post id: 31292
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31292
 
Göteborg

VoF Göteborg årsmöte, söndag den 26 mars 13:00

Välkommen på årsmöte för VoF Göteborg. Öppet för medlemmar i VoF som känner sig tillhörande Göteborg, det finns ingen geografisk gräns.

Mer information kommer. Länk till facebookevenemang;

https://fb.me/e/60fINB0Ni

Uppdatering 3/3; 

Mötet kommer att hållas i Sensus lokaler på Drottninggatan 30 i Göteborg med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Det kommer också att finnas möjlighet att delta online via kommunikationsverktyget Zoom.

Motioner till årsmötet ska skickas in till styrelsen via goteborg@vof.se senast söndagen 12 mars kl.11:00.

Efter mötet, runt kl.14 blir det fika, följt av en föreläsning (öppen för allmänheten) av Sheila Galt, tidigare professor vid Chalmers. Föredraget har titeln: Laser – kluriga förklaringar och falska förhoppningar. Föreläsningen sker i samarbete med studieförbundet Sensus och är öppet för allmänheten.

För att delta i mötet vill vi att du anmäler dig via e-post till goteborg@vof.se senast onsdag 23 mars 2023. Meddela om du tänker delta digitalt eller på plats. Den som vill delta digitalt via Zoom får en möteslänk via e-post några dagar innan årsmötet äger rum.

Efter årsmötet samlas vi, om intresse finns, på någon av de närliggande krogarna för ett glas eller en bit mat!

Vi uppmanar alla medlemmar i VoF Göteborg att delta i årsmötet, din röst behövs!Vår verksamhet i VoF Göteborg är beroende av medlemmarnas delaktighet och medverkan!

Varmt välkommen att delta!

Styrelsen för Vetenskap och Folkbildnings lokalavdelning Göteborg

Dagordning

 • 1 Mötets öppnande
 • 2 Val av mötesfunktionärer
 • 3 Godkännande av dagordning
 • 4 Fastställande av röstlängd
 • 5 Årsmötets behöriga utlysande
 • 6 Styrelsens verksamhetsberättelse
 • 7 Revisorernas berättelse
 • 8 Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 • 9 Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
 • 10 Eventuella motioner
 • 11 Val av styrelsens ordförande
 • 12 Val av styrelse
 • 13 Val av revisorer
 • 14 Val av valberedning
 • 15 Övriga frågor
 • 16 Mötets avslutande

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning