post id: 4831
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4831
 
Aktuellt

Recension avslöjar kreationistisk rappakalja

Under våren har den evolutionsintresserade zoofysiologen Lars Johan Erkell vid Göteborgs universitet systematiskt gått igenom kreationisten Anders Gärdeborns bok “Intelligent skapelsetro” (XP Media, 2009). Den omfattande kritiken har presenterats i hela 32 avsnitt på bloggen Biolog(g).

Erkells slutats efter denna noggranna genomgång är förödande för Gärdeborns bok: “kreationismen visar sig vara en pseudovetenskap som inte lyckats finna ett enda hållbart argument mot evolutionsteorin”. Gärdeborns korrupta vetenskapssyn blir helt avklädd och hans argumentation förefaller vara medvetet otydlig eftersom grundläggande begrepp aldrig definieras. En sak blir dock tydlig i Gärdeborns resonemang: han betraktar sitt eget förutbestämda kreationistiska perspektiv som ovetenskapligt eftersom det är berett att acceptera alla tänkbara observationer som resultatet av en skapelse.

Kreationisternas förvrängda perspektiv gör att Erkell påminns om spegelhallen på Liseberg. När utgångsläget är att evolutionen inte på något vis skulle kunna vara sann blir den kreationistiska uppfattningen en ändlös labyrint av förvrängda fakta, fjärran från verkligheten. Men de förvirrade kreationistiska påståendena kollapsar efter Lars Johan Erkells tillämpning av logik och kontroll av fakta i den vetenskapliga litteraturen.

2 responses to “Recension avslöjar kreationistisk rappakalja

 1. Mina svar på Erkells 32 avsnitt har dock inte haft mycket av “förutbestämda kreationistiska perspektiv”, utan de har fokuserat på evolutionslärans vetenskapliga status. Jag har pekat på att oavsett vad man hittar i naturen så får det en evolutionistisk förklaring. Några exempel:

  * Hittas likheter som stämmer med antaget evolutionsträd => DIVERGENT evolution. Annars KONVERGENT evolution.

  * Hittas sekvenser av organismer mellan arter => GRADVIS evolution. Annars PUNKTERAD JÄMVIKT.

  * Hittas stamfäder/ättlingar => FYLOGRAM ritas. Annars ritas KLADOGRAM.

  * Kan egenskaper ordnas i en nästlad hierarki => HARMONISK evolution. Annars MOSAIKARTAD evolution.

  Evolutionsläran är därför inte falsifierbar vilket är ett hygienkrav på en vetenskaplig teori. Nya fynd testar aldrig evolutionsläran, utan de testar evolutionisters uppfinningsrikedom.

  Jag har sammanfattat mina svar på Erkells kritik här -> http://www.gardeborn.se/Illusionen_om_Evolutionen.html

 2. Hej,

  Hur kan evolutionsteorin stämma när inte en enda av de 350 miljoner fossiler som finns idag inte har visat sig vara en övergångsform? Harun Yahya (Adnan Oktar) Muslimsk Kreationist betalar ut ca 5 miljarder Euros till den som hämtar EN enda övergångs fossil!

  Det är inte vetenskapligt på något logiskt sätt att säga eller tro att slumpen (ingenting) skapat, och skapar vardagliga incidenter!

  (Eftersom Universum expanderar hela tiden, måste den ha haft en start, en punkt. Det är alla vetenskapsmän överens om, troende som icke troende. Då lämnar detta oss endast två alternativ. Ett, en högre makt, en super Intelligens, en Arkitekt skapade allting ur ingenting. Eller, två, allting skapades ur ingenting från ingenting!)

  Vilket är mer logiskt, för en rationell, tänkande hjärna?

  Vänligen, Edin

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning