post id: 11478
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11478
  
Aktuellt, Medlemsnytt

Vetenskap och Folkbildning har en ny styrelse

Årsmöte i föreningen

Den 19 maj träffades medlemmarna på Camarillo i Stockholm för att umgås, lyssna på intressanta föredrag och för att ha årsmöte. Den nya styrelsen består av Peter Olausson (ordförande), Pontus Böckman (vice ordförande), Lina Hedman, Adrian Lozano, Dan Katz, Karin Noomi Karlsson, Staffan Lückander och Lotten Kalenius. Staffan och Lotten är våra nytillskott för i år.

Efter årsmötet var det dags för utdelning av våra priser Årets folkbildare och Årets förvillare. Årets folkbildare blev som tidigare meddelats Emma Frans som ögr en utmärkt insats med att öka folks kunskaper om pseudovetenskap. Emma tog personligen emot utmärkelsen ur ordförande Olaussons hand och höll därefter en kortare föreläsning.

 

Det råder ingen tvekan om att Emma är en mycket populär föreläsare och det var flera som ville bli förevigade tillsammans med henne.Extra glädjande är att Emma Frans efter utnämningen till Årets folkbildare har fått något nytt på sitt CV. Hon är numera anlitad av SVT. Vetenskap och Folkbildning gratulerar till ett välförtjänt pris och till de nya utmaningar som väntar Emma framöver.

Inte helt oväntat så lyste Årets förvillare med sin frånvaro. Butikskedjan Life var denna gång mottagare av den något mindre populära utmärkelsen då de alltjämt säljar produkter som är verkningslösa och ibland även skadliga under förespegllingen  att de ger bot och lindring.

Söndagen spenderades på Sjöhistoriska museet med en guidning av utställningen Resenärerna. Sedan var det dags att skiljas åt för den här gången

Tack!

Ett stort tack till alla som deltog i riksårsmötet i Stockholm och till de som var med och arrangerade mötet med tillhörande aktiviteter! Vi ser nu fram emot ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar och glädjeämnen.

Styrelsen genom Karin  Noomi Karlsson

 

Vetenskap och Folkbildning