post id: 4811
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4811
  
Aktuellt

VoFcast 3: PJ Råsmark om Fenomen & Uri Geller

Här kommer det tredje avsnittet av VoFcast där Per Johan Råsmark som nyligen var med i Kanal 5:s Fenomen med Uri Geller intervjuas om sin medverkan och varför han åkte ut först, huruvida programmet sprider övertro, Uri Gellers fantastiska marknadsföringstalanger och om varför Geller inte ställer upp på vissa intervjuer.

Här är intervjun på YouTube:

Vetenskap och Folkbildning