post id: 4809
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4809
 
Aktuellt

Rapport: Vaccinmotståndarnas föreläsning i Göteborg

Föredraget med trebarnsmamman och vaccinationsmotståndaren Linda Karlström i onsdags var överraskande välbesökt. Arrangör var konspirationsföreningen Cui Bono. Karlström inledde med att understryka att hon inte har någon medicinsk utbildning, men satt sig in i frågorna av eget intresse och då hennes barn skadats av vaccinationer. Sedan jämförde hon dagens ”obligatoriska massvaccinationer av spädbarn” med Hitlers folkmord.

Det fanns några generella problem med föredraget, förutom de många sakfelen och att syftet i sig är problematiskt:

 • Enligt Karlström dyker skador från vaccinationer upp långt efter injektionstillfället, ibland så sent som 70 år efter, och ibland inte förrän hos den vaccinerades avkomma. Detta ledde henne till slutsatsen att, då vi i Sverige haft massvaccinationer under lång tid, de flesta sjukdomarna som finns idag kommer ifrån vaccinet. Konkreta exempel som hon gav var utbredningen av ADHD, den psykiska ohälsan, samt dyslexi.
 • All information från myndigheter, forskare och läkare dömdes ut som riggad. Samtidigt användes statistik från såväl amerikanska socialstyrelsen som The Lancet-artiklar och information från läkemedels bipacksedlar, när det passade hennes tes. Att det skulle krävas en enorm konspiration för att rigga all världens offentliga statistik om epidemier problematiserades inte.
 • Trots föredragets titel – ”Vaccinera eller inte” – så visade sig Linda Karlström dåligt insatt i de sjukdomar som vaccinationerna ska skydda emot. Jag frågade hur stor risk det är att dö om man som västerlänning och ovaccinerad smittas av mässling. Det kunde hon inte svara på (2 på 1000 enligt CDC). Tidigare i föreläsningen hade hon jämställt mässling med vattkoppor och kallade sjukdomen ”banal” (2008 dog 164 000 personer av mässling i världen, enligt WHO).

Bild från tankebrott.wordpress.com

Publiken var entusiastisk, och det var svårt att som ensam skeptiker komma med något meningsfullt inlägg. Det jag eventuellt åstadkom i salen var att fler vågade ställa frågor efter att jag tagit till orda, men de flesta av dessa var helt okritiska. Jag upplevde ändå att det var meningsfullt att vara där, inte minst för att vi som vill försvara vaccinationerna ska få kunskap om hur anti-vaccinationsrörelsen arbetar och vilka argument de riktar in sig på. Jag twittrade under hela föreläsningen, se www.twitter.com/amandaduregard (13:e april), och fick mycket god respons och faktahjälp från de som följde rapporteringen där.

One response to “Rapport: Vaccinmotståndarnas föreläsning i Göteborg

 1. Tack för att du orkade gå dit och ställa kritiska frågor. De hade satt upp en lapp i vårt bostadsområde och jag blev fly förbannad. Återigen – bra jobbat.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning