördomar är ofta det enda som ligger bakom skenbart exakta siffervärden och ibland kan man med enkel logik avfärda påståendena. Rapporten Sex i Sverige innehåller flera sådana logiska grodor och det är lite lustigt att varken forskarna bakom rapporten eller F&Fsom citerat resultaten upptäckt de logiska motsägelserna. Men stundom slumrade ju även Homeros.När rapportförfattaren Bo Lewin meddelade att männens 7,1 sexpartner och kvinnornas 4,6 var medianvärden måste både F&F och jag själv ha slumrat till. Vi borde genast ha reagerat som Folkvetts läsare Sven-Erik Fernaeus: “Ifrågasätter HEs statistikkunskaper; han tror exempelvis att ett medianvärde baserat på frekvenser kan ha decimaler!”

Så sant, medianmannen kan omöjligen ha haft 7,1 sexpartner. Den tjocka rapporten lämnar ingen förklaring till sina medianer med decimaler, men jag kontaktade Bo Lewin och fick en rättfram förklaring. I det gamla statistikpaket som man använt (SPSS) kommer det dels fram vanliga medianvärden, dels några decimaltal som betecknas interpolerade medianer. Vad dessa mystiska tal innebar kände inte forskarna till, men en sexvaneundersökning från sextiotalet hade haft decimaler på sina medianer, så för jämförbarhetens skull ville man fortsätta med det…

Som gammal SPSS-användare kan jag avslöja att medianmannen inte haft 7,1 utan exakt 8 partner. Det interpolerade värdet 7,1 utgår ifrån att alla män som angivit 8 partner i själva verket är jämnt fördelade mellan värdena 7 och 8 – det gäller alltså en helt annan typ av data.

Men åter till logiken. Det intressanta är att det publicerade påståendet är logiskt orimligt. När F&F konfronterades med detta framförde man utan kritisk granskning Lewins tre otillräckliga förklaringar. Men hallå, vi la ju till en egen förklaring, invänder redaktörerna harmset. Ja, det var bra, men F&F granskade inte Lewins argument och gjorde inte tydligt att hans värden är felaktiga. Av min favorittidskrift hade jag väntat mig mer.

Henrik Eriksson
Vetenskap och Folkbildning