post id: 4832
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4832
 
Aktuellt

VoFcast 5: Anders Martinsson om klimatskepticism

I det femte avsnittet av VoFcast intervjuas initiativtagaren till Uppsalainitiativet Anders Martinsson om klimatskepticism, närmare bestämt hur den skiljer sig från vetenskaplig skepticism samt fallet Stockholmsinitiativet som 2010 utsågs till Årets förvillare av VoF (de driver numera bloggen The Climate Scam). Klimatförvillares metoder att sprida osäkerhet och förvirring om vetenskapliga resultat tas också upp.

Här är intervjun på YouTube:

Här nedan är podcasten med ljudet från intervjun. Vi finns även på iTunes och här är URL till podcast-feeden.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.