post id: 9211
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=9211
 
Aktuellt

VoF ny medlem i nätverket Vetenskap & Allmänhet

vetenskap-allmänhet-logotyp

VoF har anslutit sig till nätverket Vetenskap & Allmänhet! Men vad är VA (uttalas som ”va?”) för någon organisation?

VA vill åstadkomma en brett förankrad tilltro till vetenskap och kunskap i Sverige. Föreningens uppdrag är att främja dialog och öppenhet mellan forskare och allmänhet/samhälle.

Kunskap om människors uppfattningar liksom om forskares perspektiv behövs för att kunna åstadkomma dialog. Därför genomför VA studier, prövar nya samtalsformer och bygger nätverk med aktörer nationellt och internationellt. Verksamheten möjliggörs genom stöd från medlemsorganisationer och projektmedel från stiftelser, fonder, organisationer och regeringen.

VAs verksamhet i år innefattar bl.a. opinionsundersökningar, en analys av hur vetenskap beskrivs i media – som presenteras på Euroscience Open Forum och i Almedalen – och medverkan som svensk nod i ett större EU-finansierat projekt, RRI Tools, om hur ansvarsfull forskning och innovation kan åstadkommas i Europa.

VA genomför också tillsammans med andra aktörer tävlingen Forskar Grand Prix, Forum för forskningskommunikation, medieseminarier för forskare och vetenskapsfesten ForskarFredag.

Webbplatsen www.v-a.se är VAs viktigaste kommunikationskanal. Medlemsbrev sänds per e-post sex gånger per år. Genom att följa dem på Facebook, Twitter, och Instagram får man också löpande information och inbjudningar.

Att påverka attityder och värderingar kräver långsiktighet. Därför arbetar VA för att i innovativa former arrangera möten, utveckla nätverk, förmedla erfarenheter och ta fram allt bättre kunskap om gränssnittet forskare – samhälle/allmänhet. VA välkomnar medlemmars initiativ till aktiviteter liksom önskemål och synpunkter på områden och grupper som VA bör studera.

I samband med VA:s årsmöte den 14 oktober i Stockholm anordnas konferensen VA-dagen om ansvarsfull forskning och innovation för nätverket. VA gör också gärna särskilda presentationer och seminarier för och tillsammans med enskilda medlemmar. På VAs webbplats återfinns en medlemsförteckning över alla deras medlemmar.

En av VoF’s senast invalda styrelseledamöter, Mikael Ingemyr, sitter sedan ett år tillbaka i styrelsen för VA, där som representant för LSU och Förbundet Unga Forskare.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.