post id: 10798
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10798
  
Aktuellt

Tack för 2016!

VoF - Gott nytt år!

Styrelsen VoF vill tacka för ett gott vetenskaps- och folkbildarår 2016.

Vi vill tacka alla våra medlemmar som gör det hela möjligt, och som ger oss förtroendet att styra arbetet.

Vi vill tacka alla medlemmar som ställer upp ideellt i en rad olika sammanhang, som lägger ner många timmars oavlönat arbete med att driva föreningen och dess verksamheter, och sprider information om vetenskap och pseudovetenskap.

Ett särskilt tack riktas till administratörerna för Facebook-gruppen Vetenskap och Folkbildning. Bara under 2016 har gruppen vuxit med över 7000 medlemmar och utgör nu föreningens synligaste och mest aktiva verksamhet.

Vi vill tacka alla organisationer och företag som vi samarbetat med under året.

Slutligen ett tack till alla folkbildare, i eller utanför VoF, som sprider kunskap om vetenskap och vetenskapens metoder, och motarbetar pseudovetenskap, villfarelser och vidskepelser.

/Styrelsen VoF

One response to “Tack för 2016!

  1. Gruppen är riktigt stor nu, och vi har utökat antalet moderatorer och admins för att möta trycket. Ser ut som att vi når 18000 innan året är slut 🙂

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning