post id: 4774
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4774
  
Aktuellt

Sjöberg om falska minnen – del 5 & 6

I del fem av Rickard L Sjöbergs föredrag om falska minnen och SRA talar han om fler exempel på minnesexperiment på studenter och vilka slutsatser man kan dra om social påverkan på minnen.

Del sex handlar om satanistiska rituella övergrepp (kallat SRA på engelska). Sjöberg tar upp historiska fall ändå från medeltiden och dess nuvarande historia från Kanada på 80-talet. Vidare tar han upp utredningar av SRA samt olika tolkningar av bristen på belägg för dem. Till slut slutsatser av hela föredraget och referenser till studier som nämnts. I del sju och åtta blir det frågestund.

Här är spellistan för alla delar.

Vetenskap och Folkbildning