Vetenskap och Folkbildning ställer sig bakom flera psykologer och psykoterapeuter i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Artikeln pekar på att gamla teorier inom psykoterapi med ringa eller inget vetenskapligt stöd fortfarande lärs ut vid flera legitimationsgrundande utbildningar.

Se även denna litteraturförteckning för Psykoterapeutpgrammet (sic!) vid Göteborgs Universitet såsom erhållits efter förfrågan. (eventuella stavfel har inte korrigerats, inklusive namnet på filen)