post id: 6542
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=6542
 
Aktuellt

Uppstartsmöte

Medlemmar i Stockholm (med omnejd)!

Vetenskap & Folkbildning bjuder härmed in alla intresserade till ett möte med syftet att starta en lokalförening. Detta kommer att ske den 29/5 på KTH.
Ni som är intresserade av att vara med och starta upp föreningen, och ni som vill nätverka är varmt välkomna.

Plats: Osquarsbacke 14, 3tr, Stockholm (sal E52)
Tid: 29/5 kl 18:30

Lokalföreningarnas uppgifter går ut på:

 • Bemöta pseudovetenskapliga påståenden i lokalpress och vid evenemang på lokal nivå.
 • Samla lokal talang inom specialområden för att bygga upp en kunskapsbas.
 • Ha som mål att aktivera alla som vill bidra.
 • Erbjuda samåkning till arrangemang i landet.
 • Organisera studiebesök.
 • Bjuda in föredragshållare.
 • Anordna evenemang riktade mot allmänheten.
 • Organisera och marknadsföra pubträffar riktade till allmänheten med tema eller föredrag.
 • Att skapa lokal gemenskap för skeptiker är lika viktigt som att sprida budskapet.
 • Lokalavdelningarna ansvarar själva för utformningen av sina aktiviteter, så länge inte aktiviteten bryter mot stadgarna.

Framförallt går det ut på att ha skoj!

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.