post id: 27971
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27971
 
Aktuellt, Årsmöte, Göteborg, Medlemsnytt

VoF Göteborg har haft årsmöte 2022

Vetenskap och Folkbildnings lokalavdelning hade årsmöte 20 mars 2022.

Mötet hölls online via Zoom och 20 medlemmar deltog.

Till styrelsen valdes följande medlemmar:

 • Peter Möller, ordförande
 • Staffan Lückander, vice ordförande
 • Anna Wallman, evenemangsansvarig
 • Edit Helgee, sekreterare
 • Anders Tryggvesson, jämställdhetsansvarig
 • Per Frost, webredaktör

Till valberedning valdes följande medlemmar:

 • Paula Dahlberg, sammankallande
 • Ludwig Trollare
 • Xzenu Cronström Beskow, suppleant

Till revisorer valdes:

 • Eric Setterberg, sammankallande
 • Erik Sundin

Efter mötet genomfördes ett quiz och därefter höll den nyvalda styrelsen ett konstituerande möte.

Lämna ett svar

You have to agree to the comment policy.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.