Traditionell kinesisk medicin (TCM)

Traditionell kinesisk medicin, TCM, är ett samlingsnamn för flera sorters traditionella behandlingsformer som har sina rötter i Kina men används i stora delar av Östasien. Den behandling som slagit störst i västvärlden är akupunktur. Traditionell kinesisk medicin saknar vetenskaplig grund Den akupunktur som idag används bland annat i svensk sjukvård glider dock ständigt längre ifrån … Continued

Vetenskap och Folkbildning