post id: 13804
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13804
  
Aktuellt

Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten

Vetenskap och Folkbildning ställer sig bakom flera psykologer och psykoterapeuter i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Artikeln pekar på att gamla teorier inom psykoterapi med ringa eller inget vetenskapligt stöd fortfarande lärs ut vid flera legitimationsgrundande utbildningar.

Se även denna litteraturförteckning för Psykoterapeutpgrammet (sic!) vid Göteborgs Universitet såsom erhållits efter förfrågan. (eventuella stavfel har inte korrigerats, inklusive namnet på filen)

3 responses to “Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten

    1. Det är nog tyvärr inte mycket vi kan göra åt det, DNs regler. Vill man köpa papperstidningen så är det 14 oktober som gäller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning