post id: 4868
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4868
  
Aktuellt

World Skeptics Congress – dag 1

I World Skeptics Congress som gick av stapeln i Berlin i helgen, hade temat “Promoting Science in an Age of Uncertainty” och var, förutom en “förkonferens” på tyska uppdelad på flera teman under de tre dagarna.

Den första dagen inleddes med kreationism. Eugenie Scott, som leder the National Center for Science Education i USA, pratade om hur USA har spridit kreationismen till fattigare länder via mission, och att konservativ ideologi och kultur med ifrågasättande av staten och skepsis mot att begränsa företags frihet bidrar till vetenskapsförnekelse. Dittmar Graf berättade om hur hans studie av inställningen till evolution i Tyskland och Turkiet. Kreationism var förvånansvärt dominerande i Turkiet, och i båda länderna bidrog en generell negativ inställning till vetenskap, samt graden av religiositet, till att det var mer sannolikt att man tog avstånd från evolutionen. Både Johan Braeckman och Anila Asghar pratade om hur muslimsk kreationism numera är en ansenlig kraft för kreationismen i världen.

Senare pratade Ghita Saghal om hur historiska myter lärs ut i indiska klassrum, och Kylie Sturgess berättade om hur inte minst barn med särskilda behov utsätts för pedagogisk pseudovetenskap som brain gym och facilitated communication, vilket innebär både kostnader, falskt hopp och risker. Slutligen pratade Samantha Stein om Camp Quest, där de lär barn vetenskap genom att låta dem själva formulera frågor och ta reda på svaren.

På kvällen var det prisutdelning där CSI och ECSO delade ut priser till Edzard Ernst, Sinom Singh, Wim Betz och Luigi Garlaschelli.

Mer om talarna och ämnena som diskuterades finns här.

Vetenskap och Folkbildning