post id: 4853
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4853
 
Aktuellt

Polisen & Sierskan

Apropå riksnyheten från Värmland.

Polisen tar alltså en sierska till hjälp för att utreda brott. Hjälper sierskan verkligen polisen att utreda brott eller hjälper hon endast till med att förbruka polisens budget och skattebetalarnas pengar? Har polisen i allmänhet, sanktionerat av rikspolisstyrelsen, budgetmedel för en aktivitet som denna? Kan man från polishåll tänka sig att sierskor, skådare i kaffesump och medier som har kontakt med döda kan vittna i rättegångar?

Det händer som bekant att man misstänker mord men man kan inte hitta offret. I sådana fall skulle en person med kontakter i andevärlden kunna vittna om kontakt med det avlidna offret och den mördade skulle kanske även kunna peka ut en skyldig. Man får önska rättsväsendet lycka till med med sina arbetsmetoder och konstatera att polisen inte endast ser möjligheter med telefonavlyssning utan även andeavlyssning. Vi hoppas också att man redovisar en utvärdering av detta arbetssätt och om det är framgångsrikt kan sprida det till FBI och andra brottsbekämpare.

Leif Svensson

Medlem i Vetenskap och Folkbildning

2 responses to “Polisen & Sierskan

 1. Ytterst pinsamt!
  Kan inte vara ett gott tecken om myndighetsutövare ägnar sig åt vidskepligt trams.

 2. Nu är det ju inte så att polisen har kontaktat och bett ett meduim om hjälp utan de har helt enkelt fått ett tips som de följt upp. Polisens arbetsmetod är sån att alla tips bedöms som trovärdiga och följs upp. Hur vore det om någon skulle sitta och ifrågasätta tips som kommer in? Vem ska bedömas som icke trovärdig? Dessutom kan ju ett påstått medium ha en källa som denne inte anger för att spä på omgivningens tro på dennes övernaturliga begåvning. Klart att polisen ska kolla alla tips de får in!

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning