post id: 4798
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4798
 
Aktuellt

Trollkonster på litteraturlistan – inte bara på Hogwarts

VoF:s forum skriver signaturen gubblukt (jo, han kallar sig så) om en bok han har råkat snubbla över. Boken behandlar bland annat alternativa behandlingar, såsom antroposofiska läkemedel och homeopati, och beskrivs så här:

Antroposofi och naturläkemedel mm beskrivs i ganska positiva ordalag. Vad som gjorde mig mest upprörd var ett stycke som beskrev homeopati helt okritiskt. Principerna om att ”lika botar lika” och ”potensiering” gicks igenom. Det beskrevs att verkansmekanismerna inte var klargjorda, men att förfarandet på något sätt påverkar energier i vattnet . Inget nämns om att det faktiskt inte fungerar.

En luttrad skeptiker höjer knappast på ögonbrynen över detta. Att marknaden är fullmatad av litteratur som förespråkar magiska metoder är knappast något nytt. Om man efter några år som VoF:are fortfarande blir rasande över något sådant är det nog ärligt talat dags att pröva på kognitiv beteendeterapi eller någon annan (evidensbaserad förstås!) terapi för att överhuvudtaget orka med livet.

Problemet är bara det att boken inte heter Sannas kvantfysiska smoothies för astralkroppen. Det är inte en regnbågsfärgad självhjälpsbok utgiven av Pårökt förlag. Nej, boken heter Kliniskt vårdarbete för sjuksköterskor, och ges ut av Studentlitteratur.

Vänta lite, det låter ju nästan som en… kursbok för blivande sjukvårdspersonal? Jodå, en snabb googling ger vid handen att den används på kurser i sjuksköterskeprogrammet i Halmstad, i Umeå, och även i den gamla VoF-bastionen Uppsala.

Allt som behöver sägas om homeopatins verkningslöshet har redan sagts. Inte bara av VoF, utan den samlade medicinska vetenskapen, så all argumentation i frågan blir bara en trött upprepning. För formens skull följer en sådan trött upprepning från vårt inspel i DN debatt i höstas:

Resultaten från högkvalitativa studier visar nämligen just det som man kan förvänta sig: homeopati fungerar inte bättre än sockerpiller, helt enkelt därför att det inte är något annat än sockerpiller.

Homeopati är liksom mycket annan alternativmedicin ren och skär magi. Alltså sådant som hör hemma på Hogwarts skola för häxkonster och trolldom. Så enkelt är det. Att de som ska ta hand om dig när du är sjuk eller skadad får lära sig magi borde få dig att ligga sömnlös om nätterna. Hur mycket homeopatiskt sömnmedel du än häller i dig.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.