post id: 10695
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10695
  
Aktuellt

VoF i West Pride

VoF + Humanisterna lämnar Götaplatsen
Skeptiker/humanister lämnar Götaplatsen

Den 12 juni avslutades West Pride i Göteborg med den stora regnbågsparaden. Liksom ifjol gick VoF Göteborg och Humanisterna Väst tillsammans. Stämningen var som synes på topp, med perfekt väder och 15 000 deltagare.

Liksom ifjol arrangerade VoF ett föredrag. Xzenu Cronström Beskow talade på lördagen om Kritiskt tänkande och HBTQ+: Hur okritiska eller direkt pseudovetenskapliga argument används för att motivera fobier, könsroller och könsuppdelningar. (Xzenu är såväl ordförande i RFSU Göteborg som ledamot i styrelserna för VoF Göteborg och VoF riks.)

West Pride 2016

T.h. Xzenu Cronström Beskow, som naturligtvis gick för sitt RFSU i paraden
T.h. Xzenu Cronström Beskow, som naturligtvis gick för sitt RFSU i paraden

Några timmar efter paraden fick evenemanget en djupare betydelse när vi brutalt påmindes om vikten av att ställa upp för varandra; för allas rättigheter, mot hat, fördomar och vanföreställningar.

Vetenskap och Folkbildning