post id: 13765
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13765
  
Skeptisk måndag

Skeptiker som tidigare inte var det

Att övertyga personer som tror på nonsens

Många skeptiker har ifrågasatt om det överhuvudtaget är möjligt att argumentera med så kallade “true believers”. Frågan är om det ens är värt besväret att diskutera till exempel homeopati, spöken, slagrutor eller kolloidalt silver med hängivna förespråkare och det har nästan blivit en truism att det hela är en hopplös uppgift.

Trots detta så finns det exempel på personer som har insett sitt misstag och förvandlats till aktiva medlemmar inom skeptikerrörelsen. Nedan har vi ett urval av sådana personer.

Personer som har bytt sida

Edzard Ernst (fd homeopat, mm)

En av de mest kända nu aktiva skeptikerna med ett förflutet inom alternativmedicin är den tyskfödde professorn Edzard Ernst, sedan länge bosatt i England. Ernst studerade psykologi och medicin i Tyskland samt utbildade sig inom homeopati, akupunktur och andra alternativa behandlingsformer. Han har ägnat sin karriär åt att studera många alternativa modaliteter och har funnit att väldigt lite i dessa, om ens något, har stöd för det som förespråkas. Han har myntat begreppet SCAM (“So Called Alternative Medicine”) och skrivit ett flertal böcker, bland annat “Alternative medicine, a critical assessment of 150 modalities” och (tillsammans med Simon Singh) “Salvekvick och kvacksalveri: alternativmedicinen under luppen”.

I en konflikt med Prince Charles, som är en stor homeopatianhängare, anklagades Ernst för att ha läckt konfidentiella uppgifter. Ernst arbetsgivare, Universitetet i Exeter, genomförde en omfattande utredning som friade honom från alla anklagelser om oegentligheter. Trots detta drogs all finansiering till hans avdelning in några år senare, vilket tvingade honom att gå i förtida pension. Ernst är fortfarande en aktiv debattör, talare, författare och kritiker av alternativ medicin.

Britt Marie Hermes (fd naturopat)

Amerikanskan Britt Marie Hermes genomgick naturopatutbildning och var yrkesverksam ett par år innan hon insåg att något var fel. Hon upptäckte att hennes chef systematiskt lät importera icke tillåtna preparat som olagligt förskrevs till klinikens patienter, ovetandes även av Hermes själv. Efter egna efterforskningar insåg hon att hela hennes karriär byggde på osaklig pseudovetenskap och ofta innebar direkt fara för klienterna.

Trots stor personlig uppoffring polisanmälde hon sin chef, gav upp sin karriär, och startade den prisbelönta bloggen “Naturopathic Diaries: Confessions of a Naturopathic Doctor”. Hon stämdes senare av en annan naturopat för att ha “misskrediterat” naturopati på sin blogg. Ett antal skeptiker från hela världen gick då samman och organiserade en insamling till hennes försvar. Hermes friades på alla punkter efter många års process. Hon bor nu i Tyskland där hon har omskolat sig och nu har skaffat sig en ny karriär som evolutionsbiolog. Hon fortsätter att informera om naturopati och sina upplevelser på intervjuer och gör framträdanden inom skeptikerrörelsen.

Pixie Turner (fd “wellness”-blogger)

Pixie Turner byggde upp sin karriär som “influencer” på Instagram där hon förespråkade det hon trodde var en sund livsstil och där hon varnade för “hälsofarliga” matvanor. Hon har beskrivit hur hon blev en del av en subkultur online där hon och andra internetprofiler över tiden försökte överträffa varandra i jakten på allt mer extrema kostråd. Hetsen att undvika allt “onyttigt” blev så småningom så överdriven att hon inte ens själv kunde leva upp till dem. Utåt kände hon sig tvungen att ljuga om vad hon själv åt och hur hon levde för att inte äventyra sin inkomst som vid det laget helt var beroende av hennes anhängare på nätet.

Till slut blev det hela ändå ohållbart och hon ägnade ett helt år till att långsamt och försiktigt introducera vetenskapligt sunda råd på sin internetplattform. Hennes första bok, “The Wellness Rebel”, kom ut 2018 och beskriver och förklarar alla de myter och missförstånd angående nutrition som även hon själv tidigare bidrog till att sprida. Hon är numera vetenskapligt utbildad nutritionist och arbetar med hälsorådgivning.

Hayley Stevens (fd spöktroende)

Hayley Stevens började som entusiastisk spökjägare i England och tillbringade under flera år många och långa nätter i “hemsökta hus”. Allt eftersom tiden gick och inga spöken uppenbarade sig blev hon allt mer desillusionerad. Hon insåg så småningom att om det trots allt förekommer andar eller spöken så har i alla fall hon aldrig funnit några bevis för det.

Sedan flera år tillbaka driver hon webbsidan “Hayley is a Ghost” där hon löpande undersöker, kontrollerar och vetenskapligt försöker förklara rapporter om övernaturliga händelser. Hon driver podcasten The Spooktator och har deltagit som talare i flera skeptiska konferenser.

Natalie Grams (fd homeopat)

Natalie Grams utbildade sig till läkare och homeopat i Tyskland och öppnade därefter en egen homeopatisk klinik. Vid ett tillfälle ställde hon upp för en intervju med författarna till den då kommande tyska boken “Die Homöopathie-Lüge” (“Homeopati-lögnen”). Hon blev upprörd när hon senare fick läsa den kritik som boken framförde mot homeopati och bestämde sig för att bemöta den.

När hon gjorde egna efterforskningar för att kunna vederlägga kritiken på ett sakligt sätt så kom hon till sin bestörtning fram till att homeopati faktiskt är helt baserad på pseudovetenskap. Hon presenterade sina insikter i en egen bok kallad “Homöopathie neu gedacht” (utgiven på engelska som “Homeopathy Reconsidered”) och lade ner sin homeopatiska praktik, trots att det innebar att hon förlorade sin inkomstkälla. I samarbete med den tyska skeptikerföreningen GWUP tog hon initiativ till organisationen “Informationsnetzwerk Homöopathie — INH”, som arbetar för att upplysa allmänheten om vad homeopati egentligen är. Hon arbetar nu som evidensbaserad läkare.

Länkar:
Edzard Ernst,
Edzard Ernst (Wikipedia)
Edzard Ernsts blogg
Britt Marie Hermes
Naturopathic Diaries (blogg)
Britt Marie Hermes (Wikipedia)
Pixie Turner,
Pixie Turner Nutrition
Hayley Stevens,
Hayley is a Ghost (webbsida)
The Spooktator (podcast)
Natalie Grams,
Natalie Grams (Wikipedia)

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter eller konspirationsteorier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning