ECSO och European Skeptics Congress

Europeiskt samarbete för skeptiska organisationer Vetenskap och Folkbildning är en av medlemmarna i ECSO (European Council of Skeptical Organisations). ECSO är en paraplyorganisation för skeptiska organisationer i Europa och den bildades formellt 1 januari 1995 på initiativ föreningarna Commité Para och SKEPP (båda från Belgien), GWUP (Tyskland), Skepsis (Nederländerna), ARP (Spanien), UK Skeptics (Storbritannien) samt … Continued

Vetenskap och Folkbildning