post id: 31810
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31810
 
-, Göteborg, Medlemsnytt

VoF Göteborg har haft årsmöte 2023

Vetenskap och Folkbildnings lokalavdelning hade årsmöte 26 mars 2023.

Mötet hölls på i Sensus lokaler i Göteborg samt online via Zoom och 19 medlemmar deltog.

Till styrelsen valdes följande medlemmar:

 • Peter Möller, ordförande
 • Staffan Lückander, vice ordförande samt kassör
 • Anna Wallman, sekreterare
 • Anders Tryggvesson, jämställdhetsansvarig

Till valberedning valdes följande medlemmar:

 • Edit Helgee, sammankallande
 • Ludwig Trollare
 • Xzenu Cronström Beskow, suppleant

Till revisorer valdes:

 • Eric Setterberg, sammankallande
 • Erik Sundin

Efter mötet hölls ett föredrag öppet för allmänheten. Sheila Galt berättade om laser. Föredraget finns på VoFs youtubekanal: Sheila Galt: Laser – Kluriga förklaringar och falska förhoppningar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning