En svensk rutgängare (person som använder slagruta), Kari Koljonen, testades den 27 december 2010 i VoF:s testkommittés regi. Testledare var Jesper Jerkert. Nedan finns två dokument om testet, dels Jesper Jerkerts rapport om testets förberedelser, genomförande och utfall, dels testprotokollet (som godkändes av de inblandade före testet).

Här är dokumentation i pdf-filer:

Vetenskap och Folkbildning