post id: 4821
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4821
  
Aktuellt

Diplomerade pseudovetenskapliga akupunktörer

Den första kullen akupunktörer från akupunkturutbildningen i Leksand utexaminerades den 22 juni 2011. Hösten 2007 påbörjade 12 studenter utbildningen. Efter tre års studier (2750 studietimmar varav 600 lärarledda) enligt den av Svenska Akupunkturförbundet godkända kursplanen får de som fullföljde distansutbildningen titulera sig diplomerad akupunktör.

Utbildningen är en blandning av kinesisk och ayurvedisk medicin. I kursen ingår förutom akupunktur även de ovetenskapliga behandlingsmetoderna moxa och koppning. Den 21 sidor långa kursplanen nämner inte ordet placebo. Däremot beskrivs inte mindre än 15 olika pulstyper såsom “överflödande puls” och “tom puls”. Vidare hävdas att mjälten öppnar sig mot munnen och håller organen på plats, medan njurarna kommunicerar med öronen och manifesterar sig i huvudhår. Stort utrymme ges åt qi, yin och yang, de fem elementen (trä, eld, jord, metall och vatten), tolv meridianer och 173 akupunkturpunkter, alltså företeelser vilkas existens är vetenskapligt obevisad. Akupunkturens neurofysiologiska underlag däremot ägnas blott två rader.

Det vore intressant att veta om studenterna under sin utbildning informerats om att ett antal vetenskapliga undersökningar under senare år med placebo-nålar (som inte tränger in i huden) eller med sham-akupunktur (nålar som sätts på andra ställen än de etablerade akupunkturpunkterna) fått samma resultat som “riktig” akupunktur. Dessa resultat tyder på att vare sig nålsticken eller akupunkturpunkterna har någon egentlig betydelse. Många forskare som gjort studier med sådana kontrollgrupper föreslår i stället att det allmänna omhändertagandet av patienten är det som åstadkommer eventuell upplevelse av förbättring.

Utbildningen har kostat sammanlagt 84 000 kronor plus kostnader för litteratur och en rekommenderad studieresa till Indien på 2-3 veckor. Detta innebär sannolikt att de utexaminerade diplomerade akupunktörerna kommer att utöva dessa pseudovetenskapliga behandlingar för att inbringa de pengar de satsat. Allmänheten varnas.

Vetenskap och Folkbildning