post id: 4805
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4805
  
Aktuellt

VoFcast 1: Intervju med Anne Liljeblad

Här är första delen av VoF:s podcast “VoFcast”. Skeptikern Anne Liljeblad pratar om att vara en otypisk skeptiker, myter inom psykiatrisk vård och pseudovetenskap hos Anna Wahlgren.

One response to “VoFcast 1: Intervju med Anne Liljeblad

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning