post id: 30314
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=30314
  
Medlemsnytt

VoF 40 år! – med Pontus Böckman

Föreningen Vetenskap och Folkbildning bildades 1982, för 40 år sedan.
Ordförande Pontus Böckman ger en kort översikt av föreningens historia, nutid och framtid. Föredraget filmades i september under Bokmässan 2022.

Se videon här

The Swedish Skeptics Association, a.k.a. VoF, was founded 40 years ago, in 1982.
Pontus Böckman, president of VoF, gives a brief history of the organisation’s past, present and future. The talk was filmed at the Gothenburg Book fair in September 2022.

See the video here (subtitles in English)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning