Lars Ohlsson – Länken mellan mitokondrie-DNA och depression

Forskning har upptäckt att cirkulerande cellfritt Mitokondriellt DNA (ccf-mtDNA) är en markör för depression och suicidalitet. Lars Ohlsson, en av forskarna bakom studien, redogör för hur detta kan hjälpa till att identifiera cellulär stress, som ökar under vissa psykiatriska tillstånd. Lars Ohlsson är lektor i biomedicinsk vetenskap vid Malmö Universitet och undervisar i cell- och … Continued

Vetenskap och Folkbildning