post id: 4832
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4832
  
Aktuellt

VoFcast 5: Anders Martinsson om klimatskepticism

I det femte avsnittet av VoFcast intervjuas initiativtagaren till Uppsalainitiativet Anders Martinsson om klimatskepticism, närmare bestämt hur den skiljer sig från vetenskaplig skepticism samt fallet Stockholmsinitiativet som 2010 utsågs till Årets förvillare av VoF (de driver numera bloggen The Climate Scam). Klimatförvillares metoder att sprida osäkerhet och förvirring om vetenskapliga resultat tas också upp.

Här är intervjun på YouTube:

Här nedan är podcasten med ljudet från intervjun. Vi finns även på iTunes och här är URL till podcast-feeden.

Vetenskap och Folkbildning