post id: 13804
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13804
 
Aktuellt

Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten

Vetenskap och Folkbildning ställer sig bakom flera psykologer och psykoterapeuter i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Artikeln pekar på att gamla teorier inom psykoterapi med ringa eller inget vetenskapligt stöd fortfarande lärs ut vid flera legitimationsgrundande utbildningar.

Se även denna litteraturförteckning för Psykoterapeutpgrammet (sic!) vid Göteborgs Universitet såsom erhållits efter förfrågan. (eventuella stavfel har inte korrigerats, inklusive namnet på filen)

3 responses to “Pseudovetenskap frodas i vården och på universiteten

  1. Det är nog tyvärr inte mycket vi kan göra åt det, DNs regler. Vill man köpa papperstidningen så är det 14 oktober som gäller.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.