Publicerat i Folkvett nr 2-3/1998.

Detta är ett svar på Pelle Palms artikel “Raser inte pseudovetenskap” i sammma nummer.

För att undvika alla missförstånd: Vi är överens med Pelle Palm om att man kan vara lika god anti-rasist oavsett om man anser att mänskligheten på ett rättvisande sätt kan delas in i raser, rent biologiskt. Vi är också ense om vikten av bättre kännedom om biologiska fakta. Den måhända litet väl korthuggna formuleringen i ledaren grundades emellertid på nya rön inom genetiken, som för övrigt introduceras av Fredrik Sjöberg i en artikel i detta nummer av Folkvett.

Tolkningen av dessa rön ska naturligtvis underkastas en kritisk diskussion där argument för båda ståndpunkterna blir grundligt presenterade och analyserade. Vi tackar därför Pelle Palm för att han med sitt inlägg ser till att vi inte slarvar förbi dessa frågor. För att den kritiska diskussionen ska fortsätta har vi bett Dan Larhammar att kommentera Pelles inlägg.

Redaktionen

Vetenskap och Folkbildning