post id: 9928
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=9928
  
Aktuellt

Sektnytt #8

Sektnytt är psykologen Håkan Järvås nyhetsbrev.

sektnytt

 

RELIGIONER OCH VÅLD

En fråga som ofta kommer upp i samband med religiöst motiverade terroristdåd är, i synnerhet de med muslimska förtecken, om det är religionen i sig som manar till våld. De som hävdar det gör det lite väl enkelt för sig anser jag. De religiösa texterna spelar självklart roll, men människor är i första hand flockdjur som följer ledaren och gör som ledaren säger. Det finns en mängd forskning kring detta och om man vill fördjupa sig kan man läsa om social identity theory.

Det handlar helt enkelt om det som populärt kallas vi och dem-tänkande. Vi är i första hand lojala mot den grupp vi identifierar oss med och följer flocken och ledaren. Grupper kan vara mer eller mindre hårt styrda och det är i de hårt styrda, odemokratiska och totalitära rörelserna vi ser våldsyttringar – som svar på verkliga eller upplevda oförrätter eller hot. Det underlättar naturligtvis för ledaren om det finns en lära som backar upp ledarens order till flocken. Religoner som baserar sig på bibeln och koranen har inga problem att hitta textstycken som manar till våld gentemot meningsmotståndare och fiender i allmänhet. Det är därför lätt för en kristen eller muslimsk ledare som vill styra flocken ut i krig att få stöd från de religiösa grundtexterna i sitt korståg mot de ”onda avfällingarna”. Andra religioner som inte har några omfattande texter eller där texterna inte innehåller så mycket prat om våld har svårare att mana till våld, men det betyder inte att det inte förekommer. Ledaren kan alltid göra sig till uttolkare för läran eller till språkrör för den gudom man tillber och på så sätt motivera till religiöst våld eller vad det nu kan vara ledarna vill att följarna ska göra. Här är ett exempel på hur en pastor använt sig av bibeltexter för att motivera till misshandel av barn.

Politiskt våld fungerar på samma sätt. Det är lättare att mana till våld om grundtexterna innehåller prat om hat och våld. Sen kan man ju alltid blanda politik och religion för att få en ytterst potent ideologisk mix.

Våldsyttringar hittar vi i nästan alla religioner som funnits ett tag. Buddhisterna har jag skrivit om tidigare. Det finns en bra bok om det som heter Buddhist Warfare.

Kristna exempel finns det ju gott om. Här är en artikel om sex moderna kristna terroristgruppersom ni troligtvis aldrig hört talas om. Namnen är som tagna ur Monty Pythons Life of Brian, eller vad sägs om National Liberation Front of Tripura och The Lords Resistance Army.

Scientology ägnar sig mer åt lömskt psykologiskt våld där man sätter dit folk genom att plantera falska bevis, sprida falska rykten, underminera deras trovärdighet och i princip allt man kan göra i lönndom. Om det inte funkar stämmer man folk. Det gör man för att det står att det är så man ska handskas med fiender. Om det hade stått i de hemliga texterna att det är ok att röja fiender ur vägen så hade vi naturligtvis sett den typen av verksamhet också.

Så självklart spelar de religiösa och politiska texterna roll men det är först när gruppen drar ut i krig mot en verklig eller inbillad fiende som vi ser våldsyttringar. Vilken typ av yttring vi ser, beror väldigt mycket på de religiösa och politiska grundtexterna, men det är inte texterna som manar, det är ledarna som manar gruppen och tar stöd i texterna om det finns stöd att få. I annat fall gör ledarna sig till uttolkare för läran eller gudomen.

HEAVENS GATE

Natten till den 23 mars för 18 år sen tog 37 medlemmar av sekten Heavens Gate livet av sig. De hoppades få lift med rymdskeppet som dolde sig i kometen Hale-Bopps svans. Vad som är mindre känt är kanske att det fortfarande finns medlemmar kvar i livet som också driver en site på nätet där man kan få svar på frågor om man har tur.

Vad som kanske inte heller är känt är att de ägnade väldigt mycket tid åt att experimentera med mat för att finna den bästa dieten, något de fortfarande håller på med.

JEHOVAS VITTNEN

Jag skrev tidigare om att det i USA har blåst upp en storm kring att man upptäckt att Jehovas Vittnen skyddar sexförbrytare. Det har visat sig att ledarna i minst 20 års tid beordrat de lokala församlingarna att rapportera alla typer av sexövergrepp till dem och att hålla tyst om dem utåt till församlingen, vilket lett till att sexförbrytare kunnat härja fritt under många år. Det som hänt nu är att ett av offren dragit kyrkan inför rätta och det har resulterat i ett uppmärksammat rättsfall. Det som kanske är nytt i det här fallet är att man nu har skriftliga bevis för att ledarna uppmanat församlingarna att tiga om sexövergreppen.

Jehovas Vittnen vann en delseger i veckan när vissa av anklagelspunkterna avskrevs.

SCIENTOLOGY

Det har skrivits en hel del om Scientology den här veckan också. Många har uttryckt chock över scientologernas metoder. Det har också börjat komma en hel del parodier igen. Det är som jag skrivit tidigare väldigt lätt att förlöjliga scientologin men humor och karikatyrer är ett tveeggat svärd som bör användas med omdöme för önskad effekt. Det som jag tycker var poängen med HBOs dokumentär är att man faktiskt fokuserade på övergreppen och inte det absurda i läran. Risken är att man nu åter hamnar i fällan att förlöjliga scientologernas tro i stället för att lyfta fram övergreppen. En av de bättre parodierna gjordes i alla fall av Saturday Night Live och den kan ses här.

Scientologerna har annars fortsatt med sina gamla vanliga metoder och har i veckans gett sig på Tom de Vocht genom att misstänkliggöra honom. Man befarar att de planerar att plantera falska bevis hos honom för att få honom fälld för narkotikainnehav. Ett gammalt beprövat scientologknep.

Kändisarnas medverkan har också varit på tapeten och man har försökt få både Tom Cruise och John Travolta att uttala sig. Tom Cruise ställer inte upp men Travolta har meddelat att han inte tänker se filmen.

På tal om kändisar i Scientology – här är en lista över alla som är med samt alla som på något sätt varit involerade.

Två av de mest betydelsefulla böcker som skrivits om Scientology är Barefaced Messiah av Russel Miller och A Piece of Blue Sky av Jon Attack. Här en intervju med båda författarna.

TERRORISM

Om man är intresserad av frågor som rör säkerhet/terrorism och underrättelsetjänsters verksamheter kan man prenumerera på ett extremt omfattande nyhetsbrev här.

VAD HÄNDER NÄR SEKTLEDAREN FÖRSVINNER ELLER DÖR?

Det är alltid en intressant fråga. Många brukar hoppas på och tro att sekten ska dö ut när ledaren försvinner, men det är sällan fallet eller att ledaren bildar en ny sekt några år senare på en annan plats. I veckan har det skrivits om ett av undantagen från det. För två år sedan bad ledaren Andrew Cohen sina följare om ursäkt och försvann och det verkar som om han menade det.

Westboro Baptist Church är dessvärre ett exempel på att gruppen fortsätter på den inslagna bana trots att ledaren dog för ett år sedan.

CHURCH OF CANNABIS

När Indiana antog den kontroversiella religionsfrihetslagen nyligen så passade även Cannabiskyrkan på att dra nytta av den genom att ansöka om att bli klassad som religion vilket den också blev. Nu kan medlemmar av kyrkan röka hasch utan risk för rättsliga åtgärder.

CIVILKURAGE

Slutligen en ljuspunkt som jag hoppas anammas av fler i slutna politiska och religiösa sällskap – att man utnyttjar sin yttrandefrihet och säger ifrån när man inte håller med ledningen, precis som de här människorna gjorde vid ett av mormonernas stormöten nyligen. Det kan förhoppningsvis leda till reformer.

Vetenskap och Folkbildning