post id: 24759
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=24759
  
Skeptikerpub, VoFTV

Lars Ohlsson – Länken mellan mitokondrie-DNA och depression

Forskning har upptäckt att cirkulerande cellfritt Mitokondriellt DNA (ccf-mtDNA) är en markör för depression och suicidalitet. Lars Ohlsson, en av forskarna bakom studien, redogör för hur detta kan hjälpa till att identifiera cellulär stress, som ökar under vissa psykiatriska tillstånd. Lars Ohlsson är lektor i biomedicinsk vetenskap vid Malmö Universitet och undervisar i cell- och molekylärbiologi samt immunologi. Han är inblandad i forskningsprojekt kring atheroskleros, tumörimmunologi och metodutveckling för kvantifiering av bakterier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning