Publicerat i Folkvett nr 3/1993. Utskriftssida.

I en artikel i Meddelanden från Sällskapet för Parapsykologisk forskning (nr 14, 1992, s. 56) skriver Nils-Olof Jacobson om Uri Geller:

“Det är säkert möjligt för en skicklig magiker att göra om Uri Gellers nummer, men det bevisar ju inte nödvändigtvis att det Geller gör är trick. Såvitt jag vet kommer påståendena att Geller fuskar främst från James Randi, som säger sig kunna upprepa alla Gellers nummer. Men han är ju själv magiker, och alltså part i målet och inte någon neutral expert.”

Logiken i detta är intressant. Den som är yrkeskunnig inom ett område är partisk, och därför inte “neutral expert”. Enligt samma princip kan t.ex. en pianist inte vara expert på pianospel. Och, för den delen, en parapsykolog kan inte vara expert på parapsykologi.

Sven Ove Hansson

Vetenskap och Folkbildning