post id: 20291
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=20291
 
VoFTV

Vof Bokmässan 2018 – Per Kornhall

Per Kornhall – Om att göra korv och stifta lagar, skolan och vetenskapen. Kornhall har ägnat många år att forska kring skolan och vetenskapen och hur man ska basera skolverksamheten på vetenskap och beprövad erfarenhet – något som inte alltid har varit fallet. Per Kornhall är gymnasielektor, författare och doktor i systematisk botanik

Lämna ett svar

You have to agree to the comment policy.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.