post id: 28335
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=28335
  
Årsmöte, Föredrag/Panel, Uppsala, VoFTV

Amalia Juneström – Moderering och faktagranskning

Amalia Juneström berättar om sin forskning gällande journalisters arbete med moderering och faktagranskning. Amanda Juneström är doktorand på institutionen för Arkiv - Bibliotek - Museer vid Uppsala universitet. Föredraget hölls i samband med riksårsmötet för Vetenskap och Folkbildning i Uppsala, den 7 maj 2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning