post id: 4790
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4790
  
Aktuellt

Test av en svensk rutgängare

Undertecknad genomförde å VoF:s testkommittés vägnar ett test med en rutgängare (person som går med slagruta) den 27 december 2010. Dokumentationen om detta test finns nu tillgänglig via denna länk. Resultatet blev vad man kunde förvänta sig av slumpen.

Diskutera testet på forumet.

Vetenskap och Folkbildning