Peer review

”Granskning av likar” Peer review, referentgranskning, betyder ungefär ”granskning av likar”, och kallas på svenska även kollegial granskning, kollegial utvärdering, kollegial fack­granskning, eller referee­granskning. Referent­granskning är en del av den vetenskapliga metoden, och går ut på att en studie granskas av andra fackmän innan den publiceras. Syftet är att upprätthålla vetenskaplig kvalitet. Processen… läs mer … Continued

Vetenskap och Folkbildning