Evolutions­lära

Förändring genom naturligt urval Enligt evolutionsteorin förändras arter med tiden genom ett naturligt urval. Urvalet verkar på ärftliga egenskaper som påverkar en organisms förmåga att överleva och reproducera sig. Fördelaktiga anpassningar ackumuleras, och efter många generationer kan detta leda till uppkomsten av nya arter. Evolutionsteorin fördes fram på 1850-talet av Charles Darwin och Alfred Russel … Continued

Kristianstadsbladet, 27 mars 2023

Förvanska inte evolutionsläran Utdrag: “Vissa lever tydligen med dylika villfarelser om vad utvecklingsläran innebär. Då är det inte så långsökt att förstå att man också kan hemfalla till idéer av typen skapelsetro, intelligent design och kreationism. Kreationisten Mats Molén utsågs till Årets förvillare redan 2001. Då var det många som hyste förhoppningar om att de … Continued

Vetenskap och Folkbildning