post id: 4870
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4870
 
Aktuellt

Om anordnandet av en klimatdebatt

Tidigare i år anordnade vi i VoF Uppsala en paneldebatt om klimatet. Till denna bjöd vi in förespråkare för det som ibland kallas för ”båda sidor”, det vill säga både sådana som säger att människan står bakom en del av klimatförändringarna och sådana som menar att människan inte alls påverkar särskilt mycket. Detta är ett angreppssätt som kan och har kritiserats. Debatten har också hyllats, men kanske inte av sådana som VoF vanligtvis vill förknippas med, eller hyllas av för den delen.

Det har bland annat framförts kritik att vi ger sådana som inte accepterar vetenskaplig konsensus legitimitet genom att bjuda in dem till debatt. Det är en berättigad fråga och kanske är det så, jag vet inte om jag kan säga att vi inte gör det. Samtidigt är det viktigt att kunna stå upp för vad vi anser är rätt, även i en sådan kontext. Vetenskapliga frågor avgörs förvisso inte i debatter, men måste kunna försvaras i en. Om en fråga är vetenskapligt avgörbar och har stöd i forskningen, ska den gå att försvara i alla sammanhang.

Det å ena sidan, å andra kan en debatt vara en svår situation och det gäller att deltagarna är pålästa om olika argumentations- och debattknep. Det är lättare och går snabbare att komma med många falska påståenden än vad det är att bemöta dessa. Att avfärda debatter helt från en sådan syn vore fel, i stället ska det då sättas någon som behärskar debatter på uppgiften.

Så här i efterhand tycker jag att debatten var av godo, men det innebär inte att det är den bästa metoden för framtiden. Det är möjligt att det ser dåligt ut att vi bjuder in företrädare för Stockholmsinitiativet, men med tanke på att VoF gav dem Förvillarpriset 2010 borde det vara självklart vad vi tycker om dem. Vidare är det kanske de som inte gick på debatten som får en sådan bild, snarare än de som var där; i alla fall för mig var det tydligt var vi stod. I efterhand kanske vissa av våra meningsmotståndare försöker ta åt sig äran att ha ”vunnit” debatten, men för den som var där var det uppenbart att det helt och hållet var Lennart Bengtssons show.

Genom att bjuda in till debatt undergräver vi också argumentet att vi försöker tysta våra meningsmotståndare. Det må vara en anklagelse vi aldrig kan bli fria från, men genom att visa att vi är beredda att låta dem komma till tals, gör vi det uppenbart att deras anklagelser är felaktiga.

Vår förening står för vetenskap och för folkbildning. Jag ser det här som ett exempel på det senare. Det är viktigt att vi når ut, och en sådan uppslutning som vi hade på den här debatten har vi aldrig haft under min tid som aktiv i Uppsala. Ur marknadsföringssyfte är det alltså väldigt lyckat på så sätt att fler hör talas om VoF. Människor lockas till olika saker och övertygas av olika angreppssätt. Vissa tycker att en föreläsning är det bästa som finns, för andra är en debatt det bästa tänkbara, ytterligare några läser helst en argumenterande text på internet eller en bok. Just därför är det viktigt att pröva olika angreppssätt. Vi måste vara öppna och lyhörda för att kunna nå människor i alla sammanhang. Det är så vi har störst chans att lyckas med vår folkbildning.

4 responses to “Om anordnandet av en klimatdebatt

 1. Pingback: VoF Uppsala
 2. Det är filmat, men ännu inte redigerat med ljud (som spelades in separat). Det är en omständlig process för en sådan lång film- och ljudupptagning. Tanken är dock att det ska komma upp någon gång i framtiden.

 3. Vad besviken jag blir på VoF!
  Vi har verkligen matats med om vad “97%” av “forskarna säger, men en helt missledeande bild av om vad de är överrens och säkra på. Skeptikerna är ju till 97% helt överens om samma sak som “forskarna” säger och klimathotarna ger en helt missledande bild av vad skeptiker hävdar VoF inkluderad.
  Även sammafattningen av debatten i uppsala sker här med en prestigens beröringskräck med det faktum att skeptikernas starkaste invändningar och argument
  vinner allt mer över den massiva osakliga försök till tystande och vantolkningar av vad de hävdat hela tiden. Utan förstärkningaffekter i moln och vattenåga är hela klimathysterin stendöd. Endast hypoteser och modeller talar för medan allt fler observationer ger skeptikerna rätt och talar emot existensen av dessa förstärkningeffekter. Sen kan man hålla på och vifta med auktoritetsargument anklagelser och guilt by association hur mycket man vill ifrån VoF men CAGWteorin befinner sig i fritt fall. Att så många investerat sin prestige karriär och profil på att hålla klimathotandet igång är en tradgedi för vtetnskapen i sin helhet och få kommer ha något förtroende kvar för den när det till slut går upp för dem påp hur extremt lösa grunder man kunde dra i gång denna totala hysteri.
  Jag undrar om Fredrik och jag var på samma möte? Klimathotet summerades faktiskt som just överdrivet och mycket osäkert och alla parter presenterade sina argument för och emot på ett bra sätt. Nu har vi nya studier som baserar sig på observationer stället för modeller som alla pekar åt samma håll dvs inga förstärkningseffekter existerar från moln och vattenånga. Klimathotet är dött och IPCC har skämt ut både FN världspolitiken och hela vetenskapen.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning