Publicerat i Folkvett nr 3/1993. Utskriftssida.

I en artikel i Meddelanden från Sällskapet för Parapsykologisk forskning (nr 14, 1992, s. 56) skriver Nils-Olof Jacobson om Uri Geller:

”Det är säkert möjligt för en skicklig magiker att göra om Uri Gellers nummer, men det bevisar ju inte nödvändigtvis att det Geller gör är trick. Såvitt jag vet kommer påståendena att Geller fuskar främst från James Randi, som säger sig kunna upprepa alla Gellers nummer. Men han är ju själv magiker, och alltså part i målet och inte någon neutral expert.”

Logiken i detta är intressant. Den som är yrkeskunnig inom ett område är partisk, och därför inte ”neutral expert”. Enligt samma princip kan t.ex. en pianist inte vara expert på pianospel. Och, för den delen, en parapsykolog kan inte vara expert på parapsykologi.

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.