European Skeptics Congress 2022

European Skeptics Congress arrangeras av ECSO (European Council of Skeptical Organisations). Early Bird-rabatt senast 31 augusti! Detta år samlas Europas skeptiker i Wien 9-11 september. På programmet står: The Skeptical Movement in Europe (Panel) Dealing with Uncertainty Science and the Environment Skepticism in the Classroom Making science-based decisions in politics (Panel) Conspiracy Theories Medlemmar i … Continued

ECSO och European Skeptics Congress

Europeiskt samarbete för skeptiska organisationer Vetenskap och Folkbildning är en av medlemmarna i ECSO (European Council of Skeptical Organisations). ECSO är en paraplyorganisation för skeptiska organisationer i Europa och den bildades formellt 1 januari 1995 på initiativ föreningarna Commité Para och SKEPP (båda från Belgien), GWUP (Tyskland), Skepsis (Nederländerna), ARP (Spanien), UK Skeptics (Storbritannien) samt … Continued

Vetenskap och Folkbildning