post id: 27971
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27971
 
Aktuellt, Årsmöte, Göteborg, Medlemsnytt

VoF Göteborg har haft årsmöte 2022

Vetenskap och Folkbildnings lokalavdelning hade årsmöte 20 mars 2022.

Mötet hölls online via Zoom och 20 medlemmar deltog.

Till styrelsen valdes följande medlemmar:

 • Peter Möller, ordförande
 • Staffan Lückander, vice ordförande
 • Anna Wallman, evenemangsansvarig
 • Edit Helgee, sekreterare
 • Anders Tryggvesson, jämställdhetsansvarig
 • Per Frost, webredaktör

Till valberedning valdes följande medlemmar:

 • Paula Dahlberg, sammankallande
 • Ludwig Trollare
 • Xzenu Cronström Beskow, suppleant

Till revisorer valdes:

 • Eric Setterberg, sammankallande
 • Erik Sundin

Efter mötet genomfördes ett quiz och därefter höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning