post id: 31678
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31678
  
Årets förvillare, presslink

Kristianstadsbladet, 27 mars 2023

Förvanska inte evolutionsläran
Utdrag: “Vissa lever tydligen med dylika villfarelser om vad utvecklingsläran innebär. Då är det inte så långsökt att förstå att man också kan hemfalla till idéer av typen skapelsetro, intelligent design och kreationism.

Kreationisten Mats Molén utsågs till Årets förvillare redan 2001. Då var det många som hyste förhoppningar om att de osakliga attackerna mot evolutionsläran skulle ebba ut. När är vi framme där?”

One response to “Kristianstadsbladet, 27 mars 2023

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning