post id: 20291
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=20291
  
VoFTV

Vof Bokmässan 2018 – Per Kornhall

Per Kornhall – Om att göra korv och stifta lagar, skolan och vetenskapen. Kornhall har ägnat många år att forska kring skolan och vetenskapen och hur man ska basera skolverksamheten på vetenskap och beprövad erfarenhet – något som inte alltid har varit fallet. Per Kornhall är gymnasielektor, författare och doktor i systematisk botanik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning