Bortträngda minnen

Bortträngda minnen är en föreställning om att traumatiska upplevelser kan trängas bort fullständigt från en persons medvetande, för att senare kunna plockas fram med hjälp av psykoterapi. Detta ska inte blandas ihop med att man inte minns allt från sin barndom, eller att en person inte vill tänka på vissa obehagliga minnesbilder och därmed medvetet … Continued

Svenska Dagbladet, 13 november 2022

Freud-konflikten skakar psykiatrin i Göteborg Utdrag: “Dan Katz medger att det finns patienter som upplever sig hjälpta av psykoanalys, men noterar att det också ‘finns folk som tycker att de blivit botade av att dricka silvervatten’.”

Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten

Vetenskap och Folkbildning ställer sig bakom flera psykologer och psykoterapeuter i en debattartikel i Dagens Nyheter. Artikeln pekar på att gamla teorier inom psykoterapi med ringa eller inget vetenskapligt stöd fortfarande lärs ut vid flera legitimationsgrundande utbildningar. Se även denna litteraturförteckning för Psykoterapeutpgrammet (sic!) vid Göteborgs Universitet såsom erhållits efter förfrågan. (eventuella stavfel har inte … Continued

Vetenskap och Folkbildning